Yeni Din Tasavvurunun Fıkhı

Ebubekir Sifil2010, Gazete Yazıları, Mart 2010

İslam’ı, altı bin altı yüz küsür Kur’an ayetinden kendi anladıkları şeyden ibaret sayan “yeni din tasavvuru” savunucularının her birinin kendine mahsus bir fıkhı da var tabii olarak. Kur’an ayetlerinin “eskiye muhalif” yorumlanması dışında belki de hiçbir konuda ittifakı bulunmayan bu “yeni din tasavvuru”nun müdafileri, günümüzde tartışma gündemini teşkil eden hususların hemen her birine ilişkin de farklı “ictihad”larda bulunuyor. Siz bu ictihadların mahiyetini iyi biliyorsunuz… Geçen hafta içi Malatya’daydım. Konferans öncesi kısa bir süre de olsa Malatya’daki Din … Devamını Oku

Muhtelif Meseleler-5

Ebubekir Sifil2010, 2010 Yılı, Gazete Yazıları, Mart 2010, Mart Ayı 2010 OS, Okuyucu Soruları

Okuyucunun, “İslam-laiklik-demokrasi ilişkisi” temalı 3. sorusunun cevabına devam ediyoruz. Önemli olan, Müslümanların, ezelî ve ebedî hakikatleri mümkün olduğunca fazla sayıda insana ulaştırma, mümkün olduğunca fazla sayıda insanı, hayatı bir bütün olarak kucaklayan İslam’ın diriltici soluğuyla buluşturma azminde ve cehdinde olmasıdır. Din’in sabitelerinin, Allah ve Resulü’nin çizdiği sınırların herhangi bir biçimde zedelenmemesine, örselenmemesine azami dikkati göstererek, Din’in bütünlüğünün muhafazasını gözeterek bu temel görevi yerine getirmek, meselenin olmazsa olmazını oluşturuyor. Geri kalan kısım ise nihaî noktada şartlar ve imkânlar … Devamını Oku

Mardin Fetvası

Ebubekir Sifil2010, Gazete Yazıları, Mart 2010

Hangi aklı başında ve ruhunu satılığa çıkarmamış kişi, yaşadığı memleket işgal ve istila edildiği zaman buna bütün gücüyle karşı koymaz? Vatan müdafaası, insanın tabii ve refleksif olarak yerine getirdiği bir görev değil midir? Başkalarını bir kenara koyalım; İslam dünyasında kâfir tasallutuna çanak tutulabileceğini, yardım edilebileceğini Nasîruddîn et-Tûsî dışında söyleyen bir Allah kulu olmuş mudur?[1]Bkz. http://www.ebubekirsifil.com/index.php?sayfa=detay&tur=gazete&no=39 Soru şu: Herhangi bir mufassal Fıkıh kitabında, “Kâfir tasallutuna maruz kalmış herhangi bir İslam toprağında “nefîr-i âmm” (umumî seferberlik) durumu çerçevesinde cihada … Devamını Oku

Muhtelif Meseleler-4

Ebubekir Sifil2010, 2010 Yılı, Gazete Yazıları, Mart 2010, Mart Ayı 2010 OS, Okuyucu Soruları

“Hocam müzik dinen haram mı, mekruh mu yoksa mübah mı? Bu konuda oldukça farklı görüşler var şimdiye kadar edindiğim bilgilere göre. Ehli Sünnetin ekseriyetinin haram dediğine yönelik bir fetva okuyorum. “Sonra İbn Hazm ve İbnul Arabi gibi müctehidler bunun mübah olduğunu söylüyorlar. Hocam bu konuda her iki görüşün delilleri nelerdir ve isabetli görüş sizce hangisidir?” Müzik meselesinde ulema arasında ihtilaf olduğu malum. Bu konudaki bir soruya 2005 yılının Kasım’ında bir seri yazıyla cevap vermeye çalışmıştım.[1] Bkz. … Continue reading O … Devamını Oku

Filistin Davası

Ebubekir Sifil2010, Gazete Yazıları, Mart 2010

Daru’l-Hikme’nin sitesinde yer alan haber, İslam alimlerinin Filistin davası ve son gelişmeler üzerine uyarılarını aktarıyor. İşgalci siyonist İsrail devleti özel olarak Mescid-i Aksa, genel olarak Filistin toprakları üzerindeki sinsi planlarını adım adım uyguluyor. Dikkat çekilmesi gereken en önemli nokta, siyonist yönetimin, bu planları “haşlanmış kurbağa” metoduyla icra ediyor olması. İsrail, amacına ulaşmak için birden ve topyekün bir hamle yapmak yerine, dünyayı ve İslam alemini “alıştıra alıştıra” gidiyor. İşgali genişletme ve Filistin toprağına Yahudi damgası vurma adına ortaya … Devamını Oku

Hukuk Devletinin Neresindeyiz?

