Kur’an’ın Tarihselliği İddiası ya da “Allah’a Din Öğretmek”

Ebubekir Sifil[dosya], 2015, Gazete Yazıları, Mart 2015, Tarihsellik ve HermenötikBir Yorum Yazınız

Kur’an’ın tarihselliğini savunanların, iddialarını, “Kur’an’da şu konu şöyle yer almış; öyleyse Kur’an tarihsel olmalıdır” mantığına dayandırması son derece anlamlıdır. Onlar da gayet iyi biliyor ki, tarihsellik davasına doğrudan, açık ve kesin biçimde delalet eden bir Kur’an nassı yoktur. Olmayınca ne yapıyorlar? Atı arabanın arkasına koşuyorlar! Bu davanın “butlanı”, önce tesbiti yapıp/kararı verip, ardından bu tesbite/karara delil tedarikine bakmak şeklinde kendini … Devamını Oku

Tarihsellik Mi, Tahrif Mi?-2

Ebubekir Sifil[dosya], 2007, Eylül 2007, Gazete Yazıları, Tarihsellik ve HermenötikBir Yorum Yazınız

Kur’an ve Sünnet’in temel hedefinin, “insanlar arasında adaleti, eşitliği… sağlamak” olduğunu söylemek doğruysa –ki bunu dahi doğru dürüst tartışmış değiliz–, bunun nasıl gerçekleştirileceği sorusu meselemizin bel kemiğini oluşturmaktadır. Bu meselenin “Allah tasavvuru” ile doğrudan ilişkili olduğu gerçeğini hatırdan çıkarmadan soralım: Asr-ı saadette hırsızlık yapan kimselere, “yaptığının karşılığı ve Allah’tan bir ukubet”1)5/el-Mâide, 38. olmak üzere öngörülen ceza, günümüzde hangi yetki ve vukufiyetle … Devamını Oku

Tarihsellik Mi, Tahrif Mi?-1

Ebubekir Sifil[dosya], 2007, Eylül 2007, Gazete Yazıları, Tarihsellik ve HermenötikBir Yorum Yazınız

Modern çağda karşı karşıya bulunduğumuz en önemli handikap, “Eskiler dini yanlış/eksik anlamış; doğrusu şudur”, tarzındaki takdim biçimleridir. Hem itikadî hem de amelî sahada yaygın olarak görülen bu tavra vücut verenin de, onu cazip kılanın da “modernite” olduğunda şüphe yok. Meselenin temeline indiğinizde, bir kısmı nevzuhur, bir kısmı da içi boşaltılıp yeniden –farklı bir muhtevayla– doldurulmuş kavramlarla karşılaşıyorsunuz. Özgürlük, barış, insan … Devamını Oku

Bediüzzaman ve Tarihselcilik

Ebubekir Sifil[dosya], 2005, Gazete Yazıları, Şahıslar, Said Nursi, Şubat 2005, Tarihsellik ve HermenötikBir Yorum Yazınız

Esas meseleye geçmeden önce bir noktayı tasrih edeyim: Dinlerarası diyalog konusunu işleyen bir önceki yazımda Fethullah Gülen hocaefendinin “Fasıldan Fasıla“sından yaptığım alıntıyı yanlış değerlendiren bazı okuyuculardan, bağlamdaki “ilzam” üslubuna dikkat etmediklerini izhar eden mesajlar aldım. Konuyla ilgili olarak bu köşede kaleme aldığım onlarca yazı ortadayken hiçbir anlam veremediğim bu mesajların sahiplerini dikkat ve ciddiyete çağırıyorum… Gelelim maksada. Bilindiği gibi Kur’an, … Devamını Oku

Tarihsellik ve Hermenötik

Ebubekir Sifil[dosya], 2002, Akaid, Gazete Yazıları, Konularına Göre, Kur'an-ı Kerim, Modernizm, Tarihsellik ve Hermenötik, Temmuz 2002Bir Yorum Yazınız

Geçen yazıda hermenötik ve tarihselciliğin Kur’an bağlamında kaçınılmaz olarak şu iki sonuçtan birine varacağını söylemiştim: 1) Kişi kendisini Allah Teala’nın yerine koyabilir, 2) Kur’an Allah kelamı değildir. Bu hususlardan ilki, Kur’an’ın Allah kelamı olduğunun kabul edilmesi halinde söz konusu olacaktır. Böyle bir kabul ise, kişinin vahye “iman” ettiğinin ifadesi olacağından, hermenötik ile temel bir çatışma oluşturur. Zira vahye inanan insan, … Devamını Oku

Kur’an ve Tarihsellik

Ebubekir Sifil[dosya], 2002, Akaid, Gazete Yazıları, Haziran 2002, Konularına Göre, Kur'an-ı Kerim, Modernizm, Tarihsellik ve Hermenötik, UsulBir Yorum Yazınız

Kur’an “vahiy” midir, insan ürünü müdür? Böyle bir sorunun bir Müslüman için “saçma” olmaktan öte, “hakaret” olarak algılanmasının doğal olduğunu belirtmeye gerek yoktur. Çünkü mesele temelde bir “iman” meselesidir ve vahiy kaynaklı olduğuna iman eden bir kimse için Kur’an ile herhangi beşerî bir metin arasındaki fark –teşbihte hata görülmesin–, insan ile Allah Teala arasındaki fark gibidir. Burada ikinci bir soru … Devamını Oku