“Nüzul-i İsa (as)”a Dair Üç Kitap

Ebubekir Sifil[dosya], 2004, Gazete Yazıları, Nüzûl-i İsâ, Ocak 2004Bir Yorum Yazınız

Bu mesele niçin önemli? Bunun birkaç cevabı var. Vahyî hakikatlerin “çağdaş” bakış açıları istikametinde ilmîlik kisvesine büründürülmüş “bana göre”lerle sulandırılmaya çalışıldığı bir dönemde itikadın bir bütün olarak muhafazası için. Batıdan ithal edilmiş “okuma” ve yorum yöntemlerinin etkisiyle İslam‘ın temel kaynakları hakkında en “uçuk” fikirlerin ortalıkta serbestçe dolaştığı böyle bir ortamda hangi gerekçelere dayandırılırsa dayandırılsın, “sem’iyyat” üzerine kurulu itikad sistemi bir … Devamını Oku

Abalılar ve Sopalılar

Ebubekir Sifil2004, Gazete Yazıları, Ocak 2004Bir Yorum Yazınız

Marife‘nin 3. yıl 2. sayısında yer alan bir yazı üzerinde duracağım bugün. Dr. Ahmet Erkol imzalı bu yazı “Eş’arî Dönemi Arap Düşünce Biçimi ve Eş’arî Düşüncesinde Şâfiî’nin Etkisi” başlığını taşıyor. “Tek kanallı beslenme”ye iyi bir örnek oluşturan makalesinde yazar, İmam eş-Şâfi’î, İmam el-Eş’arî ve daha birçok isim etrafında –yer yer birbiriyle çeliştiği de gözlenen– öyle enteresan genellemeler yapıyor ki, okuduğunuz … Devamını Oku

Bazı Usul Meseleleri-2

Ebubekir Sifil2004, Gazete Yazıları, Ocak 2004Bir Yorum Yazınız

Bir önceki yazıda 1. maddede naklettiğim soruyla başlayalım. Hemen belirteyim ki, soruyla ilgili olarak burada ağırlık vereceğim husus, Usul ile ilgili boyuttur. Yoksa belli bir kimyasal dönüşümden sonra sarhoşluk verme özelliği kazanan boza veya başka herhangi bir içeceğin, bu dönüşümden önceki haliyle haram sayılamayacağı açıktır. Osmanlı zamanında böyle bir yasaklama uygulaması olmuşsa, bunu “istihsan” prensibiyle açıklamak mümkündür. eş-Şâtıbî, İmam Ebû … Devamını Oku

Bazı Usul Meseleleri-1

Ebubekir Sifil2004, Gazete Yazıları, Ocak 2004Bir Yorum Yazınız

Bu sene oldukça uzayan “okuyucu soruları” faslını kapatmıştım. İnternet üzerinden gelen bir kısım soruları bu sebeple size yansıtmadan cevaplamaya devam ediyorum. Ancak son birkaç gün içinde Usul’e ilişkin bazı boyutları olan iki soru aldım ki, bunları, biraz daha uzun yazma imkânı veren bu yeni köşede ele almanın daha uygun olacağı düşüncesiyle sizinle paylaşmak istedim. Sorular şöyle: “(…) Hadise, ilk olarak, … Devamını Oku

İstihsan

Ebubekir Sifil2004, Gazete Yazıları, Ocak 2004Bir Yorum Yazınız

Marife‘nin 3. yılının ilk sayısında Fıkıh Usulü‘ndeki “istihsan” teriminin menşe ve mahiyeti üzerine Doç. Dr. Şükrü Özen‘in kaleme aldığı oldukça doyurucu bir makale yer alıyor. İmam Ebû Hanîfe‘den öncesinde, İmam Ebû Hanîfe, Ebû Yusuf, eş-Şeybânî, Mâlik ve eş-Şâfi’î‘de bu terimin kullanılış biçimlerinin ayrı başlıklar halinde sunulduğu araştırmada müellifin, “istihsan” teriminin “kamu yararı, maslahat…” gibi hususların gözetilmesi anlamına ağırlık verdiği dikkat … Devamını Oku

