“Çağdaş Nurculuk” Mu, “Bid’atkârâne Bir Hıyanet” Mi?

Ebubekir Sifil2007, Fethullah Gülen, Gazete Yazıları, Mayıs 2007, Şahıslar

Zaman’dan Ahmet Kurucan’ı izliyorum bir zamandır. Fethullah Gülen hocaefendi hareketi ile “Nurculuk” olarak ifade edilen, öyle tanınan/bilinen yapı arasındaki makasın gittikçe nasıl açılmakta olduğunun somut delillerini sunuyor bize. “Değişen dünya”dan, “Kur’an ve bağlayıcı sünneti ihtiva eden İslam’ın sabit; ama ondan anlaşılan manaların, yani Fıkh’ın değişken, çünkü beşerî” olduğundan, dolayısıyla “Evrensel olmadığı”ndan, “içtihadi hükümlere (Yani Fıkh’a) karşı korumacı ve kollamacı zihniyetten”, “bu zihniyetin ifşası”ndan, “bunun bir ideoloji haline getirilmesinin hepten zararlı ve tehlikeli” olduğundan, bunun da mensuplarını “çağın … Devamını Oku

Hz. İsa Peygamber Olarak Mı, Ümmet Olarak Mı İnecek?

Ebubekir Sifil2007, Gazete Yazıları, Mayıs 2007

Soru Hz İsa ile ilgili olarak Maide suresinin 75. ayetinde (Me’lmesih ibnu Meryem illa rasul gad halet min gablihirrusul…) yani Meryem oğlu Mesîh ancak bir resûldür. Ondan önce de resûller gelip geçmiştir… buyuruluyor. Sizin de yazılarınızda belirttiğiniz bir çok hadis kitabında sahih olarak geçen rivayetlerde Hz. İsa’nın yeniden Peygamber Efendimize(sav) ümmet olarak yeryüzüne inmesi Ayette ifade edilen “ancak resuldur” ifadesiyle çelişmez mi? Eğer ayete uygun olarak ümmet olarak değil de yine rasul olarak geldiğini varsayarsak bu seferde … Devamını Oku

Tekinsiz Bir Alan: Hadisler!!!

Ebubekir Sifil2007, Gazete Yazıları, Mayıs 2007

Küreselleşen dünyada müslüman imajını zedeleyen, çağdaş değer yargılarıyla çatışma arz eden ve bizi ele güne karşı zor durumlara sokan şu hadisleri ne yapalım? En sahih olarak tanıdığımız el-Buhârî ve Müslim’in Sahih’lerinde bile “problemli” rivayetler var. Hatta İmam el-Gazzâlî, el-Müstesfâ’da[1]”Mefhûm” bahsinde, II, 195. Efendimiz (s.a.v)’in, Abdullah b. Übeyy b. Selûl’ün cenazesi için istiğfar ettiğini bildiren rivayete[2]el-Buhârî, Müslim, et-Tirmizî, Ahmed b. Hanbel ve daha başkaları rivayet etmiştir. birkaç açıdan cevap verileceğini söyler. Önce “Haber-i vahid’dir, lugatta delil olmaz” der. Ardından da … Devamını Oku

Ağaca Takılmamak

Ebubekir Sifil2007, Gazete Yazıları, Mayıs 2007

Müfessir el-Kurtubî, 2/el-Bakara, 42. ayetini tefsir ederken Hz. Ali (r.a.)’ın hayat düsturu edinmemiz gereken bir sözünü nakleder: “Hak, kişiler ölçü alınarak bilinmez. Sen hakkı öğren, kimin hak ehli olduğunu da bilirsin!” Son iki yazıda iktibas ettiğim meselelerin neresini eleştiri konusu yaptığımı ve doğrusunun ne olduğunu yazıp yazmayacağımı soranlara Hz. Ali (r.a)’ın yukarıdaki sözüyle cevap vermem gerekiyor; ama “tuzun koktuğu” bir zaman ve zeminde öncelikle “Hak olan ne, olmayan ne?” sorusunun cevaplandırılması gerektiği gibi daha temel bir ihtiyaçla … Devamını Oku

Kabir Azabı

Ebubekir Sifil2007, Gazete Yazıları, Mayıs 2007

Geçen hafta değindiğim “kabir azabı” konusuyla ilgili birçok e-posta aldım. Hepsini burada zikretmeme imkân yok. İlgili Kur’an ayetlerinin konuya doğrudan (hatta bir kısmına göre “dolaylı da olsa”) delalet etmediğini, ilgili hadislerin ise (kimine göre “uydurma”, kimine göre ise “haber-i vahid” oldukları için) bu meselede kaynak olarak kullanılamayacağını söyleyen e-posta sahipleri ve konuya ilgi duyan başkaları ile bir hususu paylaşalım öncelikle: Snouck Hurgronje, tesbitinde haklı çıkmış ve Müsteşrikler amacına ulaşmıştır.[1]Bkz. Mehmet Görmez, Klasik Oryantalizmi Hadis Araştırmalarına Sevk Eden … Devamını Oku

