Kulağı Geçen Boynuz İçin

Ebubekir Sifil2009, Gazete Yazıları, Nisan 2009

Birkaç gün önce “ebubekirsifil.com”un “iletişim” bölümüne gönderilmiş bir mesaj aldım. Benim, İnkişaf dergisinde 2006’da neşredilen “İbn Teymiyye ve İbnu’l-Kayyım’ın Cehennem’in Ebedîliği Meselesindeki Görüşünün Tesbiti” başlıklı yazıma “cevap” olarak karalanmış bir yazıyı ihtiva ediyordu söz konusu mesaj. Ne yazının sahibinin ne de mesajı gönderenin kimliği hakkında herhangi bir bilgiye sahibim. Yazının bana ne maksatla gönderildiğini de bilmiyorum. Ama yazıyı okuyunca “el insaf!” demekten kendimi alamadım. Yazının sahibi, benim, cehennemin ebedîliği görüşünün İbn Teymiyye ve İbnu’l-Kayyım’a aidiyetinde doğrudan onların … Devamını Oku

Ecelin Değişmesi

Ebubekir Sifil2009, 2009 Yılı, Gazete Yazıları, Nisan 2009, Nisan Ayı 2009 OS, Okuyucu Soruları

Soru Saygı değer hocam ecel hakkında kafamda netleşmeyen bir çelişki var. Şöyle ki, kitaplardan okuduğumuz bilgilere göre, ecel artmaz eksilmez. Maktul kendi eceli ile ölür. Ecel-i kaza ve ecel-i müsemma diye ayrı ayrı takdirler de yoktur. Sadakalar, sıla-i rahim ve duâlar ömrü artırır. Bu artma ve eksilme de Ümmül Kitab’da sabittir. Öyleyse Ahmed bin Hanbel’in Tahâvî’de geçen şu sözü bir çelişki olmuyor mu: “İmam Ahmed (rh.a) kendisine, “ömrün uzun olsun” diye dua edilmesinden hoşlanmaz ve “Ömrün uzunluk-kısalığı … Devamını Oku

Tatil Kültürü

Ebubekir Sifil2009, Gazete Yazıları, Nisan 2009

Soru Müslümanların oluşmaya başlayan tatil kültürü, özellikle de 5 yıldızlı otellerde tatil yapma konusunda kafam karışık. 5 yıldızlı otellerde tatil yapmak hakkında haram, mekruh vb. bir hüküm verilebilir mi? Yoksa helalden istifade olduğu için iyi bir şey denebilir mi? Varsa mahsurları nelerdir? Mahsurları var dersek, müslümanlar eğlenmek ve dinlenmek için ne yapmalı? Özellikle bayanlar da yüzme nimetinden istifade etmek istiyorlar. Cevap Modern zamanların müslümanların gündemine soktuğu olgulardan birisi tatil. Problemin iki boyutu var: “Müslümanlar tatil yapmaz; İslam’da … Devamını Oku

“Cemaatli” Olmak, “Cemaatçi” Olmak

Ebubekir Sifil2009, Gazete Yazıları, Nisan 2009

Müslümanların hayatı “cemaat” şuuru içinde yaşamasından daha tabii ve gerekli bir şey olamaz. Bu, aidiyetlerimizin tabii sonucudur. Allah Teala müslümanları “kardeş” ilan etmiş, Efendimiz (s.a.v) de bize “Ümmet” olarak yaşamanın şartlarını ve imkânlarını göstermiştir. Ehl-i Sünnet olmanın en tabii tezahürlerinden birisidir “cemaat” şuurunu yaşamak ve yaşatmak. “Ehl-i Sünnet” terkibinin hemen arkasından dile getirdiğimiz “ve’l-Cemaat” terkibi de bunu ifade eder. Ümmet olarak bir arada yaşamak, “tekdüzeleşmek” değildir. Herkesin aynı şekilde davranması, herkesin aynı seciyeye sahip olması Ümmet olmanın … Devamını Oku

“Hz. Peygamber (sav)’in Namazı”

