Moderniteye Direnmek

Ebubekir Sifil2011, Gazete Yazıları, Haziran 2011

Modernite deyince aklımıza öncelikle hayatın görünen yüzünün gelmesi karşı karşıya bulunduğumuz problemin ciddiyetini gösteriyor. Modernite-İslam ilişkisi bağlamında tartıştığımız meselelerin birkaç “kışkırtıcı” başlığa inhisar etmesi de aldatıcı noktalardan biri şüphesiz. Oysa bunlar sonuç. Sebebe inmedikçe meseleyi –en azından zihnimizde– çözme şansına sahip olmamız mümkün değil. Müslümanlar olarak –mesela– modernitenin kurguladığı “üretim-tüketim ilişkileri” hakkındaki düşüncemiz nedir? İslam, üretimin ve tüketimin hangi esaslar dahilinde olmasını öngörür ve biz, fiilen yaşamakla bir cüz’ünü oluşturduğumuz modern üretim-tüketim ilişkileri bütünü içinde İslam’ın öngördüğü … Devamını Oku

İki Hadis-2

Ebubekir Sifil2011, 2011 Yılı, Gazete Yazıları, Haziran 2011, Haziran Ayı 2011 OS, Okuyucu Soruları

İbnu’l-Cevzî, el-Mevdû’ât’ında Sa’lebe b. Abdirrahman (r.a) hakkındaki bu rivayete hususi bir babda yer vermiş ve yaklaşık 2 sayfa tutan bir rivayeti zikrettikten sonra şu noktalara dikkatimizi çekmiştir: Rivayette Sa’lebe’nin şiddetli teessür ve pişmanlığı üzerine “Rabbin ne seni terk etti, ne de sana darıldı” (93/ed-Duhâ, 3) ayetinin indiği zikrediliyor. Oysa olay Medine’de geçtiği halde bu ayet Mekke’de nazil olmuştur. Sahabe arasında “Düfâfe” isimli birisi mevcut değildir.[1]Hz. Ömer ve Selmân (r.anhumâ)’ın  dağda rastlayıp Sa’lebe (r.a)’ın yerini öğrendikleri çoban. Rivayetin … Devamını Oku

Suriye Neyimiz Olur?

Ebubekir Sifil2011, Gazete Yazıları, Haziran 2011

Nusayri Esed yönetimini Hüsnü Mübarek’ten güçlü kılan nedir? Esed’in topunun-tüfeğinin Mübarek’inkinden fazla oluşu mu, arkasındaki Batı desteği mi, Ortadoğu yönetimlerinin yeşil ışığı mı, halkından gördüğü tasvip mi?.. İnsanın aklı almıyor. Bir halkın başına musallat olmuş bir avuç cani… İnancı farklı, hayata bakışı farklı… Halkıyla hemen hiçbir ortak yönü yok. Geçmişte halkına kan kusturmuş ve bugün de kusturmaya –hem de en hunharca şekilde– devam ediyor. Bosna savaşı sırasında masum Boşnakların kanını akıtan Sırp canilerinden ne farkı var bunların? … Devamını Oku

İki Hadis-1

Ebubekir Sifil2011, 2011 Yılı, Gazete Yazıları, Haziran 2011, Haziran Ayı 2011 OS, Okuyucu Soruları

Soru Ben bir hadis işittim; Salebe adında bir sahabi cihada giden bir arkadaşının hanımına kötü gözle bakmış… Hadis uzun..  En sonunda Cebrail Peygamber aleyhisselam efendimize gelerek onun affedildiğini bildiriyor. Daha sonra bu sahabe Peygamber efendimiz namaz kılarken heyecandan ölüyor. Peygamber efendimiz onun cenazesinde çok melek olduğu için ayakuçlarına basmak zorunda kalıyor diye bir hadis. Bu hadis sahih midir? Benim anlayamadığım melekler olduğu zaman bizim ayakuçlarımıza basmamız bir şeyi değiştirir mi, yani onlar bizim bulunduğumuz yere geldiğinde bir … Devamını Oku

