Çeçenistan

Ebubekir Sifil2003, Gazete Yazıları, Mart 2003Bir Yorum Yazınız

Irak işgali bütün vahşetiyle sürerken bütün dünya gibi biz de bu “savaş”a kilitlendik. Çeçenistan’da yıllardır devam etmekte olan “savaş” ve oradan yükselen feryatlar gündemimizden düşeli çok oluyor. Oysa biz gaflet edip unutsak da orada olup bitenler bir realite ve Çeçenler bizden “dua”dan başka bir şey istemiyor. Aşağıdaki çağrı günlerdir internette dolaşıyor: “Müslümanlara Çağrı: İbadet etmekte olan yaşlılara… Tüm kadınlara… Bütün … Devamını Oku

Münâcât

Ebubekir Sifil2003, Gazete Yazıları, Mart 2003Bir Yorum Yazınız

Geçen Cumartesi gecesi cep telefonlarında bir mesaj dolaşımdaydı: “Bu gece Abdülkadir-i Geylânî’nin mezarı bombalandı. Bu sabah saat 5’te, akan kanın durması için topluca dua edelim. Bu mesajı Allah rızası için 10 kişiye gönderin.” Bilmiyorum o mezar gerçekten bombalandı mı, yoksa hassasiyetleri harekete geçirmek için başvurulmuş bir çare miydi bu mesaj… Televizyonlardan ABD patentli aksiyon filmi gösterir gibi bütün dünyaya seyrettirilen … Devamını Oku

Barış ve Esenlik Şehri

Ebubekir Sifil2003, Gazete Yazıları, Mart 2003Bir Yorum Yazınız

Birkaç gündür bu köşeyi meşgul eden meseleyi şimdilik askıya alıyorum. Vicdanım, gayret-i diniyyem ve hikmet anlayışım, yanıbaşımızda bütün vahşetiyle iğrenç bir tecavüz (buna “savaş demek mümkün değil) cereyan ederken o konu ile iştigal etmeme mani oluyor. Irak’ın kentleri bombalanıyor… Tarih, en kanlı barbarlık örneklerinden birisine tanıklık ederken, tonlarca ağırlıktaki bombalarla parçalanan, can veren günahsız insanların inleyen ruhuyla birlikte ağlıyor… Ve … Devamını Oku

Ehl-i Sünnet’i Savunmak Sana Kaldıysa…

Ebubekir Sifil[dosya], 2003, Ehl-i Sünnet, Gazete Yazıları, Mart 2003Bir Yorum Yazınız

1970 öncesi “Erbakancı” olduğunu ve telfik-i mezahibi savunan yazılar yazdığını, ancak daha sonra tevbe ederek siyaseti de, mezhepsizliği de bırakıp kurtulduğunu söyleyen yazara, bana iftira içeren ifadelerini tashih etmeden gazetesinde yayımlatması halinde ismini ifşa edeceğimi söylemiştim. Yazılarını olduğu gibi neşredip bana iftirasını “belge” haline getirdiği için adını açıklamakta bir beis görmüyorum: Bundan sonra kendisinden “müfteri” diye bahsedeceğim kişi, Türkiye Gazetesi’nde … Devamını Oku

“Din Kitaplarında Uydurma Hadis Olmaz” Mı?

Ebubekir Sifil2003, Gazete Yazıları, Mart 2003Bir Yorum Yazınız

Muhammed Hamidullah hocaya rahmet dileği tarzındaki bir cümlem dolayısıyla, kendisinden “bir büyüğümüz” diye bahsettiğim bir yazar celallenmiş ve bu köşede Ocak ayından başlayıp Şubat’a sarkan bir dizi halinde ele aldığım görüşleri ileri sürmüştü. O yazılardan sonra internet üzerinden kendisiyle yazışmamız devam etti. İlk yazıma cevabında “nasihate açık” olduğunu söylediği için “delilsiz-şahitsiz münazara yapmama” prensibimi askıya alarak kendisiyle yazışmayı sürdürmekte bir … Devamını Oku

“Allah Kelamı” ve “Kutsal Metnin Lafzı”

