Okuyarak Adam Olmak

Ebubekir Sifil2009, Gazete Yazıları, Haziran 2009Bir Yorum Yazınız

Okumadan istikamet sahibi olmak mümkün müdür? Geçmiş devirlerde bu soruya “evet” demek hayli kolaydı. Zira insanı çepeçevre kuşatan atmosfer, çevre, sokak, aile… müslümandı. Dini, okuyarak, tahsil ederek öğrenmek şart değildi. Görerek, dinleyerek ve dinin yaşandığı çevre içinde bulunmak suretiyle öğrenmek ve yaşamak daha yaygın ve kolaydı. Doğrusunu isterseniz, emniyetli olan da budur. Zira insanın, Din’in bilinçli bir şekilde yaşandığı müslüman … Devamını Oku

Mezhepsiz Müslümanlık Ve Bid’at Ehlinin İmameti-2

Ebubekir Sifil2009, 2009 Yılı, Gazete Yazıları, Haziran 2009, Haziran Ayı 2009 OS, Okuyucu SorularıBir Yorum Yazınız

Yemen/San’a’dan yazan kardeşimizin sorusunun cevabına devam ediyoruz. Geçen hafta, kaldığımız noktayı hatırlayalım: Taklid ehli bir kimse herhangi bir fıkhî mezheple mukayyet olmaksızın hareket edebilir mi? “Avamın mezhebi müftisinin mezhebidir” kaidesi bu soruya “evet” demeyi kolaylaştırıyor gibi. Ama pratikte öyle midir? İşte burası önemli. “Avamın mezhebi olmaz” demeye gelen bu kaideye göre avam istediği zaman istediği mezhebin hükmüyle amel edebilir mi? … Devamını Oku

Üçaylar Vesilesiyle

Ebubekir Sifil2009, Gazete Yazıları, Haziran 2009Bir Yorum Yazınız

“Üçaylar” diye anılan zaman dilimini idrak etmiş bulunuyoruz. İçinde birçok mübarek geceyi barındıran bu zaman dilimi Ramazan’la, Ramazan da Kadir gecesiyle feyzin, bereketin, kutsiyetin, mağfiret ve ihsanın zirvesine ulaşır. İslam alemine ve insanlığa hayır getirmesini dilediğimiz bu zaman dilimini doğru algılamak, her meselede olduğu gibi bu konuda da ifrat ve terfide iltifat etmemek esastır. Üçaylar içinde bulunan mübarek geceler, milletimize … Devamını Oku

Fethi Yeken’in Ardından

Ebubekir Sifil2009, Gazete Yazıları, Haziran 2009Bir Yorum Yazınız

Bizim ilk gençlik yıllarımızın en çok tanınan ve okunan isimlerinden birisiydi rahmetli Fethi Yeken. Daha çok “davetçi” kimliğiyle tanınmasına rağmen, iyi yetişmiş bir araştırmacı ve müstakim bir müslümandı. Davetçi kimliğiyle öne çıkan bir diğer kişiyle, merhum Muhammed Gazzali ile karşılaştırıldığında, ondaki kıvam ve istikrar kendisini kolayca hissettirir. Modern değer yargılarına prim vermeyen, İslamî ilke ve değerlerin hassasiyetle muhafaza edilmesini her … Devamını Oku

Mezhepsiz Müslümanlık Ve Bid’at Ehlinin İmameti-1

Ebubekir Sifil2009, 2009 Yılı, Gazete Yazıları, Haziran 2009, Haziran Ayı 2009 OS, Okuyucu SorularıBir Yorum Yazınız

Soru “Sayın Hocam, şu anda Yemen San’a Üniversitesi Türk Dili Bölümünde T.C. TİKA tarafından Türkçe Öğretim elemanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. İki konudaki görüşünüzü merak ediyorum. “Mısır’da ve Yemen’de gördüğüm bir durum, buradaki Sünni kardeşlerimizin, Türkiye’de olduğu gibi herhangi bir ehl-i sünnet mezhebine (Hanefi, Şafii vd.) tabi olmayıp biz ehli sünnetiz demeleri ve bu dört hak mezhebe mensup ulemanın uygun gördükleri … Devamını Oku

Nereye Gidiyoruz?

