“Rıhle” Bismillah

Ebubekir Sifil2008, Gazete Yazıları, Nisan 2008Bir Yorum Yazınız

Rıhle dergisinden ilk bahsettiğim 29 Aralık 2007 tarihli yazıda, Ocak ayı itibariyle yayın hayatına merhaba diyeceğimizi belirtmiştim. Bugüne kadar gecikmemizde farklı etkenlerin rolü oldu. Tek cümleyle ifade etmek gerekirse, “daha iyisini nasıl yaparız endişesi” diyebilirim. Bir dönem gecikmeyle de olsa, Rıhle okuyucusuyla buluştu elhamdülillah. Gerek yazar kadrosu, gerekse muhteva olarak yelpazeyi olabildiğince geniş tutmayı hedeflediğimiz için Rıhle’nin nasıl bir dergi … Devamını Oku

Kur’an Müslümanlığı-11

Ebubekir Sifil[dosya], 2008, Gazete Yazıları, Kur'an Müslümanlığı, Nisan 2008Bir Yorum Yazınız

İslam’ın din bilgisi kaynağı akıl ve Kur’an’dır. Burada yeni bir “edille-i şer’iyye” tesbit ve anlayışının mevcudiyeti söz konusudur. Bu anlayışın temeli İslam’ın modernite ile bağdaştırılmasına dayanmakta, gerekçesini de Kur’an’dan başka “hatadan masun/korunmuş” bir kaynak olmadığı kabulü oluşturmaktadır. Kur’an’dan başka kaynak olmadığı kabul edildiğinde, İslam adına sadece Kur’an’dan akıl rehberliğinde elde edilecek hükümler söz konusu olmaktadır. Burada temel birkaç problem bulunmaktadır: … Devamını Oku

Kendi Dilini Konuşmak

Ebubekir Sifil2008, Gazete Yazıları, Nisan 2008Bir Yorum Yazınız

Modern zamanlarda Müslümanlar’ın müptela olduğu en önemli hastalıklardan birisi, meselelerini, kendilerine ait olmayan kavramlarla konuşmayı alışkanlık haline getirmiş olmalarıdır. Hatta bunu, bütün iptilaların sebebi olarak teşhis etmek daha doğrudur. Maruz kaldığımız herhangi bir olumsuzluğu “hak ihlali” söylemi ile ifade ettiğimizde ilk hatayı işlemiş oluyoruz mesela. Zira maruz kaldığımız bahse konu haksızlığın “insan haklarına aykırılığı”nı ileri sürerek “hak arama”ya başlamamızdan da … Devamını Oku

Hadis-Vahiy İlişkisi ve “Hadis-i Kudsi” Meselesi

Ebubekir Sifil2008, Gazete Yazıları, Nisan 2008Bir Yorum Yazınız

Bir önceki (Cumartesi günkü) yazıda en azından “Din’in tebliği” bağlamında varit olmuş Nebevî söz ve davranışların vahye dayanmasının zorunlu olduğunu kısaca ortaya koymaya çalışmıştım. Terminolojide “kavlî hadis” ve “fiilî hadis” denen bu söz ve davranışların Din’in kaynağı ve ayrılmaz bir parçası olduğu bedihîdir. (Efendimiz (s.a.v)’in takrirleri, yani huzurunda yapıldığı veya yapıldığından haberdar olduğu halde fiilen ve sessiz kalmak suretiyle onayladığı … Devamını Oku

Kur’an Müslümanlığı-10

Ebubekir Sifil[dosya], 2008, 2008 Yılı, Gazete Yazıları, Kur'an Müslümanlığı, Nisan 2008, Nisan Ayı 2008 OS, Okuyucu SorularıBir Yorum Yazınız

Kur’an’da şefaat yoktur. Şefaat konusu modern dönem İslam araştırmalarında en önemli gündem maddelerinden birisini oluşturmaktadır. “Kur’an İslamı” söyleminin ne kadar “Kur’anî” bir söylem olduğunu test etme imkânı sağlayacağı, aynı zamanda itikadî bir boyuta da sahip bulunduğu için bu meseleyi Kur’an merkezinde biraz detaylı olarak ele almakta fayda var. Evet, Kur’an’da şefaatin kabul edilmeyeceğini, (2/el-Bakara, 48, 123), fayda vermeyeceğini (74/el-Müddessir, 48), … Devamını Oku