Ebubekir Sifil2003, Gazete Yazıları, Mart 2003Bir Yorum Yazınız

Başlıkta tırnak içinde verdiğim iki ifadenin mefhumu arasında bir fark bulunup bulunmadığı konusunda söylenecekler, Kitab-ı Mukaddes’e uygulanan hermenötik tekniklerinin Kur’an’a da uygulanıp uygulanamayacağı konusundaki önkabul ile doğrudan ve sıkı biçimde ilişkilidir. Kitab-ı Mukaddes’i oluşturan metinlerin, Hz. Musa ve Hz. İsa’ya (ikisine de selam olsun) indirilen vahiylerin bizatihi kendisi olmadığı, Yahudi ve Hristiyan teologların itiraflarının, metinlerin varyantları (“varyant” demek ne kadar … Devamını Oku

Ortalık Toz Duman

Ebubekir Sifil2003, Gazete Yazıları, Mart 2003Bir Yorum Yazınız

Muhammed Hamidullah hocanın vefatının ardından ortalığın bu denli kızışmasını neye bağlayabiliriz? Bir tarafta onu “bid’ati küfre varan bir sapık” olduğunu söyleyerek cehenneme postalayanlar, diğer yanda “Peygamber aşığı bir alim” olduğunu söyleyerek savunmaya geçenler… Bir süre sonra üsluplar ağırlaşıyor, eski defterler tezgâhın altından çıkarılarak servise sokuluyor, küllenmiş kinler kızışıyor. Hamidullah’la başlayan itham savaşı giderek başka (eski) meselelere kayıyor. Belki bir süre … Devamını Oku

“Anlama Problemi”Nden Müşteki Bir Yazara Hatırlatmalar-10

Ebubekir Sifil2003, Gazete Yazıları, Mart 2003, Mustafa İslamoğlu, ŞahıslarBir Yorum Yazınız

“Hz. Cebraille ilgili olduğu tüm hâl karineleriyle sabit olan Necm Suresi’ndeki “yaklaştı ve eğildi” ayeti, bağlamından koparılarak anlam dönüşümüne tâbi tutulur. Oysaki “yaklaşma” ve “eğilme”, naklen de aklen de Allah’a, lafzi anlamında atfedilemez. Olsa olsa mecazen atfedilebilir. Fakat, müellifi ikna etmemektedir bütün bunlar. O Cebrail’in kastedildiği ayetleri Allah’a atfetmenin ille de bir yolunu bulmak için çırpınır. Bu, “hukuku’l-Mustafa” gereğidir. Bu … Devamını Oku

“Anlama Problemi”nden Müşteki Bir Yazara Hatırlatmalar-9

Ebubekir Sifil2003, Gazete Yazıları, Mart 2003, Mustafa İslamoğlu, ŞahıslarBir Yorum Yazınız

Hz. Peygamber (s.a.v)’in Miraç’ta Rabbini görüp görmediği konusundaki ihtilaf malum. İslamoğlu bu konuda Kadı Iyâd’ın tavrını şöyle veriyor: “Yazarımız, görme olayını böylesine sınırsız ve serbest bir yaklaşımla tartışıp kendi tezini yukarıda örneğini verdiğimiz rivayetler yardımıyla galip ilân ettikten sonra, tartışmayı görüşme platformuna taşıyor. Yani Hz. Peygamber’in Rabbini baş gözüyle gördüğü tezi yazarımıza göre isbatlanmış bir tezdir…” (Üç Muhammed, 118) Acaba … Devamını Oku

“Anlama Problemi”nden Müşteki Bir Yazara Hatırlatmalar-8

Ebubekir Sifil2003, Gazete Yazıları, Mart 2003, Mustafa İslamoğlu, ŞahıslarBir Yorum Yazınız

Kadı Iyâd’ın eş-Şifâ‘sına yazdığı haşiyede (“zeyl” değil) eş-Şumunnî’nin, “Zekera Muhtâr b. Mahmûd el-Hanefî şârihu’l-Kudûrî ve musannıfu’l-Kunye fî risâletihi’n-Nâsıriyye…” diye başlayıp devam eden cümlesine İslamoğlu şöyle gönderme yapmış: “Ünlü Kuduri’nin şarihi ve el-Kabiyye fi Risaleti’n-Nasıriyye yazarı Muhtar b. Mahmud el-Hanefî…” (Üç Muhammed, 73) İslamoğlu’nun bu kısa cümlede yaptığı iki hatadan biri, kullandığı eş-Şifâ nüshasındaki bir baskı hatasından kaynaklanıyor. Kaybolmaya yüz tutan … Devamını Oku