Yemen Coğrafyası

Ebubekir Sifil2010, Gazete Yazıları, Haziran 2010Bir Yorum Yazınız

Yemen’e ne kadar yakın, ne kadar uzağız? Osmanlı’nın son dönemlerinde sahne olduğu isyan, işgal ve karışıklıklarla hafızamızda “gidenin gelmediği” bir coğrafya olarak yer etmiştir Yemen. Günümüzdeyse küresel zorbalar tarafından “terörizm” bahanesiyle hedef tahtasına oturtulan, ikinci Irak yapılmak istenen bir coğrafya. Bu kadar mı? Şüphesiz değil. İslamî ilimlerle ilgilenenlerin hafızasında bu coğrafyaya dair belli isimler vardır. Görüşleri etrafında hayli tartışmalar yaşanmış … Devamını Oku

Okuyucu Soruları 24 İmam Ebû Hanîfe Ve Hadis İmamları-2

Ebubekir Sifil2010, 2010 Yılı, Ebû Hanîfe, Gazete Yazıları, Haziran 2010, Haziran Ayı 2010 OS, Okuyucu Soruları, ŞahıslarBir Yorum Yazınız

Kütüb-i Sitte müelliflerinin İmam Ebû Hanîfe’nin rivayetlerine yer vermemesinin son derece önemli teknik boyutları vardır. Böyle meselelerin herkes tarafından ve uluorta konuşulması büyük zararlara sebebiyet verir. Bizler, bütün mü’min kardeşlerimiz hakkında, ancak özellikle de bu ümmetin rehberleri olan o imamlar hakkında konuşurken, onların hemen yanı başımızda durduklarını farz ederek ve ağzımızdan onlar hakkında çıkan her sözün mahkeme-i kübrada mutlaka karşımıza … Devamını Oku

Kur’an Kıssaları

Ebubekir Sifil2010, Gazete Yazıları, Haziran 2010Bir Yorum Yazınız

NTV Tarih dergisi 17. (Haziran) sayısında “Nuh tufanı”nını konu edinmiş. Olayın işleniş tarzı klasik oryantalist yaklaşımın tipik bir yansıması niteliğinde. Hz. Nuh (a.s) ile kavmi arasında geçen “tebliğ-inkârda ısrar” geriliminin sonucunda varılan nokta “tufan”dır ve ondan ancak Hz. Nuh (a.s)’a inananlar kurtulmuştur. Dergide bu olayın Sümerler’den, Gılgamış destanından hatta Batılı birtakım tufan efsanelerinden elde edilen bulgularla ortak noktalar taşıdığına dikkat … Devamını Oku

Entelektüel Obezite

Ebubekir Sifil2010, Gazete Yazıları, Haziran 2010Bir Yorum Yazınız

Rivayete göre el-Hasenu’l-Basrî, Efendimiz (s.a.v)’in Ureyneliler’le ilgili uygulamasının Haccac’a nakledilmesini doğru bulmamıştır. Sebebi, Haccac’ın bu uygulamadan hevasına uygun neticeler çıkarmasıdır.1)İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, X, 225. Bilginin üzerinde her yönüyle özel bir hassasiyet göstererek durmamız gereken bir “emanet” olduğunu dile getiren referanslarımız var. “İnsanlara anlayacakları şeyleri anlatın. Allah ve Resulü’nün yalanlanmasını ister misiniz?”2)el-Buhârî, “İlim”, 49. diyen Hz. Ali (r.a)’ın nasıl bir endişe ile … Devamını Oku

İmam Ebû Hanîfe Ve Hadis İmamları-1

Ebubekir Sifil2010, 2010 Yılı, Ebû Hanîfe, Gazete Yazıları, Haziran 2010, Haziran Ayı 2010 OS, Okuyucu Soruları, ŞahıslarBir Yorum Yazınız

Soru “Sayın hocam dün bir mesele oldu. Arkadaşın biri dedi ki, Kütüb-i Sitte müellifleri İmamı Azam’a güvenmedikleri için ondan hadis nakletmemişler. Bu konuyu biraz geniş şekilde izah ederseniz duacınız olurum.” Cevap İmam Ebû Hanîfe hakkında Hadis imamlarından bazılarının menfi bir kanaat taşıdığı doğrudur. Bunun sebepleri üzerinde ayrıntılı olarak durmak gerekir. Şimdilik şu kadarını söyleyelim: Bu menfi kanaat, İmam Ebû Hanîfe … Devamını Oku

