Bazı İtikadî Meseleler-10

Ebubekir Sifil2008, 2008 Yılı, Ağustos 2008, Ağustos Ayı 2008 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları

Şeyh Abdullah el-Hererî el-Habeşî hakkında talebeleriyle yaptığımız oturumda Daru’l-Hikme olarak ifade ettiğimiz hususların ikincisi de Hz. Mu’âviye (r.a) hakkındaki tutumu idi. Şeyh el-Hererî, Cemel ve Sıffin vakalarında Hz. Ali (r.a)’a muhalefet edip baş kaldırdıkları için Hz. Aişe validemiz ve onunla birlikte hareket eden, Hz. Mu’âviye (r.a) ve onun safında yer alan birçok sahabîyi (Allah hepsinden razı olsun) “baği” ve “fasık” olmakla itham ediyor. Şu kadar ki, el-Hererî’ye göre Hz. Aişe (r.anha) validemiz ve Cemel vakasında onunla birlikte … Devamını Oku

Ehl-i Necat

Ebubekir Sifil[dosya], 2008, Ağustos 2008, Dinler Arası Diyalog, Gazete Yazıları

Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Hayreddin Karaman hocanın, kimlerin uhrevi kurtuluşu elde edeceği konusunda iki yazısını okuduk. Yeni Şafak’taki köşesinde, daha önce yayımlanan bir kitapta[1]Polemik Değil Diyalog, Ufuk Kitapları, 2006.söylediklerine gelen bir itiraza cevap sadedindeki yazılarında Karaman hoca şöyle diyor: “İslam düşüncesinde “Şirk koşmadan Allah’a, şüphesiz olarak ahirete iman eden ve salih amel işleyenlerin, Müslüman olmasalar da cennete girebileceklerini” kabul eden bir yorum vardır.” Evet, adına “İslam düşüncesi” denen “şey” içindeki pek çok görüş arasında böyle bir yaklaşım … Devamını Oku

Bazı İtikadî Meseleler-9

Ebubekir Sifil2008, 2008 Yılı, Ağustos 2008, Ağustos Ayı 2008 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları

İki aydır üzerinde durduğumuz okuyucu sorunsun son fıkrası şöyleydi: “Abdullah el-Harari diye bir şeyh veya alim ve Ahbaş/Habeşiler diye bilinen bir grup var. Bunlardan uzak durmak gerekir mi? Çünkü herkesi ve her şeyi tekfir ediyorlar. Hz. Muaviye’ye fasık diyorlar. Vehhabileri tekfir etmiyoruz diye bizi de tekfir ediyorlar.” Abdullah el-Hererî el-Habeşî, halen Lübnan’da ikamet eden bir zattır. 110’u geçkin yaşına rağmen telif faaliyetlerine devam etmektedir. 2005 baskısı bir kitabında verilen listede irili-ufaklı eserlerinin sayısı 34 olarak verilmektedir. Şu … Devamını Oku

Birkaç Mesele-2

Ebubekir Sifil2008, Ağustos 2008, Gazete Yazıları

Prof. Dr. Faruk Beşer hocanın www.cevaplar.org sitesinde yayımlanan mülakatında el-Mavsılî ve el-İhtiyâr isimli eseri ile ilgili söylediklerini bir önceki yazıda nakletmiştim. Hocanın orada söylediklerinden, el-Mavsılî’nin bu eserinde yer verdiği bütün görüşlerin, Hanefî mezhebinin ilk imamlarına ait olduğu sonucu çıkmaktadır. Bu durumda otlar üzerindeki çiğ damlacıklarını, “sabahleyin denizden kafasını uzatıp karaya doğru soluyan bir deniz canavarının soluğundan hâsıl olan ıslaklıklar” olarak tesbit edenler mezhebin ilk imamları olmaktadır. Oysa el-Mavsılî mezkûr eserinin girişinde, fukaha arasında ihtilaf konusu olmuş görüşleri … Devamını Oku

Bazı İtikadî Meseleler-8

Ebubekir Sifil2008, 2008 Yılı, Ağustos 2008, Ağustos Ayı 2008 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları

Ali el-Karî. “Benim hoşnutluğumu (fakir ve) zayıflarınız(a yardım)da arayın. Sizler ancak zayıflarınız sebebiyle rızıklandırılırsınız –veya zafer/yardım görürsünüz–” mealindeki hadis-i şerifi[1]Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 77; et-Tirmizî, “Cihâd”, 24. şerh ederken, İbn Melek’in şöyle dediğini nakleder: “Yani onların hukukunu korumaya ve kalplerini hoş tutmaya bakın. Zira ben fiilen bazen, kalben ise daima onların yanındayım. Allah Teala nezdinde onlarınkinden daha üstün ve yüce bir mevki bilmiyorum. Kim onlara ikramda bulunursa, bana ikram etmiş, kim de onlara eziyet ederse, bana eza vermiş olur.”[2]Ali … Devamını Oku