Sormak da Sorumluluktur

Ebubekir Sifil2007, Gazete Yazıları, Mayıs 2007

Önce birkaç alıntı: Soru: Adet halindeyken oruç tutabilir miyim, dinen bir sakıncası var mıdır? Cevap: Bu Hz. Aişe’nin kendi yaklaşımını aktardığı bir hadise dayanılarak tüm imamlarımız tarafından bir ruhsat olarak değil sanki bir yasak olarak değerlendirildi. Allah’u alem bizim konuyu Kur’an ekseninde yeniden tarayarak vardığımız sonuç o ki, vahye göre hayız “ezen” yani “rahatsızlıktır”. Hasta bir kimsenin orucunu isterse erteleyebileceği ve gününe gün kaza edeceği, istemezse ertelemeyeceği hükmü ise Bakara 184’ün açık hükmüdür. Bu sorunuzun cevabını ben … Devamını Oku

Şevkâniyyat-6

Ebubekir Sifil2007, Gazete Yazıları, Mayıs 2007

30 Nisan’da başlayan ve okuduğunuzla birlikte 6 yazıyı bulan bu seriyi bugün noktalamak istiyorum. Zira Mehmet Emim Akın hocanın eş-Şevkânî müdafaası sadedinde el-Kevserî’ye yönelttiği tenkitlerden gerek bugüne kadar ele aldıklarım gerekse geriye bıraktıklarım, “Kevserî Külliyatı’na Giriş” çalışmasında detaylı biçimde yer alacak inşaallah. Böylece hem bu köşeyi daha fazla meşgul etmemiş, hem de meseleye hak ettiği derinlik ve detayı kazandırma imkânı bulmuş olacağız. Akın hocanın dile getirdiği hususlar arasında, Zeğalu’l-İlm[1]Tam adı Beyânu Zeğali’l-İlm ve’t-Taleb’dir. Çeşitli ilim dalları ve … Devamını Oku

Nereye Gidiyorsunuz? Kabir Azabı, Hadisler Ve İtikad

Ebubekir Sifil[dosya], 2007, Gazete Yazıları, Mayıs 2007, Nüzûl-i İsâ

Aziz dostum Mehmet Emin Akın hocanın eş-Şevkânî müdafaası meyanında el-Kevserî’ye yönelttiği tenkitleri tartışmaya inşaallah devam edeceğim. Yılın belli bir döneminde açıp devam ettirdiğimiz “Okuyucu Soruları” faslının uzaması, neredeyse bütün yazıları soruların cevabına hasretmemizi gerekli kılıyor. Özellikle geçen yıl bunun sıkıntısını birlikte yaşadık. Bu sakıncayı ortadan kaldırmak maksadıyla bu yıl, Pazar günlerini okuyucu sorularına tahsis etmeye çalışıyorum. Bugüne kadar –birkaç istisna dışında– böyle götürdük. İnşaallah bu şekilde devam edecek. İstanbul’dan telefonla arayan bir kardeşim, bir internet sitesinde[1]http://www.mustafaislamoglu.com./haber_detay.php?haber_id=131. “kabir azabı” … Devamını Oku

Şevkâniyyat-4

Ebubekir Sifil2007, Gazete Yazıları, Mayıs 2007

Hocanın, bir önceki yazıda naklettiğim, “eş-Şevkânî bu sözünde ictihada ittiba edeni değil, Kur’an ve Sünnet’te olana muhalif davrananı kasdetmektedir” tarzındaki tevili başlı başına bir “problem.” Hoca’dan, eş-Şevkânî’nin terminolojisinde “içtihada ittiba” gibi bir tabir bulunup bulunmadığını, bu tabirin tam olarak ne anlama geldiğini, müçtehidi mi yoksa mukallidi mi anlattığını, müçtehidi anlatıyorsa, bizzat kendisinin, “eş-Şevkânî hiçbir zaman bir müctehid imamın, Kitab’ın ve Sünnet’in sarihini terk ettiğini söylememiştir. Zaten hiçbir müctehid, kendisine ulaştığı kadarıyla ne Kur’an’ın ve ne de Sünnet’in … Devamını Oku

Şevkâniyyat-3

Ebubekir Sifil2007, Gazete Yazıları, Mayıs 2007

“eş-Şevkânî hakkındaki tenkitleri ilim ehlinin edebiyle bağdaşmayan çirkin sözler ve yersiz hakaretler içermektedir.”[1]A.g.e., a.y. Bu tesbitin doğruyu ne ölçüde yansıttığını görmek için aşağıdaki maddeden itibaren gelecek olan bahislere iyice dikkat etmek gerekiyor. eş-Şevkânî nerede ne söylemiş ve karşılığında el-Kevserî ne demiş! Şu kadarını söyleyeyim, el-Kevserî kalemini nasıl kullanacağını, kime ne söyleyeceğini ve bu arada neyin “edep”, neyin “edepsizlik” olduğunu gayet iyi bilen bir alimdir. Bu noktada sözü daha fazla uzatmayı gereksiz görüyor ve kimin kim hakkında edep … Devamını Oku