Hadis-Vahiy İlişkisi

Ebubekir Sifil2008, Gazete Yazıları, Nisan 2008Bir Yorum Yazınız

Abdülkerim Süruş’un, Kur’an’ın lafızlarının Hz. Peygamber (s.a.v)’e ait, dolayısıyla beşerî, dolayısıyla hatayı muhtemil olduğu tarzındaki görüşü üzerine bir süre önce bu köşede yazdıklarım, bir okuyucu tarafından şöyle bir çekince ile karşılanmış: “Kur’an’ın lafızlarının Hz. Pegyamber’e ait olmasını reddetmekle, hadislerin vahiy kaynaklı olduğunu kabul etmek arasında çelişki vardır.” Öncelikle hadis-vahiy ilişkisini sorgulayan bu dikkat yüklü tesbit için okuyucuya teşekkür etmem gerekiyor. … Devamını Oku

Bir Bardak Yorgunluk Çayı

Ebubekir Sifil2008, Gazete Yazıları, Nisan 2008Bir Yorum Yazınız

4 Nisan’da çıktığım Ankara’ya 10 gün sonra dönerken, arkamda kalanın sadece binlerce kilometre yol ve tonlarca uykusuzluk olmadığını bilmek farklı bir rahatlık veriyor. Önce rutin Daru’l-Hikme semineri için İstanbul. Sonrasında Daru’l-Hikme’de uzun süren oturumlar. Çarşamba akşamı Boğaziçi’li gençlerle sohbet. Perşembe gecesi konferans için Gaziantep. Orada ilim ehlini ziyaretler; yeni simalar, güzel insanlar. Din görevlisi arkadaşlarla kısa süreli sohbetler ve Cumartesi … Devamını Oku

Kur’an Müslümanlığı-9

Ebubekir Sifil[dosya], 2008, 2008 Yılı, Gazete Yazıları, Kur'an Müslümanlığı, Nisan 2008, Nisan Ayı 2008 OS, Okuyucu SorularıBir Yorum Yazınız

11-12. İslam’da mehdi inancı yoktur İslam inancında deccal yoktur. Ama her ulusu düşüren fasık, facir, deccaller zaman zaman çıkabilir. Yukarıdaki satırlarda, Müslümanlar için Kur’an dışında bir kaynağın söz konusu olmayacağı varsayımından hareket edildiği görülmektedir. Oysa böyle bir varsayımın, Kur’an-Sünnet ilişkisi konusunda ne türlü problemler doğurduğunu bu seri yazının başlarında ifade etmeye çalışmıştım. Sünnet’le belirlenmiş hükümlerin tamamının Din alanının dışına atılması … Devamını Oku

“İlk Üç Asır” Yazısına Tetimme

Ebubekir Sifil2008, Gazete Yazıları, Nisan 2008Bir Yorum Yazınız

Pazartesi günkü yazımda, dinde yenilik isteyenlerin İslam’ın ilk üç asrına sıklıkla gönderme yapmasının şu üç hususla izah edilebileceğini belirtmiştim: İslamî ilimlerin usullerinin henüz tam anlamıyla teessüs etmemiş olması, hadis musannefatının henüz nihaî aşamaya ulaşmamış olması ve mezheplerin kurumsal anlamda teşekküllerini henüz tamamlamamış olması. Birbiriyle sıkı bir münasebet içinde olan bu üç hususun, tezimizin doğruluğunu desteklediği varsayıldığında ortaya şöyle bir problem … Devamını Oku

İlk Üç Asır

Ebubekir Sifil2008, Gazete Yazıları, Nisan 2008Bir Yorum Yazınız

Din’de yenilik ya da ahkâmda değişim arayışı içinde olanların hemen tamamının, İslam’ın ilk üç asrına sıklıkla gönderme yapmasını bir tesadüf olarak görebilir miyiz? Şüphesiz hayır! Bu kesin cevabın ardından, meselenin “niçin”ini biraz kurcalayalım. Öyle görünüyor ki, ilk üç asırda İslamî ilimlerin metodolojilerinin henüz sistematik halde teşekkül etmemiş olması önemli bir sebep. En az bunun kadar önemli bir diğer sebep de … Devamını Oku