Keramet Meselesi-1

Ebubekir Sifil2006, 2006 Yılı, Ekim 2006, Ekim Ayı 2006 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu SorularıBir Yorum Yazınız

Soru “Gayb meselesi ile ilgili yazınızda  geçen ve kafama takılan ifadeleri buraya yazıyorum: “Salih kullardan gaybiyyatla ilgili mükâşefelerin suduru, Ebû Hayyân’ın söylediği gibi “nadirattan” mıdır, yoksa er-Râzî, İbn Hacer’in dediği gibi yaygın olarak görülen bir durum mudur? Sahabe tabakasından itibaren bu ümmetin salihlerinden aktarılan ve kuşaktan kuşağa intikal eden kerametler tevatür seviyesindedir.” “Burada benim anladığım kadarıyla (yanlışım varsa düzeltin) halk … Devamını Oku

İslam’da “Dinî İbadet” Var Mıdır?

Ebubekir Sifil2006, Ekim 2006, Gazete YazılarıBir Yorum Yazınız

Bu bir “bayram yazısı” olacaktı. Ama şu meseleyi biraz daha ertelersem “etimde şirpençe çıkacak.” Kafamızın içi öylesine kompartımanlara bölünmüş durumda ki, çoğu zaman günlerimizi, Din’in hayatımızın neresinde ne kadar bulunması gerektiğini tartışmakla geçiriyoruz. Kelamın hasılı şu: Sistem, Din’in, ihtiyaç duyduğundan fazlasını istemiyor… Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Prof. Dr. Saim Yeprem hocanın “İslam’da dinî nikâh yoktur” tarzındaki açıklaması “Diyanet’in resmî … Devamını Oku

İslamî Yapılanmalar-4

Ebubekir Sifil2006, Ekim 2006, Gazete YazılarıBir Yorum Yazınız

Ulemanın genellikle “taklid” konusu çerçevesinde işlediği bir hususu ele alarak bu seriyi bitirelim: Herhangi bir İslamî yapılanmanın mensubu/bağlısı durumundaki bireylerin o yapılanmanın esasları, metodu ve gidişatı konusundaki sorumlulukları nereye kadardır? Bir yönüyle Dinî, bir yönüyle de Sosyolojik bir meseledir bu. Dinî yönünü şöyle ifade edebiliriz: İnsanımız, kendisi için biricik bilgilenme kaynağı olan ve İslamî kişiliğinin oluşumunda inşa edici bir fonksiyon … Devamını Oku

İslamî Yapılanmalar-3

Ebubekir Sifil2006, 2006 Yılı, Ekim 2006, Ekim Ayı 2006 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu SorularıBir Yorum Yazınız

Selef ile aramızdaki fark üzerinde hiç kafa yordunuz mu, bilmiyorum. Fazilet/üstünlük farkını kasdetmiyorum elbette. Selef’in dünyaya bakışı ve hayatı yaşayış tarzı ile bizimki arasındaki uçurum anlatmak istediğim. Bizler bugünden o dönemi okumaya çalışırken genellikle aynı hatayı işliyor, Selef’in hayatını birbirinden kopuk/bağımsız kareler şeklinde algılıyoruz. Oysa o güzide nesillerin öne çıkan bireylerinin her biri hem cihad meydanında gözü kara bir savaşçı, … Devamını Oku

İslamî Yapılanmalar-2

Ebubekir Sifil2006, 2006 Yılı, Ekim 2006, Ekim Ayı 2006 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu SorularıBir Yorum Yazınız

Bir önceki yazıyı, maslahat olduğu zannıyla işlenen bir şeyin mefsedet olması halinde bile, niyetin halis olması sebebiyle işleyenin sevaba müstehak olacağını söyleyerek bitirmiştim. İşlenen fiilin mefsedet olduğu açığa çıktığında ise bu sürecin biteceği bedihidir. Burada şöyle bir soru sorabiliriz: Neyin maslahat ve neyin mefsedet olduğunu nereden bileceğiz? Hemen belirtelim ki maslahat ve mefsedetler, açıklık-kapalılık yönünden ikiye ayrılır. İşlenmesi Kur’an ve … Devamını Oku

