“Mayınlı Alan”

Ebubekir Sifil2011, Eylül 2011, Gazete Yazıları

Fikirlerinden ve sayısı 50’yi geçen kitaplarından başka bir eylemi olmayan bir adam… Silahlı terör örgüt kurmak suçundan müebbete mahkûm. Ortada ne örgüt var, ne hiyerarşik bir yapı. Ortada bir suç varsa eğer, “suçun şahsiliği” ilkesi, suçun faili/failleri ile sınırlı bir müeyyideyi öngörür. Onu müebbete mahkûm eden hakim, fikirlerinden etkilenip eylem yapan insanların sorumluluğunu ona yükleyen bir yaklaşım sergilemiş. “Hiyerarşi yok, eylem yok, eylem talimatı yok, tanışıklık yok… Buna rağmen ‘olsa olsa budur’ mantığı üzerine bina edilen bir … Devamını Oku

İçki İçenin Namazı, Tavla ve Satranç-3

Ebubekir Sifil2011, Eylül 2011, Gazete Yazıları

Okuyucu sorusunun son kısmı tavla ve satranç oynamanın hükmüyle ilgiliydi. Bu yazıyı da bu noktaya tahsis edeceğim. Tavla oynamanın hükmü: Tavla oynamaktan sakındıran sahih hadisler vardır. Ezcümle Efendimiz (s.a.v)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Tavla oynayan, Allah’a ve Resulü’ne isyan etmiştir.”[1]el-Muvatta, “Câmi’”, 49, Ebû Dâvud, “Edeb”, 64, İbn Mâce, “Edeb”, 43, Ahmed b. Hanbel, IV, 394, 7, 400… Yine şöyle buyurduğu mervidir: “Tavla oynayan kimse elini domuz etine ve kanına bulamış gibidir.”[2]Müslim, “Şi’r”, 10; Ebû Dâvud, “Edeb”, 64, İbn … Devamını Oku

“Anlamak” ve “Yorumlamak”

Ebubekir Sifil2011, Eylül 2011, Gazete Yazıları

Bizim Kur’an ve Sünnet’e yaklaşımımız, onları, elimizden tutup bizi sahil-i selamete çıkaran birer “delil/rehber” kabul etmek şeklindedir. Bu cümleye itiraz eden çıkmaz da, buradaki “delalet” meselesinin mahiyeti söz konusu olduğunda anlayış ve yaklaşımların birbirinden ayrılmaya başladığını görürüz. Bir yaklaşım, “nötr bir zihne Kur’an ve Sünnet ne diyorsa, aslolan odur” derken, diğer bir yaklaşım, tarihselliği ve maksadını aşmış “makasıd” anlayışını öne çıkartır. Söz gelimi, aile kurumunu oluşturan bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak, eş ve çocukların kimseye muhtaç olmadan geçinmelerini temin … Devamını Oku

Bir Tahrif Örneği: Müşrikler Kâbe’yi Tavaf Edebilir mi?

Ebubekir Sifil2011, Eylül 2011, Gazete Yazıları

Geçtiğimiz Cuma günü bir televizyon kanalında tekrarı verilen bir programa denk geldim. Ankara İlahiyat’tan bir profesör konuşuyor. Konu, Karaman hocanın bir süre önce gündem olan yazısı. Konuşan akademisyen, Karaman hocanın sözleriyle Hitler faşizmi arasında paralellikler kuruyor ve sözü Kur’an’a getiriyor. Mâide suresinin 2. ayetinin, Kâbe’yi tavaf için gelen müşriklerin bundan alıkonulmaması hükmünü getirdiğini ve bunu da sadece İmam el-Mâturîdî’nin Te’vîlât’ında açıkça gördüğünü söylüyor. Ve tabii arkasından, müşriklere bile Müslümanlar için en kutsal mekânlardan biri olan Kâbe’yi tavaf … Devamını Oku

İçki İçenin Namazı, Tavla ve Satranç-2

Ebubekir Sifil2011, Eylül 2011, Gazete Yazıları

İmam Ebû Hanîfe, el-Âlim ve’l-Müte’allim’de şöyle der: “Allah Teala içki içen kimsenin kırk gün veya kırk gece namazını kabul etmez” sözünün açıklamasını bilmiyorum. Sözlerini, bilmediğimiz, adl-i ilahiye aykırı şekilde açıklamadıkça böyle diyenleri tekzib etmem. Kulu, işlediği bir günahtan dolayı cezalandırmak veya affetmek Allah’ın adaletinin tezahürlerindendir. Ancak Allah, kulunu, işlemediği bir günah sebebiyle cezalandırmaz. Aynı şekilde, yerine getirdiği farizaları kulun zimmetinden düşmesi ve işlediği günahı da yazması O’nun adaletidir. Bu durum şuna benzer: Bir kimse malının zekâtı olarak … Devamını Oku

