İslamî İlimler ve Müslümanlığımız

Ebubekir Sifil2007, Aralık 2007, Gazete Yazıları, UncategorizedLeave a Comment

Bu gençlerin önünü açmak, motivasyonunu artırmak, geleceğin dünyasında onları "ekmek kavgası"na kurban etmemek, yıllarını vererek elde etmekte oldukları son derece hayatî birikimi kendilerinden sonrasına aktarmalarını sağlayacak imkânlar/zeminler oluşturmak bizim elimizde. [fotoğraf: msnbcmedia.com]

İçinde bulunduğumuz süreçte İslamî ilimlerle aramızdaki ilişkinin hayatiyetinin fark edilmeye başladığını bir genel tesbit olarak dillendirebiliriz. İslamî ilimler tedrisi amacıyla açılan ilim müesseseleri var; belli bir ilgi oluşmuş durumda elhamdülillah. Bununla birlikte İslamî ilimlere zemin teşkil eden Asleyn (Usulüddîn ve Usul-i Fıkıh) konusunda kayda değer bir faaliyetin, bu ilimlerin tedrisi noktasında ciddi bir çalışmanın yapıldığını söylemek zor. Oysa bu iki … Read More

Ramazana “Kavuşmak”

Ebubekir SifilUncategorizedLeave a Comment

Bir Ramazanı daha idrak ettik. Bir Ramazanın daha feyiz ve bereketine dokunuyoruz elhamdülillah. Hepimiz için, bütün Ümmet için ve insanlık için hayırlara vesile olması niyazımızdır.

Ramazan Yazıları Bir Ramazanı daha idrak ettik. Bir Ramazanın daha feyiz ve bereketine dokunuyoruz elhamdülillah. Hepimiz için, bütün Ümmet için ve insanlık için hayırlara vesile olması niyazımızdır. [alert type=”info”]”Ramazan’a kavuşmak”, dilimize yerleşmiş anlamlı tabirlerden biridir. Sevdiklerimize kavuşur gibi, sılaya kavuşur gibi, evlada, anaya-babaya kavuşur gibi Ramaza–ı Şerif’e de “kavuşuruz” biz. Ve bizi ona kavuşturduğu için Cenab-ı Hakk’a hamd-ü sena ederiz… … Read More

Haram Aylar-2

Ebubekir SifilUncategorizedLeave a Comment

Muharrem ayı, hem haram aylardan biri olarak, hem de tarihte meydana gelmiş son derece önemli hadiselere zarf olması dolayısıyla bizim için ayrı bir anlam taşır. el-Beyhakî, Abdullah b. Abbâs (r.a)’ın, 89/el-Fecr, 1-2. ayetleri hakkında şöyle dediğini nakleder: “Buradaki “fecr”, senenin fecri (başlangıcı olan) Muharrem ayıdır.”1)el-Beyhakî, Şu’abu’l-Îmân, III, 359. Sahih rivayetler, Hz. Nuh (a.s)’ın gemisinin bu ayın onuncu gününde (Aşura gününde) … Read More

Tasavvuf ve Pasifizasyon-2

Ebubekir Sifil[dosya], 2005, Gazete Yazıları, Nisan 2005, Tasavvuf Dosyası, UncategorizedLeave a Comment

Tasavvuf‘un, müntesiplerini hayattan koparması şöyle dursun, hayatın merkezinde yer aldığı ve müntesipleri vasıtasıyla toplumsal dokunun adeta bütün hücrelerine nüfuz ettiği, Tabakat kitaplarının, İslam Sanat ve Medeniyet Tarihi sahasıyla ilgili eserlerin gözden geçirilmesiyle kolayca ulaşılabilecek bir hakikat iken, Tasavvuf‘un bireyi ve toplumu tembelliğe, hayata sırt çevirmeye, atalet ve miskinliğe sevk ettiği iddiası bilgisizlikten değilse, olayı bir “bütün” olarak görememe kusurundan kaynaklanmaktadır. … Read More