Birkaç Mesele-1

Ebubekir Sifil2008, Ağustos 2008, Gazete Yazıları

www.cevaplar.org sitesi ilgi çekici röportajlarıyla göz dolduruyor. Prof. Dr. Faruk Beşer hocayla yapılan röportaj da bunlardan birisi. Hoca röportajda calib-i dikkat şeyler söylemiş. Bütün halinde okunması gerekiyor. Burada, hocanın tesbitlerinden bazılarına kısaca işaret etmek istiyorum: “Hamileliğin en uzun süresini Kur’an-ı Kerim bize söylemiyor. Sünnet de söylemiyor. Bu tıbbi, biyolojik bir mesele. Ama bunu Hz. Aişe validemiz 4 yıldır diye söylüyor. Bir başkası yedi yıldır diyor. Öbürü beş yıldır diyor. Bu, fıkha böyle yansıyor. Fıkıhçı bu meseleyi sahabeden … Devamını Oku

Büyük Resmi Görmek

Ebubekir Sifil2008, Ağustos 2008, Gazete Yazıları

Müslümanlar aidiyetlerinin önem ve değerinin farkına gerçek anlamda varmadıkça dünya düzensizliğin, dengesizliğin, zulmün ve tuğyanın hakimiyetinde kıvranmaya devam edecek. Sözünü ettiğim aidiyetler aslında “fıtrat”ı ifade ettiğinden, Müslüman için olduğu kadar insanlık için de vazgeçilmezdir. Biz etrafımıza örülen demir kafes içinde kısır ve anlamsız tartışmalarla ömür ve enerji tüketirken çevremizdeki her şey hızla çürümeye devam ediyor. Bir dünyanın ahval ve gidişatına, bir de bizim gündemlerimize bakın, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Dünyadaki toplam üretim 56 trilyon dolar imiş ve … Devamını Oku

Bazı İtikadî Meseleler-7

Ebubekir Sifil2008, Ağustos 2008, Gazete Yazıları

İstia’ze /himmet istemek vs. konusunda, bize eski alimlerden caiz olduğunu, ya da yapıldığını ya da buna karşı bir şey söylemediklerini gösterebilir misiniz? Çok aradık kendimiz, ama fazla bir şey bulamadık. “er-Remli’nin, Heysemi’nin, Subki’nin fetvalarını tanıyoruz, Kevseri’nin de fetvasını biliyoruz. Usul alimlerinden ya da Kelam alimlerden istia’ze konusunda bir şey, bir hüküm var mıdır?” İsti’aze, isti’ane, istiğase… vb., aralarında nüanslar bulunmakla birlikte, aynı anlam örgüsü içinde kullanılan tabirlerdir ve en genel anlamıyla darda kalan bir kimsenin, bir mahluktan … Devamını Oku

2. Sayısında Rıhle

Ebubekir Sifil2008, Ağustos 2008, Gazete Yazıları

Rıhle’nin bugünü anlamak ve bugünün problemlerine doğru teşhis ve tedavi sunmak için geçmişe yolculuğu devam ediyor. Geleceğin bugünle ve bugünün geçmişle ilişkisi, sanıldığından çok daha derin ve güçlüdür. Bu söylediğim, sebep-sonuç ilişkisine münhasır değildir. Bu noktayı biraz açmamız lazım: Bugünün geleceği ve geçmişin bugünü etkilemesi/belirlemesi sadece “sebep-sonuç ilişkisi” açısından ele alınmamalıdır. Evet sebep-sonuç ilişkisi de bu bağlamda üzerinde durulması gereken noktalardan biridir; ama burada söz konusu edilmesi gereken bir başka nokta daha var: Biz, vahye iman etmişler … Devamını Oku

Fethullah Gülen Hoca ve Bahailik

Ebubekir Sifil2008, Ağustos 2008, Fethullah Gülen, Gazete Yazıları, Şahıslar

Bu köşeyi düzenli olarak izleyenler, Fethullah Gülen hocaefendi ve hareketi hakkında pek çok eleştiri yazısı okudular bugüne kadar. Bundan sonra da –ister aslî konularda olsun, isterse fer’î konularda– Ehl-i Sünnet çizginin kabulleriyle örtüşmeyen, ya da siyasî ve stratejik olarak Müslüman halkın ve ümmetin menfaatlerine aykırı düştüğünü düşündüğüm hususlarda değerlendirme ve fikir beyan etme hakkımı sonuna kadar kullanmaya devam edeceğim. Bu köşeyi işgal ettiğim sürece bunun benim için sadece bir hak değil, aynı zamanda bir vazife olduğunu düşünüyorum. … Devamını Oku