“Kur’an’a Aykırı Hadis” Söylemi

Ebubekir Sifil2004, Gazete Yazıları, Ocak 2004Bir Yorum Yazınız

Bir önceki yazıda “irtidat” ve “zina” (evlilerin zinası) suçlarına verilecek cezayla ilgili Sn. Davut İltaş‘ın Marife dergisinde yer alan eleştiri yazısı hakkında yazdıklarım üzerine bazı okuyuculardan, ilgili rivayetlerin Kur’an‘a aykırı ve uydurma olduğu temalı mailler aldım. Bana göre bu kabil itirazların önemli bir bölümünün arka planında, bu ve benzeri hükümlerin “çağdaş anlayış“la bağdaşmadığı kabulü temel bir yer tutuyor. Yani itiraz … Devamını Oku

Bir Kitap, Bir Dergi

Ebubekir Sifil2004, Gazete Yazıları, Ocak 2004Bir Yorum Yazınız

Geçtiğimiz Ramazan‘da bir konferans için gittiğim Gaziantep‘te tanıştığım değerli isimlerden birisi Fikret Oğuztürk. Öğretmen (yanlış hatırlamıyorsam branşı Kimya idi) ve oldukça gayretli biri Fikret bey. Ortaçağ’ı Özledim adıyla yazdığı 3 ciltlik kitabının ardından Osmanlı Tarihi ile ilgili bir çalışma hazırlığı içinde olduğunu söylemişti. Mezkûr kitabının 1. cildiyle 2. cildin bir kısmını “Onların Ortaçağ’ı“na, 2. cildin geri kalan kısmıyla 3. cildin … Devamını Oku

Marife

Ebubekir Sifil2004, Gazete Yazıları, Ocak 2004Bir Yorum Yazınız

Marife‘yi bu sütuna son konuk edişimizin üzerinden epey zaman geçti. Doğrusu geçen zaman içinde çıkan sayıları okumamış olmanın eksikliğini yoğun bir şekilde hissediyordum. İki hafta kadar önce Konya’ya gittiğimde üçüncü yılını doldurmuş olan Marife‘nin bu yıla ait 1 ve 2. sayılarını aldım. sayının İçindekiler kısmına şöyle bir göz attım. Dikkatimi ilk çeken yazıyı okudum. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Davut İltaş‘ın … Devamını Oku

Nüzul-i İsa (as) Meselesinde İtiraz Noktaları-2

Ebubekir Sifil[dosya], 2004, Gazete Yazıları, Nüzûl-i İsâ, Ocak 2004Bir Yorum Yazınız

Hz. İsa (a.s)’ın ruh ve bedeniyle göğe kaldırıldığı ve kıyamete yakın yeryüzüne ineceği inancına itiraz edenlerin ileri sürdüğü bir diğer gerekçe, “beklenen kurtarıcı” inancının diğer din ve inanç sistemlerinde de bulunmasıdır. İddiaya göre “nüzul-i İsa (a.s)” inancı, özellikle Yahudilik ve Hristiyanlık‘ta bulunan “kurtarıcı Mesih” inancının İslam‘a intikal etmiş bir versiyonu olmalıdır. Buna “delil” denemeyeceği açıktır; zira müddeayı tek başına isbatlayıcı … Devamını Oku

Nüzul-i İsa (as) Meselesinde İtiraz Noktaları-1

Ebubekir Sifil[dosya], 2004, Gazete Yazıları, Nüzûl-i İsâ, Ocak 2004Bir Yorum Yazınız

Geçtiğimiz Cuma gecesi Kanal 7’deki bir program vasıtasıyla Ehl-i Sünnet‘in (hatta Ehl-i Sünnet dışındaki fırkaların ekseriyetinin) üzerinde birleştiği bir itikat ilkesi daha kitleler nezdinde “tartışılabilirler” arasına sokuldu. “Nereye gidiyoruz” demeyeceğim; zira İslam dünyasının son ikiyüz yıldır maruz bırakıldığı dönüşümün istikametinin neresi olduğu kimsenin meçhulü değil. Burada üzerinde durmayı tercih edeceğim husus, “nüzul-i İsa (a.s)” meselesine itiraz edenlerin ileri sürdüğü argümanların, … Devamını Oku