“Yılbaşı” ve “Kutlamak”

Ebubekir Sifil2011, Aralık 2011, Gazete YazılarıBir Yorum Yazınız

Yarın miladi 2012 yılının ilk günü. Hristiyan dünya yanında dünyanın oldukça büyük bir kısmı “yeni bir yıla” girmenin heyecanını yaşıyor. Yeni bir yıla girmek insanda niçin bir heyecan oluşturur? Doğrusu işin bu yanını düşünen pek kimse yok. Oysa burada üzerinde durulması gereken iki önemli nokta var: “Yeni bir yıl” ve onu “kutlamak.” Hemen belirtelim ki işbu “yeni yıl” sadece Hristiyan … Devamını Oku

Tevatür Meselesi

Ebubekir Sifil2011, Aralık 2011, Gazete YazılarıBir Yorum Yazınız

Ameliyat olduğum günlere denk gelen birkaç yazısında Prof. Dr. Hayrettin Karaman hoca kıyamet alametlerini ele almış. Yazıların ana temasını, kıyametin birtakım alametlerinin bulunduğu vurgusu ile Dabbetu’l-ard’ın S. Hawking olduğu yolundaki spekülatif yorumların reddi oluşturuyor. Görebildiğim kadarıyla ilgili yazılarının sonuncusunun başlığı “Hz. İsa ve Mehdi” olduğu halde, yazıyı hemen tamamen Hz. İsa (a.s)’ın ref’ ve nüzulü meselesine tahsis etmiş, Mehdi’den ise … Devamını Oku

“Kadın Fitnesi”

Ebubekir Sifil2011, Aralık 2011, Gazete YazılarıBir Yorum Yazınız

Rıhle’nin “Kadın” dosyasında yer alan yazıya da bu başlığı atmıştım. Orada kısmen dile getirdiğim birkaç noktaya burada biraz daha açıklık getirmek istiyorum. Batı, dünyanın herhangi bir ülkesinin “geliştirilmesi ve kalkındırılması” gerektiğine karar verdiği zaman işe önce “kadını özgürleştirmek”le başlıyor. Daha doğrusu öncelik verdiği hususlardan birisi bu. Mesela Afganistan’da vaki işgalle birlikte öne çıkartılan ana temaların ne olduğuna baktığımızda bu hususu … Devamını Oku

Kadın Üzerinden Din Sorgulaması Yapmak

Ebubekir Sifil2011, Aralık 2011, Gazete YazılarıBir Yorum Yazınız

Her zaman söylüyorum; bir kere daha söyleyeyim: Modernite insanlığın karşılaştığı en tehlikeli virüstür. Girdiği her alanı tekeline alır ve hızla dönüştürür. Girmedik alan bırakmak onun tabiatına aykırıdır. Dolayısıyla hayatın bir alanında modernitenin hakimiyetini kabul ederek o istikamette dönüşmeye rıza göstermek, diğer alanlarda da açık veya örtülü olarak aynı durumu tescillemek demektir. Moderniteyi niçin “virüslerin en tehlikelisi” olarak nitelemeliyiz? Bu soruya … Devamını Oku

Tefsir “Piyasası”

Ebubekir Sifil2011, Aralık 2011, Gazete Yazıları, Mustafa İslamoğlu, ŞahıslarBir Yorum Yazınız

Geçtiğimiz günlerden birinde belediye otobüsüyle Daru’l-Hikme’ye giderken bir genç bir süre yüzüme dikkatli dikkatli baktıktan sonra aramızda şöyle bir konuşma geçti: Afedersiniz, bir şey sorabilir miyim? Tabi, buyurun. Ünlü biri misiniz? Değilim. Olsaydım böyle sormazdınız. Sizi birine benzettim de. ?? Ebubekir bey misiniz? Sizin Mustafa İslamoğlu’na yazdığınız bir tenkit yazısını okumuştum. Öyle mi! Afedersiniz ama, fazla acımasız değil misiniz? Sorum … Devamını Oku

Maide-117 Ve Nüzul-İ İsa (as) – 4

Ebubekir Sifil[dosya], 2011, Abdülaziz Bayındır, Gazete Yazıları, Kasım 2011, Nüzûl-i İsâ, ŞahıslarBir Yorum Yazınız

