Ve Bayram…

Ebubekir Sifil2011, Ağustos 2011, Gazete YazılarıBir Yorum Yazınız

Bir aziz Ramazanı daha uğurluyoruz hayırlısıyla. Kendisine verebildiklerimiz ve kendisinden alabildiklerimiz konusunda nefsimizle hesap görme vaktidir şimdi. “Bir ay boyunca dişimizi sıktık, nefsimizle boğuştuk, sıkıldık, darlandır… Şimdi bayramı hak ettik. Bari bayramda biraz rahatlayalım” psikolojisi –başta bu satırların yazarı olmak üzere– oruç tutanların kahir ekseriyetinde görülür. Belli bir haklılık payı da yok değildir bu psikolojide. Ancak bir noktaya dikkat edelim: … Devamını Oku

Ramazan Kazanımlarımız

Ebubekir Sifil2011, Ağustos 2011, Gazete YazılarıBir Yorum Yazınız

Ramazan Kazanımlarımız - Ebubekir Sifil

Artık mübarek günlere “elveda” demenin hüznünün üzerimize çöktüğü günlerdeyiz. Bugün-yarın derken koca bir ay geldi ve geçti… Uzun yaz günlerine denk gelmesine rağmen sanki bizi yormamak için özel bir hassasiyet gösterdi Ramazan. Kiminle konuşsak aynı kanaati paylaşıyor. Bir kuş tüyünün tenimize dokunması gibi.. Öylesine hafif, öylesine tekellüfsüz.. Rabbim eksiğiyle noksanıyla kabul buyursun. Son birkaç yıldır medyanın ecinnilerin tasallutundan kutlumuş olmasının … Devamını Oku

Şevval Orucu Mekruh Mu?

Ebubekir Sifil2011, Ağustos 2011, Gazete YazılarıBir Yorum Yazınız

Hadis kaynakları Ebû Eyyûb el-Ensârî, Câbir b. Abdillah ve Sevbân (r.anhum)’dan naklen, Efendimiz (s.a.v)’in, “Kim Ramazan orucunu tutar, sonra da ardından Şevval’den 6 gün tutarsa bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur” buyurduğunu naklediyor.1)Müslim, “Sıyam”, 204; Ebû Dâvud, “Sıyâm”, 58; et-Tirmizî, “Savm”, 52; İbn Mâce, “Sıyam”, 33; Ahmed b. Hanbel, III, 308, 324, 344, V, 417, 419; ed-Dârimî, “Savm”, 44. Bunlar sahih … Devamını Oku

Oruç Keffareti

Ebubekir Sifil2011, Ağustos 2011, Gazete YazılarıBir Yorum Yazınız

“Keffaret”, sözlükte “bir şeyi örtmek ve gidermek” anlamına gelir. Allah Teala bazı eksiklik ve kusurlarımızı birtakım fiiller vesilesiyle bağışlayıp örttüğünden bu vesile-fiillerin her birine “keffaret” denmiştir. Hatayla bir cana kıymanın, zıharın, orucun, yeminin ve ihramlıyken tıraş olmanın keffaretleri vardır ki, bunların her biri Fıkıh kitaplarında ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Ramazan’da başlanmış bir orucun, orucu bozan fiillerden birisini özürsüz olarak kasten işlemek suretiyle … Devamını Oku

Ramazan ve İtikaf

Ebubekir Sifil2011, Ağustos 2011, Gazete YazılarıBir Yorum Yazınız

Efendimiz (s.a.v)’in, her zamanki ibadete düşkünlüğü, cömertliği, Ramazan gelince kat kat artardı. Ramazan ayı boyunca devam eden bu durum, özellikle Ramazanın son on gününde zirveye ulaşırdı. Son on günde Efendimiz (s.a.v) adeta dünyadan sıyrılır, kendisini ibadete adardı. Bunun bir göstergesi olarak O, Ramazanın son on gününde Mescid-i Nebevi’de itikafa girerdi. Hücre-i saadetten mescide açılan kapının hemen ağzında özel olarak hazırlanan … Devamını Oku

