İslam ve Teknoloji

Ebubekir Sifil2008, Gazete Yazıları, Mayıs 2008Bir Yorum Yazınız

Genetik operasyonlar meselesi medyanın ve internetin gündeminde gittikçe daha yoğun bir şekilde yer almaya başladı. Hayvan kopyalamadan, tıbbî alandaki gelişmelere, hatta bitkilerin yapısına müdahaleye kadar gen teknolojisinin girmediği alan neredeyse kalmadı. Bu durum hakkında ne düşünmeliyiz? Fıkh’ı, yaşadığımız duruma, daha doğrusu “bize dayatılan”a açıklama getirmek zorunda bulunan sistem olarak görme alışkanlığından kurtulamayanlarımız zaviyesinden bakarsak söylenebilecek olan şey son tahlilde şudur: … Devamını Oku

İmam El-Gazzâlî ve İhyâ

Ebubekir Sifil2008, Gazete Yazıları, İmam Gazzâli, Mayıs 2008, ŞahıslarBir Yorum Yazınız

Modern zamanlarda Ümmet’in yaşadığı arızalardan birisi de ilim ve alim konusundaki hassasiyet kaybıdır. Yaşadığımız durumun bir “arıza” olduğunu fark edemiyorsak, bu alanda oluşan boşluğu –kaçınılmaz olarak– farklı unsurların doldurmuş bulunmasındandır. Tasavvurumuzdaki kırılmanın da, rahmet ve bereketin hayatımızı büyük ölçüde terk etmesinin de izahı burada yatmaktadır. Son zamanlarda dikkatimi çeken bir hususa getirmek istiyorum sözü: Bu köşeyi takip edenler, zaman zaman … Devamını Oku

Kur’an Müslümanlığı-14

Ebubekir Sifil[dosya], 2008, Gazete Yazıları, Kur'an Müslümanlığı, Mayıs 2008Bir Yorum Yazınız

Kuran’ın bütün emirleri İslam’ın şartıdır. Bu tesbit Usul formasyonundan yoksun bir bakış açısının ürünüdür. Zira “İslam’ın şartları” nitelemesiyle yaygın olarak bildiğimiz, Efendimiz (s.a.v)’in –başta Cibrîl (a.s) hadisi olmak üzere– birçok rivayette bizzat ifade buyurduğu hususlardan müteşekkil alandır. Bu alanın “levazımatı” (olmazsa olmazları) vardır, “tahsiniyat” kabilinden olanları vardır ve bunların her biri, doldurduğu boşluğa göre önem arz eder. Mesela namaz, oruç … Devamını Oku

Muhammed Acâc El-Hatîb Hoca

Ebubekir Sifil2008, Gazete Yazıları, Mayıs 2008, Muhammed Acâc El-Hatîb, ŞahıslarBir Yorum Yazınız

Geçtiğimiz Pazar gününden itibaren 4 gün boyunca Muhammed Acâc el-Hatîb hoca Türkiye’deydi. Muhterem dostum Mehmet Emin Akın hoca tarafından Medarik yayınları adına ülkemize davet edilmişti. Pazar ve Pazartesi günleri Ankara’da iki ayrı konferans verdi. Konferanslardan sonra özel sohbetler de yapıldı tabii olarak. Konferansların ikisini de izledim. Konferans sonrası sohbetlerden de sadece birinde bulunabildim. Akın hocaya bir kere de huzurunuzda teşekkür … Devamını Oku

Dağdaki Çobanın Oyu

Ebubekir Sifil2008, Gazete Yazıları, Mayıs 2008Bir Yorum Yazınız

Demokrasiyi, kendi hesaplarınca işlediğinde yere göğe sığdıramayan bir kesimin, başkalarının işine yaramaya başladığında “zararlı” saydığının göstergesi, şu tesbitte kendisini açığa vuruyor: “Dağdaki çobanın oyuyla üniversitedeki profesörün oyu eşit olmamalı.” Burada göze çarpan, sadece bir yandan köyünün milletin efendisi olduğunu söylerken, diğer yandan köylüyü/halkı küçümseyen, halkın değerlerine burun kıvıran bir ruh hali değil; aynı zamanda bu tesbitten, derin bir samimiyetsizlik de … Devamını Oku