Ebubekir Sifil2009, Gazete Yazıları, Nisan 2009

Bir şeyi Efendimiz (s.a.v)’in yaptığı gibi yapmak bir müslümanın en büyük idealidir. O’na “ulaşmak” mümkün olmasa da “yakın” olma”nın göstergesidir bu çünkü. Bu hassasiyetin, Sünnet’in bağlayıcılığı bağlamında da elbette ayrı bir önemi vardır. Hayatı Efendimiz (s.a.v)’in yaşadığı gibi yaşama çerçevesi içinde ibadetlerimize de hakim olması gereken bu anlayış doğrultusunda günümüzde “Resulullah (s.a.v.)’in Namazı” gibi başlıklarla kaleme alınmış çalışmalar bulunduğu malum. Bu tarz çalışmaların, Efendimiz (s.a.v)’in örnekliğini ortaya koyma işlevi dışında, zihin çeldirici bir fonksiyonu da oluyor. Yazarı … Devamını Oku

İtalya Seyahati

Ebubekir Sifil2009, Gazete Yazıları, Nisan 2009

Geçen ayın 20’si ile 23’ü arası İtalya İslam Cemaati Vakfı’nın davetlisi olarak bu ülkede bulunduk. Milano ve İmperia’da programlar yaptık. Dolu dolu geçen 3 günün sonunda, her biri hafızamda ayrı bir yer edinen İtalya’daki kardeşlerimize veda ederek ayrıldık. İtalya, ülkemizden gidenlerin teşkilatlanması noktasında Avrupa’nın diğer ülkelerine göre hayli geride bulunuyor. Anlattıklarına göre sadece 3 şehirde teşkilatlanabilmişler. Diğer şehirlerde de ülkemizden gitmiş insanlar bulunduğunda şüphe yok; ama henüz onlara ulaşılamamış… Müslüman nüfusun büyük çoğunluğunu Araplar oluşturuyor bu ülkede. … Devamını Oku

Ehl-i Kitap Kadınlarla Evlilik / 12 İmam-2

Ebubekir Sifil2009, 2009 Yılı, Gazete Yazıları, Nisan 2009, Nisan Ayı 2009 OS, Okuyucu Soruları

Birinci kısmını bir önceki Pazar yazısında cevaplandırdığım sorunun ikinci kısmı şöyleydi: “Kütübi Sitte hadis kitaplarında Peygamber Efendimiz’den rivayet olunan ‘Benden sonra 12 halife gelecek ve hepsi Kureyş’ten olacak.’ hadisi sahih midir? Bazı tefsirlerde ve hadislerde İsrailiyat olduğu söylenir. Yine aynı şekilde Şia ve diğer bidat mezheplerin etkileri de anlatılır. Bu da bu tür bir hadis midir? Şia bu hadisten 12 İmama işaret edildiği manasını çıkarıyor.” Önce mezkûr hadisin durumunu görelim: Efendimiz (s.a.v), hepsi de Kureyş kabilesinden olmak … Devamını Oku

Nüzul-i İsa (as) Konusundaki Bir İşkâl Ve Cevabı

Ebubekir Sifil[dosya], 2009, Gazete Yazıları, Nisan 2009, Nüzûl-i İsâ

Hz. İsa (a.s)’ın nüzulüne naklî zeminde getirilen “ciddiye alınabilir” iddialardan birisi, nüzul-i İsa (a.s) inancının, Efendimiz (s.a.v)’den sonra peygamber gelmeyeceği gerçeğiyle çelişki teşkil etmesi. Kur’an, Efendimiz (s.a.v)’in “Hâtemu’n-nebiyyyîn” (Nebilerin sonuncusu)[1]33/el-Ahzâb, 40. olduğunu açıkça bildirmiş, Efendimiz (s.a.v) de kendisinden sonra Nebi gelmeyeceğini haber vermiştir.[2]el-Buhârî, “Enbiyâ”, 51; Müslim, “İmâre”, 44, “Fedâil”, 30… Buna bağlı olarak ileri sürülen bir diğer iddia da, Efendimiz (s.a.v)’den sonra gelmesi halinde Hz. İsa (a.s)’ın “peygamberlik” vasfından söz edilemeyeceği, bir anlamda “tenzil-i rütbe”ye maruz kalmasının söz konusu … Devamını Oku