Abdülaziz Bayındır’ın, benim nüzul-i İsa (a.s) meselesi bağlamında 5/el-Mâide, 117. ayetini “gizlediğim” şeklindeki iddiası üzerinde durarak bu seriye son vereceğim. Önce bir nokta üzerinde duralım: 2/el-Bakara, 159. ayeti, Kitap’ta indirilen “beyyinât” ve “hüdâ”yı insanlardan gizleyenlerin laneti hak ettiklerini haber vermektedir. Peki ben “beyyinât” ve “hüdâ”yı nasıl gizlemişim? Abdülaziz Bayındır’ın iddiasına göre, Hz. İsa (a.s)’ın nüzulü meselesi üzerinde dururken 5/el-Mâide, 117. … Devamını Oku

Haram Aylar-1

Ebubekir Sifil2011, Aralık 2011, Gazete YazılarıBir Yorum Yazınız

Modern zamanlarda “varlık” tasavvurumuz zedelendiği için zaman ve mekân algımız da arızalı. Varlık, onu var edenin ona atfettiği anlam ile değer ve hüküm alır ve elbette zaman ve mekân da böyledir. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde İslam’ın vücut verdiği birçok şey gibi, “faziletli”, “mukaddes”, “mübarek”… gibi kavramlar da hayatımızdan neredeyse tamamen çıkmış vaziyette. Oysa varlığa, zamana ve mekâna bu kavramlar eşliğinde, … Devamını Oku

İstanbul’un Silüeti

Ebubekir Sifil2011, Gazete Yazıları, Kasım 2011Bir Yorum Yazınız

Sultanahmet Camii’nin yakınında inşa edilmekte olan bir gökdelen inşaatının, camiin silüetini bozduğu gerekçesiyle durdurulması sevindirici bir gelişme olarak yorumlandı. Hemen söyleyelim ki Sultanahmet’in silüeti konusuna bu derece hassasiyet gösterilmesi sevindirici bir durum. Bu hassasiyeti önemsemek gerekir. Kendi adıma söyleyeyim, bunun, bütün bedenini kanserli hücrelerin sardığı bir hastanın elindeki bir sivilcenin tedavisiyle uğraşmak kadar “ironik” bir görüntü oluşturduğunu düşünüyorum. Bir bütün … Devamını Oku

Irak’ın Yağmalanan Kütüphaneleri

Ebubekir Sifil2011, Gazete Yazıları, Kasım 2011Bir Yorum Yazınız

İnternette1)http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=183094. bu başlıkla yer alan araştırma yazısını okuyunca şaşırmadım. Zira Batı’nın Irak topraklarına ne maksatla girdiği, bunun için ne türlü yalanlara başvurduğu ve işgalin bilançosu kimsenin gizlisi değil. İşgal sonrası Irak kütüphanelerinde bulunan onbinlerce kıymetli yazmanın akıbetiyle ilgili pek çok haber duyduk, okuduk. Hırsızlığı ve yağmayı ata-dede mesleği edinmiş olanlar için bu sıradan bir “iş”. Ama vicdanını kaybetmemiş olanlar için bunun … Devamını Oku

Maide-117 Ve Nüzul-İ İsa (as)-3

Ebubekir Sifil[dosya], 2011, Abdülaziz Bayındır, Gazete Yazıları, Kasım 2011, Nüzûl-i İsâ, Şahıslar, Yıllara GöreBir Yorum Yazınız

Abdülaziz Bayındır nüzul-i İsa (a.s) meselesi üzerinde dururken önce 11/Hûd suresinin başında yer alan ayetlere dayanarak şu tarz bir kurgu yapıyor: Eğer bir Kur’an ayetinde birden fazla anlama gelen bir kelime yer almışsa, hangi anlamın kastedildiği, mutlaka bir başka ayette açıklanmıştır. 3/Âl-i İmrân suresinin 55. ayetinde geçen “teveffî”nin ya “ölüm” veya “uyku” anlamında olabileceğini, hangi anlamın kastedildiğininse 11/Hûd suresinin başındaki … Devamını Oku