Çeşitli Meseleler-4

Ebubekir Sifil2009, 2009 Yılı, Aralık 2009, Aralık Ayı 2009 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları

Şia hakkında Ehl-i Sünnetin duruşu ve tutumu nasıl olmalıdır, Şiilerin inançları küfre götüren bidat mıdır? Bu soruya daha önce muhtelif vesilelerle cevap vermiştim.[1]Bkz. Sana Din’den Sorarlar, I, 245 vd. Burada özet olarak şunları söyleyebiliriz: İnsanı küfre düşüren haller ve sözler vardır. Kendisinden bu hal ve sözlerden biri –herhangi bir baskı söz konusu olmaksızın, bilerek, isteyerek, iradî ve  ihtiyarî olarak–sadır olan kimse küfre girer. Burada onun hangi itikadî mezhebe mensup olduğuna bakılmaz. Söz gelimi bir kimse Kur’an’a hakaret etse, … Devamını Oku

Karaman Hoca Ve Taha Akyol-2

Ebubekir Sifil2009, Aralık 2009, Gazete Yazıları, Hayrettin Karaman, Şahıslar

Taha Akyol’un, “diyânî hüküm-kazâî hüküm” ayrımından laiklik çıkaran yaklaşımının temel yanılgısı, söz konusu tasnifin ilk kısmını oluşturan “diyanî hüküm” tabirindeki “diyânî” kelimesinin “dinsel” anlamına geldiği düşüncesinden kaynaklanıyor. Bu bakış açısına göre “kazâî hüküm”deki “kaza” da “seküler hukuk”u ifade ediyor kaçınılmaz olarak! Oysa bu tabirlerin ikisi de Fıkhî olmakla “dinî” karakterlidir ve “diyânî” olan da “kazâî” olan da “din içi” hükümleri anlatır. Aralarındaki farklılık ise hangi merci tarafından ortaya konuldukları noktasındadır. “Diyânî” hükmün sadır olduğu merci “müftü”dür ve … Devamını Oku

Karaman Hoca ve Taha Akyol-1

Ebubekir Sifil2009, Aralık 2009, Gazete Yazıları, Hayrettin Karaman, Şahıslar

Bugünlerde, akademik hayatının 50. yılı münasebetiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından düzenlenen program dolayımında konuşuluyor Prof. Dr. Hayreddin Karaman. Milli Gazete de Cumartesi günü tam sayfa sayılabilecek bir yer ayırmıştı konuya. Elbette 50 yılı ihata eden bir süreklilik içinde bir alana emek vermek, faaliyet alanı içinde “en iyilerden” sayılmak her faniye nasip olmuyor. Bu noktada Karaman hocanın, dert/dava edindiği hususlarda örnek alınacak bir cehd-u gayret sergilediğinin altını kalın çizgilerle çizmemiz lazım. Bu yazının konusunu, Karaman hocanın … Devamını Oku

Çeşitli Meseleler-3

Ebubekir Sifil2009, 2009 Yılı, Aralık 2009, Aralık Ayı 2009 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları

Hatt sanatı çalışan hanımların adet halinde ayet yazmalarında bir sakınca var mıdır? Muhtasaru’l-Kudûrî şerhi el-Cevheretu’n-Neyyire’de, Kudûrî’nin, “Hayızlının ve cünübün Kur’an okuması caiz değildir” ifadesinin şerhi esnasında şöyle denir: “Cünübün Kur’an (ayetlerini) yazması caiz midir? Münyetu’l-Musallî’de, “Caiz olmaz” denmiştir. el-Hocendî’de şöyle zikredilmiştir: “Hayızlı veya cünüp kimse, üzerine ayeti yazacağı levhaya ve sayfaya eliyle dokunursa, böyle bir durumda o kimsenin Kur’an (ayeti) yazması mekruh olur. Eğer ayet yazacağı levha ve sayfayı yere koyar ve üzerine elini koymadan yazarsa bunda … Devamını Oku

Minare Krizi?

Ebubekir Sifil2009, Aralık 2009, Gazete Yazıları

İsviçre halkının çoğunluğunun ülkelerinde minare görmek istemediğini ortaya koyan referandumun ardından yükselen tepkiler sonuç verdi ve İsviçre hükümetinden özür ve durumu düzelteceği açıklaması geldi. Olay henüz tazeliğini korurken ne kadar mümkün bilemiyorum, ama Müslümanlar bir noktayı kendi aralarında ciddi olarak tartışmalı: Bu gerçekten bir “kazanım” mıdır? Toplamı neredeyse orta büyüklükte bir ülkeninkine denk bir Müslüman nüfus yaşıyor Batı’da ve bu nüfus gerçek anlamda ne geldikleri yerlere, ne de bulundukları yerlere aidiyet hissediyor. En azından dinî hassasiyetlerini canlı … Devamını Oku