Çeşitli Meseleler-4

Ebubekir Sifil2009, 2009 Yılı, Aralık 2009, Aralık Ayı 2009 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu SorularıLeave a Comment

Şia hakkında Ehl-i Sünnetin duruşu ve tutumu nasıl olmalıdır, Şiilerin inançları küfre götüren bidat mıdır? Bu soruya daha önce muhtelif vesilelerle cevap vermiştim.1)Bkz. Sana Din’den Sorarlar, I, 245 vd. Burada özet olarak şunları söyleyebiliriz: İnsanı küfre düşüren haller ve sözler vardır. Kendisinden bu hal ve sözlerden biri –herhangi bir baskı söz konusu olmaksızın, bilerek, isteyerek, iradî ve  ihtiyarî olarak–sadır olan kimse … Read More

Karaman Hoca Ve Taha Akyol-2

Ebubekir Sifil2009, Aralık 2009, Gazete Yazıları, Hayrettin Karaman, ŞahıslarLeave a Comment

Taha Akyol’un, “diyânî hüküm-kazâî hüküm” ayrımından laiklik çıkaran yaklaşımının temel yanılgısı, söz konusu tasnifin ilk kısmını oluşturan “diyanî hüküm” tabirindeki “diyânî” kelimesinin “dinsel” anlamına geldiği düşüncesinden kaynaklanıyor. Bu bakış açısına göre “kazâî hüküm”deki “kaza” da “seküler hukuk”u ifade ediyor kaçınılmaz olarak! Oysa bu tabirlerin ikisi de Fıkhî olmakla “dinî” karakterlidir ve “diyânî” olan da “kazâî” olan da “din içi” hükümleri … Read More

Karaman Hoca ve Taha Akyol-1

Ebubekir Sifil2009, Aralık 2009, Gazete Yazıları, Hayrettin Karaman, ŞahıslarLeave a Comment

Bugünlerde, akademik hayatının 50. yılı münasebetiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından düzenlenen program dolayımında konuşuluyor Prof. Dr. Hayreddin Karaman. Milli Gazete de Cumartesi günü tam sayfa sayılabilecek bir yer ayırmıştı konuya. Elbette 50 yılı ihata eden bir süreklilik içinde bir alana emek vermek, faaliyet alanı içinde “en iyilerden” sayılmak her faniye nasip olmuyor. Bu noktada Karaman hocanın, dert/dava edindiği … Read More

Çeşitli Meseleler-3

Ebubekir Sifil2009, 2009 Yılı, Aralık 2009, Aralık Ayı 2009 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu SorularıLeave a Comment

Hatt sanatı çalışan hanımların adet halinde ayet yazmalarında bir sakınca var mıdır? Muhtasaru’l-Kudûrî şerhi el-Cevheretu’n-Neyyire’de, Kudûrî’nin, “Hayızlının ve cünübün Kur’an okuması caiz değildir” ifadesinin şerhi esnasında şöyle denir: “Cünübün Kur’an (ayetlerini) yazması caiz midir? Münyetu’l-Musallî’de, “Caiz olmaz” denmiştir. el-Hocendî’de şöyle zikredilmiştir: “Hayızlı veya cünüp kimse, üzerine ayeti yazacağı levhaya ve sayfaya eliyle dokunursa, böyle bir durumda o kimsenin Kur’an (ayeti) … Read More

Minare Krizi?

Ebubekir Sifil2009, Aralık 2009, Gazete YazılarıLeave a Comment

İsviçre halkının çoğunluğunun ülkelerinde minare görmek istemediğini ortaya koyan referandumun ardından yükselen tepkiler sonuç verdi ve İsviçre hükümetinden özür ve durumu düzelteceği açıklaması geldi. Olay henüz tazeliğini korurken ne kadar mümkün bilemiyorum, ama Müslümanlar bir noktayı kendi aralarında ciddi olarak tartışmalı: Bu gerçekten bir “kazanım” mıdır? Toplamı neredeyse orta büyüklükte bir ülkeninkine denk bir Müslüman nüfus yaşıyor Batı’da ve bu … Read More