Ebubekir Sifil2010, Gazete Yazıları, Mart 2010

Yüzde 99’unun Müslüman olduğu sıkça söylenen bir ülkede yaşıyoruz ve en büyük mağduriyetlere bu ülkede Müslümanlar maruz bulunuyor. Müslüman bir hanımın, çarşafıyla gittiği bir resmî kurumda ne tür bir “psikolojik baskı”ya maruz kaldığını, “mahalle baskısı” naraları atanlar elbette düşünmez. Bu, adaleti sağlayıp haksızlığı engelleme iddia ve sorumluluğundaki hukuktan başlayıp icraya kadar uzanan geniş yelpazede sorumluluk makamında olan herkesin ortak problemi olmalıdır. Bir an için farz edelim ki, “mahalle baskısı” diye bir olgu gerçekten var ve bazı kesimler … Devamını Oku

Muhtelif Meseleler-3

Ebubekir Sifil2010, Gazete Yazıları, Mart 2010

Bir önceki yazıda 3/Âl-i İmrân, 7. ayetinde zikri geçen “muhkem”, “müteşabih” ve “tevil” kavramları üzerinde durmuş ve son olarak, “… dar/hususi anlamdaki müteşabihin veya hem lafız hem mana itibariyle müteşabih olan ayetlerin hakiki anlamına nüfuz etmek mümkün değildir. Bunun dışındaki müteşabihler, muhkemata arz edilmek suretiyle anlaşılabilir ve onların bildirdiği istikamette tevil olunabilir” demiştik. “Tevil” kelimesinin Kur’an’da geçtiği yerler dikkate alındığında iki farklı anlamla karşılaşırız: Bir işin hakikati ve varacağı nokta. Tefsir, beyan, yorum, maksadın izahı… Bu anlamlardan … Devamını Oku

Üniversalite???

Ebubekir Sifil2010, Gazete Yazıları, Mart 2010

Üniversiteler bilimsel faaliyetin “evrensel” ölçek ve standartlarda yapılması anlayışıyla kurulmuş müesseseler. Bu, “bilimsel” vasfını taşıyan her çalışmanın, fikrin, tavrın üniversitelerde kendisine yer bulabilmesi anlamına geliyor. Akademik ünvanlar, insanlara, çalışmalarının bilimsel açıdan bir kıymet ve orijinalite arz ettiğini göstermek/tescillemek üzere tevdi ediliyor. Akademik ortamlar, her türlü “bilimsel” düşüncenin serbestçe dile getirildiği, konuşulup tartışıldığı ortamlar olarak farklılık arz eder. Böyle bir ortamda bulunuyorsanız, –katılın katılın ya da katılmayın– “bilimsel” nitelikli her türlü görüş ve yaklaşıma “tahammül” göstermek durumundasınız! Hele … Devamını Oku

Rıhle 8

Ebubekir Sifil2010, Gazete Yazıları, Mart 2010

Türkiye’nin ve dünyanın gündemi baş döndürücü bir hızla seyr eden gelişmeler etrafında şekillenirken Rıhle, yolculuğuna “sesli ve derinden” devam ediyor. 7. sayı, merhume annemin yoğun hastahane sürecine denk geldiği için “Sahabe” başlıklı o sayıya ve o sayı  hakkında yazı yazma imkânı bulamamıştım. Şu anda 8 sayı önümde ve bu sayıyla birlikte 2. cilt tamamlanmış oluyor. Müyesser kılana sonsuz hamd-ü senalar olsun… “Modern zamanlar” diye kategorize ettiğimiz zaman diliminin, zamanın son kertesine, yani “ahir zaman”a tekabül ettiği gerçeği … Devamını Oku

Muhtelif Meseleler-2

Ebubekir Sifil2010, 2010 Yılı, Gazete Yazıları, Mart 2010, Mart Ayı 2010 OS, Okuyucu Soruları

3/Âl-i İmrân, 7. ayeti üzerinde durmaya devam ediyoruz. Bu ayette geçen “muhkemat”, “müteşabihat” ve “tevil” kavramlarının ne anlattığı netleştirilmeden ayetten muradın ne olduğunu anlamak mümkün olmaz demiştik. Kısaca bunları görelim: Muhkemat: Ayet, bunların “Kitab’ın anası/esası” olduğunu bildiriyor. Öyleyse “Kitab’ı anlama” faaliyetinin bunları merkeze alması zorunludur. Ne var ki mesele bu noktanın anlaşılmasıyla bitmiyor. “Muhkem” kavramının ne anlattığı üzerinde yoğunlaşmak durumundayız. Terminolojide “muhkem”, kendisiyle ne kastedildiği açık ve manaya delaleti kat’i olan, başka bir anlama ihtimali bulunmayan ifadedir. … Devamını Oku