Bari Bu Sefer…

Ebubekir Sifil2010, Gazete Yazıları, Haziran 2010Bir Yorum Yazınız

İsrail sivil ve savunmasız insanlara karşı gerçekleştirdiği o vahşi saldırıyı uluslararası sularda değil de Gazze/Filistin karasularında işleseydi haklı mı olacaktı? Ya da Saddam Hüseyin Kuveyt’e saldırdığında niçin dünya ayağı kalkar da, İsrail’in Filistin toprağına karşı yarım asrı aşkındır sürdürdüğü insanlık dışı işgal, katliam ve ambargo “normal” görülür?.. Bu ve benzeri soruları sormanın hiçbir anlamı olmadığını biliyorum. Çünkü artık sözün bittiği … Devamını Oku

“İslamî Chat”

Ebubekir Sifil2010, Gazete Yazıları, Haziran 2010Bir Yorum Yazınız

İnternet, günümüzün “olmazsa olmazı” olarak algılanıyor hemen her çevrede. Sağladığı ucuz, hızlı ve kolay iletişim onu cazip kılan en önemli hususlar. Bu sebeple artık internetin girmediği ev neredeyse kalmadı. Modernitenin diğer “imkân”ları gibi internetin de “götürü”leri var şüphesiz. Hatta onun yol açtığı zarar-ziyan, diğerlerinden çok daha fazla. Zira denetimden uzak internet kullanımı diğer modern vasıta ve vasatlara göre çok daha … Devamını Oku

Cemaat Psikolojisi, Cariyeliğin Mahiyeti-4

Ebubekir Sifil2010, 2010 Yılı, Gazete Yazıları, Haziran 2010, Haziran Ayı 2010 OS, Okuyucu SorularıBir Yorum Yazınız

Okuyucu sorusunun ikinci kısmı, “Mahmud Efendi”, “Süleyman Efendi” gibi somut isimler üzerinden sorulmuştu. Adı zikredilen zatların, bu Din’e, bu Ümmet’e son derece büyük hizmetleri olan kimseler olarak bilinmesi ve hürmette kusur edilmemesi gerekir. Halkımızın bu gibi güzel insanlarla münasebeti, onların kılavuzluklarından azami istifadeye gayret etmek şeklinde olmalıdır. Özellikle Osmanlı’nın tarih sahnesinden çekildiği dönemden itibaren ulema ve suleha bu Ümmet’e yol … Devamını Oku

Okuma!

Ebubekir Sifil2010, Gazete Yazıları, Haziran 2010Bir Yorum Yazınız

Modernitenin bizi dört bir yandan kuşattığı bir dünyada yaşıyoruz. Bilhassa İslamî ilimleri ilgilendiren alanlarda, müşahede ettiğimiz boyut ve mahiyetteki “okuma faaliyeti”nin de modern dayatmalardan birisi olarak görülmesi, dolayısıyla “sakınılması” gereken bir eylem olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet, her mahfilden her saniye “okuyun” telkinine muhatap olan bir topluma “bu telkin hakkında ihtiyatlı olun” çağrısı yapmak “beyhude” bir çaba; bunu biliyorum. Ama bunun … Devamını Oku

Hocaefendi’nin Açıklaması

Ebubekir Sifil2010, Gazete Yazıları, Haziran 2010Bir Yorum Yazınız

İHH önderliğindeki “Filistin’e Yardım” girişimine İsrail’in müdahalesi, gerek tarzı, gerekse neticeleri dolayısıyla çok konuşulacak; bu kesin. Bu olayın kısa vadedeki etki ve yankıları yanında uzun vadeli etki ve yankıları da olacak şüphesiz. Olay henüz sıcaklığını muhafaza ettiğinden, konu hakkındaki her sözün, her tepkinin “refleksif” bir yanı var. İlk anda gösterilen tepkilerde her zaman “kurgu dışı”, “tabii” bir boyut vardır. Dolayısıyla … Devamını Oku