Ramazan ve Teravih

Ebubekir Sifil2011, Ağustos 2011, Gazete YazılarıBir Yorum Yazınız

Ebubekir Sifil - Ramazan ve Teravih

Efendimiz (s.a.v)‘in Ramazan ayında ibadat-u taati zirve noktasına taşıdığı, infak ve tasaddukta, namaz ve Kur’an okumada sair zamanlardan çok daha ileri boyutlarda hassasiyet gösterdiği rivayetlerin bize aktardığı bir hakikat. Ramazan orucunun önemini ifade etmek üzere Efendimiz (s.a.v), “Kim iman ederek ve karşılığını yalnızca Allah Teala’dan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” buyurmuştur.1)el-Buhârî, “İman”, 27, “Savm”, 6; Müslim, “Salâtu’l-Müsâfirîn”, 175… … Devamını Oku

ORUÇ AYETLERİ ÜZERİNE-4 Oruca Takat Getirmek

Ebubekir Sifil2011, Ağustos 2011, Gazete YazılarıBir Yorum Yazınız

2/el-Bakara, 184. ayetinde orucun “sayılı günler”de tutulacağı ifade buyurulduktan sonra, hasta veya yolcu olanların, bu hallerinde tutamadıkları orucu hastalık ve yolculuk durumu geçtikten sonra kaza edecekleri hükme bağlanıyor. Aynı ayet içinde “Ve alellezîne yutîkûnehû fidyetun ta’âmu miskîn” buyuruluyor. Elmalılı merhumun meallendirmesiyle, “Ona dayanıp kalacaklar üzerine de fidye: bir miskin doyumu.” Bu ayet üzerinde müfessirlerin uzun boylu yorumları var. Buradaki “yutîkûnehû” … Devamını Oku

ORUÇ AYETLERİ ÜZERİNE-3 Oruç-Takva İlişkisi

Ebubekir Sifil2011, Ağustos 2011, Gazete YazılarıBir Yorum Yazınız

Orucun farz kılındığını anlatan 2/el-Bakara, 183. ayetinin sonunda “le’allekum tettekûn” buyuruluyor: “umulur ki ittika edersiniz.” Bu ifade “oruç” ile “takva” arasında bir ilişki bulunduğunu anlatıyor. Bundan daha tabii birşey olamaz. Aslında bütün ibadetlerin, hatta bütün emir ve yasakların bizi takvaya götürücü özelliği vardır. Sırat-ı müstakim üzere sabit-kadem bulunmak, ilahî emir ve yasaklara titizlikle riayete bağlıdır. Efendimiz (s.a.v) insanlığın sırat-ı müstakim … Devamını Oku

ORUÇ AYETLERİ ÜZERİNE-2 Önceki Şeriatlerde Oruç

Ebubekir Sifil2011, Ağustos 2011, Gazete YazılarıBir Yorum Yazınız

2/el-Bakara, 183. ayette orucun “bizden öncekilere farz kılındığı gibi bize de farz kılındığı” ifade buyuruluyor. Buradan, önceki şeriatlerde de orucun farz olduğu neticesini çıkarıyoruz. Acaba “bizden öncekiler”deki durum nedir diye baktığımızda, Hz. Musa (a.s) şeriatinden öncesini konuşma imkânına sahip değiliz. Zira bu nokta İslam’ın ana kaynaklarında detaylı bir şekilde tasrih edilmediği gibi, onlardan bize kadar intikal etmiş herhangi bir bilgi/belge … Devamını Oku

Oruç Ayetleri Üzerine Farklı Bağlamlarıyla Kur’an’da Oruç – 1

Ebubekir Sifil2011, Ağustos 2011, Gazete YazılarıBir Yorum Yazınız

Yüce Kitabımızda oruç ibadetinin birkaç farklı bağlamda geçtiğini biliyoruz. Bunlardan birisi, Ramazan orucunun farz kılındığını bildiren ve onunla ilgili bazı hükümleri dermeyan eden 2/el-Bakara, 183 ve devam eden ayetler grubunun oluşturduğu bütündür. Bir diğeri oruç bağlamında geçmiş kavimlerden küçük kesitler sunan ayetlerdir. Ve nihayet orucun “keffaret” olarak zikredildiği ayet-i kerimeler bir başka bağlamı oluşturmaktadır. Bu yazının esas konusunu 2/el-Bakara 183 … Devamını Oku