Postmodern Dindarlık

Ebubekir Sifil2011, Eylül 2011, Gazete Yazıları

Modern proje, Din’e cepheden tavır alan/dini dışlayan karakteriyle öne çıkarken, eşyayı ve varlığı vahiy ekseninde izah ve hayatı o doğrultuda inşa etmeyi seçen geniş kitlelerin itibarına mazhar olma şansını hiçbir zaman yakalayamadı. Halk, moderniteyi, daha ziyade –vülgarize anlatımla– alet-edevat kullanımı bağlamında benimsedi. (Hatta bunu epey abarttığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Teknolojik gelişmelere anında uyum sağlama kabiliyetimizin hayli yüksek olması bu anlamda önemli bir göstergedir mesela.) Modern projenin din ve dindarlık konusundaki bu dışlayıcı tavrı sebebiyle halkla idare edenler hep … Devamını Oku

İslam’ın Sol Yorumu İle Dünyevileşme Arasında

Ebubekir Sifil2011, Eylül 2011, Gazete Yazıları

(Hemen baştan bir noktayı belirteyim: İslam’ın “sol” veya “kapitalist” yorumu diye bir şey olamaz. İslam ancak “kendisi” olarak vardır. Başka bir şeye eklemlendiğinde kendisi olmaktan çıkar ve eklemlendiği şeye dönüşür. Bu ise “tahrif”ten başka bir şey değildir. Aşağıda yazacaklarım bu çerçevede okunmalıdır.) İslam’ın, Yahudilik ve Hristiyanlıkla itikadî alanda ittifak halinde bulunduğunun söylendiği bir zaman diliminde, sol ideolojilerle veya kapitalizmle şu veya bu biçimde irtibatlandırılması da şaşırtıcı gelmiyor doğrusu. Modern insanın bir biçimde “üzerinde düşünmeye değer” bulduğu herhangi … Devamını Oku

Modernleşmek Böyle Birşey

Ebubekir Sifil2011, Eylül 2011, Gazete Yazıları

İstatistikler, demokrasiyi özümsemiş Batılı ülkelerde halkın seçimlere katılımının izafi olarak düşük seviyelerde seyrettiğini gösteriyor. Şu satırlar BBC’nin resmi sitesinden: “Avrupa Parlamentosu için ilk seçimlerin yapıldığı 1979 yılından bu yana parlamento seçimlerine katılım oranı yavaş yavaş azalıyor. 1979’daki seçimlere katılım oranı yüzde 63’tü. 1999’daki son seçimlerde ise bu oran yüzde 49 olarak gerçekleşti. Avrupa Birliği üyelerindeki katılım oranları ise birbirlerinden çok farklı. Örneğin 1999’daki seçimlerde katılım oranı İtalya’da yüzde 70’i aşarken, bu oran İngiltere’de sadece yüzde 24’tü. Katılım … Devamını Oku

Arap Baharı

Ebubekir Sifil2011, Eylül 2011, Gazete Yazıları

Ortadoğu’da olup bitenleri anlatmak için daha “objektif” ve “açıklayıcı” ifadelere ihtiyacımız var. Meseleyi başlıktaki gibi sübjektif bir ifadeyle nitelersek, mevcut hadiselerin tamamını aynı çizgide seyreden gelişmeler olarak olumlu bir değerlendirmeyle anlatmış olacağız. Oysa Libya’dan Mısır’a, Tunus’tan Bahreyn’e, Suriye’den Yemen’e kadar ayaklanmaların yaşandığı her bir ülkenin kendine mahsus dinamikleri, “halk hareketi” olarak görünen bu hareketlerin her birinin farklı başlangıç noktaları ve hedefleri var. Kuş bakışı bakıldığında, bütün bu coğrafyadaki hareketliliğin belki de tek ortak paydası “baştaki diktatöre karşı … Devamını Oku

İçki İçenin Namazı, Tavla ve Satranç

Ebubekir Sifil2011, 2011 Yılı, Eylül 2011, Eylül Ayı 2011 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları

Ramazan dolayısıyla “Okuyucu Soruları”nı cevaplandırmaya ara vermiştik. Ramazanı uğurladıktan sonra Pazar yazılarını okuyucu sorularının cevabına tahsis uygulamasına devam ediyoruz. Soru 1.Deniyor ki; “içki içenin 40 gün namazı kabul olmaz” bunun mevsukiyet ile hikmetini sizden talep ediyorum. Zira, gençler va’z ve hutbelerde bu sözlerle karşılaşınca, camiye gelmez namaz kılmaz oluyor… 2.Ayrıca Satranç ve Tavla oynamanın hükmünü rica ediyorum. Cevap Abdullah b. Ömer, Abdullah b. Abbâs, Ebû Sa’îd el-Hudrî, Abdullah b. Amr, Ebû Zerr, Iyâd b. Ğanm, Esmâ bt. … Devamını Oku