Propaganda Çağı

Ebubekir Sifil2008, Gazete Yazıları, Mayıs 2008Bir Yorum Yazınız

Modern zamanları diğerlerinden ayıran hususiyetlerden birisi de propaganda mekanizmasının farklı bir etkinlikle kullanılır hale gelmesi olsa gerek. Siyasî tercihlerimizden giyim-kuşam tarzımıza kadar hemen bütün önemli kararları reklam ve propaganda merkezlerinin etkisi altında aldığımızı çoğu zaman fark etmiyoruz bile… Sadece bu seviyedeki tercihlerimiz söz konusu olsa bir dereceye kadar makul karşılanabilir belki. Ancak mesele Din tasavvuruna kadar uzanınca işin rengi ciddi … Devamını Oku

Kur’an Müslümanlığı-13

Ebubekir Sifil[dosya], 2008, 2008 Yılı, Gazete Yazıları, Kur'an Müslümanlığı, Mayıs 2008, Mayıs Ayı 2008 OS, Okuyucu SorularıBir Yorum Yazınız

Kuranda İslam ve iman ayrıdır. Kur’an’da “iman” ve islam” kelimelerinin ayrı ayrı geçtiği ayetler vardır. “Bedevîler, “İman ettik” dediler. De ki: “Siz henüz iman etmediniz. Ancak iman kalplerinize yerleşmemiş olduğu halde “İslam’a girdik” deyin. Ve eğer Allah’a ve Resulü’ne itaat ederseniz amellerinizden hiçbir şey eksilmez. Çünkü Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir”1)49/el-Hucurât, 14. ayeti bunlardan biridir. Yazının başında yer alan tesbit de bu duruma … Devamını Oku

Bir Mektup

Ebubekir Sifil2008, Gazete Yazıları, Mayıs 2008Bir Yorum Yazınız

Gerek –bu köşe de dahil olmak üzere– yazı yazdığım muhtelif vasatlarda, gerekse yüzyüze iletişim imkânı veren seminer, konferans, sohbet ortamlarında arz ettiğim fikir ve düşünceler hakkında sizlerden azımsanmayacak miktarda mesaj geliyor. Bunlar arasında “tenkit” kabilinden olanlar da bulunuyor elbette. Yazdıklarından, bu köşeyi, Semerkand dergisi başta olmak üzere diğer yayın organlarında yer alan yazılarımı, Daru’l-Hikme’yi ve Rıhle dergisini yakından izlediği net … Devamını Oku

Çağdaş Bid’at Ehli

Ebubekir Sifil2008, Gazete Yazıları, Mayıs 2008Bir Yorum Yazınız

Kelam, Fırak veya Milel-Nıhel kitaplarında zikri geçen bid’at ehli kişi ve grupları nasıl bilirsiniz? Ehl-i Sünnet alimlerin onları tavsif ederken kullandığı bir kısım ifadeler, onların kişilikleri ve dindarlıkları hakkında bizde ne türlü bir kanaat oluşturmuştur? Şurası bir gerçek ki, onlar arasında İslam için ihlasla, gayretle çalışan, samimi, takvalı insanlar mevcut idi. Hatta böyleleri, sırf “ifsat” için çalışanlara kıyasla çoğunluktaydı. İbnu’l-Murtadâ, … Devamını Oku

Kur’an Müslümanlığı-12

Ebubekir Sifil[dosya], 2008, Gazete Yazıları, Kur'an Müslümanlığı, Mayıs 2008Bir Yorum Yazınız

İslam inancında deccal yoktur. Ama her ulusu düşüren fasık, facir, deccaller zaman zaman çıkabilir. “Kur’an Müslümanlığı” söylemini benimseyenler, “Her ne ki Kur’an’da sarahaten zikredilmemiştir, o İslam’da yoktur” anlayışına dayandığı ve de Kur’an’da Deccal ile ilgili herhangi bir tasrihat bulunmadığı için İslam inancında Deccal olmadığı iddiasındadır. Oysa Kur’an’da sarahaten yer almayan bir şeyin İslam dışı olduğu tezinin ne kadar yanlış ve … Devamını Oku