Modernite ve Gelenek

Ebubekir Sifil2009, Gazete Yazıları, Kasım 2009Leave a Comment

Bir önceki gün (21 Kasım Cumartesi) Hollanda’da, dün (22 Kasım Pazar) de Almanya’da yaptığımız programların başlığı böyleydi. Kendimize, aidiyetlerimize, kimliğimize bakışımızı derinden etkilemiş, hatta neredeyse “belirlemiş” bulunan kavramlara dikkat çekmeden doğru bir zeminde hareket ettiğimizi düşünmek ve söylemek mümkün değil. Bunların başında elbette modernitenin vücut verdiği kavramlar geliyor. En önce de başlıkta yer alan ikili taksimin “tuzak” olduğunu fark etmemiz … Read More

Çeşitli Meseleler-2

Ebubekir Sifil2009, 2009 Yılı, Gazete Yazıları, Kasım 2009, Kasım Ayı 2009 OS, Okuyucu SorularıLeave a Comment

Efendimiz (s.a.v) çeşitli hastalıkları Kur’an ayetleri okuyarak ve dua ederek tedavi etmiş, Sahabe de O’ndan öğrenerek aynı şeyi yapmıştır. Bu konuyla ilgili olarak hadis kitaplarının ilgili bölümlerinde hayli rivayet mevcuttur. Bunlardan bir kaçını teberrüken zikretmiş olalım: Cebrâil (a.s) bir keresinde Efendimiz (s.a.v)’e gelerek, “Ya Resulallah! Hasta mısın?” diye sordu. Efendimiz (s.a.v), “Evet” deyince Cebrail (a.s) şu duayı okudu: “Allah’ın adıyla, … Read More

Cehalet-Cahiliye

Ebubekir Sifil2009, Gazete Yazıları, Kasım 2009Leave a Comment

Modern zamanlarda sıklıkla düştüğümüz zihinsel tuzaklardan birisini, bilgi ile cehalet arasında kurulan ilişki oluşturuyor. Temel referanslarımızın “ilim” meselesine yaptığı vurgudan hareketle okumanın öneminden bahsediyor, cehaletin dinimiz tarafından nasıl yerildiğini –biraz da modern değerlerle örtüşen şeyler söylemenin getirdiği rahatlığın tadına da vararak– büyük bir iştiyakla anlatıyoruz. Zaten İslam’dan önceki döneme “cahiliye” denmiş olması, İslam’ın baş düşmanı Amr b. Hişâm’ın “Ebû Cehil” … Read More

Kütüphaneler

Ebubekir Sifil2009, Gazete Yazıları, Kasım 2009Leave a Comment

Üstünde oturduğumuz hazinenin farkına varmadan, el-alemden himmet dilenmekte ısrar edişimiz karşısında hep aynı manzara canlanıyor gözümün önünde: Babasından kalan külçe altını ne yapacağını bilemeyen asi delikanlının, yarım ekmek arası döner karşılığında kendisini elindeki “ucube”den kurtarması için başkalarına yalvarışı… Ülkemizde yazma kaç yazma eser kütüphanesi vardır? Kolay bir soru… Peki soruyu şöyle sorsam: Ülkemizdeki yazma eser kütüphanelerinde kaç yazma eser vardır? … Read More

Çeşitli Meseleler-1

Ebubekir Sifil2009, 2009 Yılı, Gazete Yazıları, Kasım 2009, Kasım Ayı 2009 OS, Okuyucu SorularıLeave a Comment

Soru “1. Kur’an-ı Kerim’deki şifa ayetleri diye bilinen 6 ayetin bu şekilde müstakil, şifa niyetiyle okunması kimin tavsiyesidir, asr-ı saadete ait bir uygulama mıdır? Hatt sanatı çalışan hanımların adet halinde ayet yazmalarında bir sakınca var mıdır? Şia hakkında Ehl-i Sünnetin duruşu ve tutumu nasıl olmalıdır, Şiilerin inançları küfre götüren bidat mıdır? Seferde nafile kılmanın hükmü nedir? Taaddüd-ü zevcat meselesine bir … Read More