Ebubekir Sifil2009, Gazete Yazıları, Haziran 2009Bir Yorum Yazınız

Haber bültenlerinde aile trajedilerini konu edinen haberlerin yer almadığı gün yok desek abartı yapmış sayılmayız. Annesini öldüren kız, ninesini doğrayan torun, aile fertlerini kurşuna dizen baba, küçük kardeşinin canına kıyan abla veya ağabey… Toplumun en temel yapı taşını oluşturan aile kurumunun içten içe çürüdüğü dönemler geride kaldı, artık alarm zilleri açıktan ve en yüksek perdeden çalıyor. Aile adeta çöküyor… Problem … Devamını Oku

Hadislerin Kur’an’a Arzı

Ebubekir Sifil2009, Gazete Yazıları, Haziran 2009Bir Yorum Yazınız

Krefeld/Almanya’dan yazan bir kardeşim şöyle soruyor: “… Malumunuz, günümüzde Kur’an’da olmayıp hadislerle sabit olan hükümleri red eğilimi yaygınlık kazanmaktadır. Arz’ın standart bir ölçme-değerlendirme işlemi olmadığı konusunda geçmiş çağların hadis alimleri arasında görüş birliği mevcuttur. Allah Teala, Nisa 80’de Peygamberine mutlak surette uymayı ve itaati emretmiş ve bunu hiçbir şey ile kayıtlamamıştır. Dolayısıyla bu teşebbüslerin ne anlamı var? “Yani eğer Efendimiz … Devamını Oku

Muhtelif Meseleler-6

Ebubekir Sifil2009, Gazete Yazıları, Haziran 2009Bir Yorum Yazınız

Okuyucu sorusunun son kısmı şöyleydi: “Prof. Dr. Hayreddin Karaman, bazı durumlarda abdestsiz namaz kılınabileceğine fetva verdi. Bu konudaki görüşünüz nedir?” Abdestsiz namaz meselesi, abdest alma ve teyemmüm yapma imkânı bulunmayan abdestsiz (veya cünüp) kimsenin namaz vakti girdiğinde ne yapacağı sorusuyla ilgilidir. Bu durumdaki kimse namazı abdestsiz mi kılacaktır, yoksa erteleyecek midir? Karaman hocanın konu hakkında söyledikleri şöyle: “… Şu halde … Devamını Oku

Mehdi Meselesi

Ebubekir Sifil2009, Gazete Yazıları, Haziran 2009Bir Yorum Yazınız

Mehdi meselesi üzerinde Daru’l-Hikme’de küçük çaplı bir açık oturum yaptık. Bu konu günümüzde birkaç nokta-i nazardan ele alınıyor: Mehdilik anlayışının İslam’a yabancı din ve kültürlerden geçtiği iddiası. Kur’an’da geçmiyor oluşu; ilgili rivayetlerin de ya uydurma veya haber-i vahid olduğu iddiası. Özellikle ilk dönem Kelam/Akaid alimlerinin eserlerinde Mehdi meselesinin zikredilmiyor oluşu. Mehdi inancının Ümmet’i atalete/tembelliğe sevk etmesi yahut birtakım art niyetli … Devamını Oku

Şeairi Muhafaza Etmek

Ebubekir Sifil2009, Gazete Yazıları, Haziran 2009Bir Yorum Yazınız

Müslüman olarak bağlandığımız temel kaynaklar bize sadece “nasıl inanacağımızı” değil, aynı zamanda “nasıl algılayacağımızı” ve “nasıl davranacağımızı” da öğretir. Yani din sadece inanç ve  ibadetlerden ibaret değildir. Onun insan düşünce ve davranışlarına istikamet ve intizam veren bir yanı da vardır. Din’in bu yanı, hayatın görünen ve görünmeyen birçok boyutunda faaliyet görür. Bu nasıl bir hakikat ise, işbu “görünen” ve “görünmeyen” … Devamını Oku