İslamî Yapılanmalar-1

Ebubekir Sifil2006, Ekim 2006, Ekim Ayı 2006 OS, Gazete YazılarıBir Yorum Yazınız

Soru “… Özellikle bu dönemde birçok akım ve fırkalar kendi metot ve düşüncelerine göre dine hizmet etmektedirler. Ta Orta Asya topraklarında hizmete gelen … Hoca grubu, Arabistan’dan gelip dini müesseseler açan Vehhabiler vs… “Hocam şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Bir Müslüman Allah rızası için kitap bastırıp bedava dağıtıyor. (…) Biz de çoluk-çocuğumuzun eline geçmesin diye yine Allah rızası için o … Devamını Oku

Çifte Standart Mı?

Ebubekir Sifil2006, Ekim 2006, Gazete YazılarıBir Yorum Yazınız

Türkiye’nin Batılılaşma macerası “her şeye rağmen” devam ediyor. “Değiştirilmesi teklif dahi edilmeyecek” bu tercihin bize maliyeti üzerinde hakkı verilmiş bir muhakeme yapabilmek için fotoğrafı bir bütün olarak görmek zorundayız. Oysa tekil hadiselerle o kadar haşır-neşir durumdayız ki!.. Gündem adına içeride ve dışarıda ol-uşturul-anlarla bu derece yoğun bir şekilde meşgul, yani “işgal edilmiş” olmamız, kendi varoluş alanlarımızla ve imkânlarımızla aramıza koyduğumuz … Devamını Oku

Dinî Hükümlerin “İllet”i Ve “Hikmet”i-2

Ebubekir Sifil2006, Ekim 2006, Gazete YazılarıBir Yorum Yazınız

Dünden devam. İlk kategoriye giren hususların (namaz, oruç, hac…) “ta’lil edilmesi”, yani “münhasıran şu sebep, hikmet, gerekçe ve maslahat için emredilmişlerdir” tarzında noktasal tesbitlerin konusu yapılması mümkün ve doğru değildir. Bunlar hakkında olsa olsa neticelerine ve icra ediliş tarzlarına bakarak birtakım hikmetler tesbit edilebilir. Ancak bu hikmetleri onların biricik “illeti” kılmak yanlış olur. Söz gelimi Kur’an’da “Namaz kötülük ve fuhşiyattan … Devamını Oku

Dinî Hükümlerin “İllet”i ve “Hikmet”i-1

Ebubekir Sifil2006, Ekim 2006, Gazete YazılarıBir Yorum Yazınız

Bugün internet üzerinden cevapladığım sorulardan birini daha –önemine binaen– paylaşmak istiyorum: Soru “Benim düşüncem İslami emirlerin arkasındaki dünyevi faydaların ve hikmetlerin açıklanması ve araştırılmasının insanlara -ve aslında bana- faydalı olacağı yönündeydi. “Modern zamanlarda İslâm’ın insan menfaatlerine ne kadar uygun bir din olduğunu ispatlama gayreti alabildiğine yaygınlaştı” sözünüz ve devamı bana bu uğraş hakkında pek de olumlu görüşleriniz olmadığını düşündürdü. Dolayısıyla … Devamını Oku

Sanal Tehdit: İrtica

Ebubekir Sifil2006, Ekim 2006, Gazete YazılarıBir Yorum Yazınız

Bir kelime düşünün ki, üzerinden darbeler yapılıyor, toplumsal kırılmalar yaşanıyor, ülkenin bütün dengeleri alt-üst oluyor… Söylendiğinde –ki söyleyenler onu nasıl vurgulayacaklarını çok iyi biliyor– birden hava elektrikleniyor, nefesler tutuluyor; toplumu heyecanlı ve kaygılı bir bekleyişin titremesi sarıyor. Arkasından düdük çalıyor ve “mola!”… Bugüne kadar “irticaî” faaliyet olarak değerlendirilen eylemleri gerekçe gösterilerek görevine son verilmiş sivil-asker kamu görevlilerinin sayısı kaçtır acaba?! … Devamını Oku