Semiyyu’z-Zebîh: Alemin Ölümü

Ebubekir Sifil2011, Gazete Yazıları, Haziran 2011

Cuma günü –bermutad– öğle vaktine yakın telefonu açtığımda Ankara’dan Emre Andaç kardeşim aradı. Biz İstanbul’da ikamete başladıktan sonra Emre kardeşimle yaptığımız bütün telefon görüşmelerinin konusu aynıydı. Bu görüşmenin konusunun da aynı olacağı hissiyle açtım telefonu. Selam verdikten sonra ilk cümlesi “Sabah 7’den beri arıyorum” oldu. İçime ılık bir şeylerin aktığını hissettim. Nefesimi tuttum. “İsmail Çetin hocam vefat etti” diye ekledi hemen. “İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râci’ûn.” 80’li yılların başlarında Ankara’da üniversite öğrencisiyken tanımıştım Hoca’yı. Hacıbayram’da bir … Devamını Oku

Kürtler: Bir Delikten İki Kere Sokulmak

Ebubekir Sifil2011, Gazete Yazıları, Haziran 2011

Aramıza yapay sınırlar çizilmeden ve “İslam ülkeleri” tabiri dilimize düşmeden çok önce zihnimizdeki yerini yitirmeye başlamıştı “İslam kardeşliği” olgusu. Her bir etnik unsur ayrı bir baş çekmeyi ve “İslam kardeşliği” vakıasını bu şekilde fiilen ortadan kaldırmayı “marifet” saymaya başladığında başlamıştı “bölücülük” fitnesi aslında. Arapları Türkleri “işgalci” görecek, Türkleri köpeklerine “Arap” ismi takacak vadilere savuran o illetten başkası değildi. Sadece alfabemiz, takvimimiz, kıyafetimiz değildi değiştirilen; dost ve düşmanlarımız da değişmişti kaçınılmaz olarak. Sırtımızı birbirimize dönünce, yüzümüzü döndüğümüz taraftan … Devamını Oku

Camide Ayin

Ebubekir Sifil[dosya], 2011, Dinler Arası Diyalog, Gazete Yazıları, Haziran 2011

Geçtiğimiz günlerde İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı’daki Pazaryeri camiinde Patrik Bartholomeos tarafından düzenlenen ayin hayli tartışıldı. Olay Dinlerarası Diyalog bağlamında yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi: Gayrimüslimler camilerde ayin yapabilir mi? Meselenin Diyalog bağlamında nereye oturduğu açık. Diyalog sürecine bir kere girildiğinde bu tarz işlerin meydana gelmesi kaçınılmaz oluyor. Meselenin aslına girmeden bir noktaya açıklık getirelim: Fıkh’ı, “yeni durumlara yeni çözümler bulma mekanizması” olarak gören hastalıklı bakış, önce fiili işliyor, fetva arayışı arkasından geliyor. Atı arabanın arkasına … Devamını Oku

Esed Meali İle İlgili Yazıya Tetimme

Ebubekir Sifil2011, 2011 Yılı, Gazete Yazıları, Haziran 2011, Haziran Ayı 2011 OS, Muhammed Esed, Okuyucu Soruları, Şahıslar

Muhammed Esed’in Kur’an Mesajı isimli meal-tefsiriyle ilgili soruya geçen hafta özet bir cevap vermiştim. Bu hafta meseleyi ikmal etmiş olmak bakımından Esed maliyle ilgili birkaç hususu daha dermeyan edeceğim. Kur’an Mesajı’nın, Türkçede yazılmış belli mealleri, sadece tarz olarak değil, tesbit ve yaklaşım olarak da etkilediği, konunun ilgililerinin malumu. Özellikle İslamoğlu mealinin bu noktada bariz bir örnek teşkil ettiği de öyle. Peki acaba Esed’in bu orijinalitesi nereden geliyor? Aslında Esed mealinin herhangi bir orijinaliteye sahip olmadığını söylemek gerçeğin … Devamını Oku

Ne Demek İstedim?

Ebubekir Sifil2011, Gazete Yazıları, Haziran 2011

“Seçim, Toplumsal Mutabakat ve Dinin Yaşanması” başlığını taşıyan 14 Mayıs tarihli  yazımda anlaşılmayan hususlar olduğu yolunda birçok e-posta, telefon vb. aldım. Benden tasrihat isteyen kardeşlerime hassasiyetlerinden ötürü teşekkür ediyor, bu hassasiyetin artarak devam etmesini ve gösterilmesi gereken her yerde, durumda ve kişiye karşı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu kritik süreçte yanlış anlaşılmaya müsait gibi görünen ifadelerimden hareketle hakkımda su-i zan edilmesine fırsat vermiş olmamak için ne demek istediğimi tasrih edeyim: O yazıda anlaşılmadığı belirtilen ifadelerden birisi şu: “Hemen … Devamını Oku