Güzel İşler

Ebubekir Sifil2009, Ekim 2009, Gazete YazılarıBir Yorum Yazınız

ESAM tarafından tertip edilen “2. Milli Görüş Sempozyumu” geçtiğimiz Perşembe günü başladı. İki gün devam edecek. Ben ancak ilk günkü oturuma katılabildim. Öğleden sonra “40. Yılında Milli Görüş: Bir İç Muhasebe” başlıklı bir sunum yaptım. Tertip heyeti sempozyumda işlenecek konuları önceden başlıklar halinde tesbit etmişti. Durum bana iletildiğinde ben yukarıda zikrettiğim başlık altında bir sunum yapmayı tercih edeceğimi belirttim. Büyük … Devamını Oku

Selefîlik

Ebubekir Sifil2009, Ekim 2009, Gazete YazılarıBir Yorum Yazınız

Cumartesi günkü yazıda Hollanda’da Selefîliği konuşacağımızı yazmıştım. Konuştuk. Program için tutulan salonda boş yer yoktu. Burada hava oldukça soğuk. Cumartesi günü bütün gün yağmur vardı. Buna rağmen o soğuk salonda programın ilerleyen bölümlerinde üzerimdeki yağmurluğu çıkartma ihtiyacı hissettim. Arkadaşlar salonu 19.00-22.00 arası için kiralamışlar. 19.30 gibi başlayan program büyük bir ilgiyle ve firesiz izlendi. Hatta süre yetmediği için bir kısım … Devamını Oku

Evlilikte Gençlerin Onayını Almak-3

Ebubekir Sifil2009, 2009 Yılı, Ekim 2009, Ekim Ayı 2009 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu SorularıBir Yorum Yazınız

Velinin, kızı, onayını almadan evlendirebileceğini öngören Malikî mezhebinin, bu görüşü mutlak olarak değil, bazı kayıtlarla benimsediğini gösteren nakillerden sonra Şafiî mezhebinin görüşüne geçebiliriz: Şafiî mezhebine göre eğer veli kızın babası ise ve kızın yaşı küçükse, baba, onayını almadan kızını evlendirebilir. Babanın olmadığı durumlarda dede de bu hükümde baba gibidir. Kızın yaşının büyük olması durumunda ise baba –veya onun makamına kaim … Devamını Oku

Nassları “Anlamak”

Ebubekir Sifil2009, Ekim 2009, Gazete YazılarıBir Yorum Yazınız

Muhammed Avvâme hocanın Daru’l-Hikme konferansı üzerine ilk haber dünyabizim.com’da –ve oradan naklen darulhikme.org’da yayımlandı. Şüphesiz bu, Avvâme konferansının haber formatında özetlenmiş hali. Yakında tüm içeriği Daru’l-Hikme’nin sitesinde izleyebileceksiniz. Konferansta Avvâme hoca son derece önemli noktaların altını çizdi. Sadece Sünnet’in değil, aynı zamanda Sahabe’nin Din’deki merkezî konumu ile “Muhammedî Küreselleşme” (tabir Avvâme hocaya ait) arasında nasıl bir bağlantı olduğu, ancak konferansın … Devamını Oku

Muhammed Avvâme Hoca

Ebubekir Sifil2009, Ekim 2009, Gazete YazılarıBir Yorum Yazınız

Dâru’l-Hikme’nin yeni mekânı, mübarek bir toplantı ile kapılarını gönül dostlarına açtı. Geçtiğimiz Cumartesi günü, muhterem Muhammed Emin Er hoca (Allah kendisine sıhhatli uzun ömür versin), zamanımızın Hadis allamesi Muhammed Avvâme hoca ve Pakistan/Karaçi Dâru’l-Ulûm’dan müftü Abdurraûf hocanın teşrifiyle yeni salonumuzda rabbanî bir hava esti. Yeni sezona yeni yerimizde önemli bir yenilikle merhaba demiş olduk. Davetlilerin hemen tamamı Arapça bildiğinden, Muhammed … Devamını Oku

Evlilikte Gençlerin Onayını Almak-2

Ebubekir Sifil2009, 2009 Yılı, Ekim 2009, Ekim Ayı 2009 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu SorularıBir Yorum Yazınız

Müslümanın hayatına temel karakterini veren İslamî kodlar gayri İslamî olanlarıyla değiştirildiğinde İslam ahkâmının zemini kaybolduğundan, İslam’ın şu veya bu hükmünün gayri İslamî bir zemin üzerine kurulmuş bulunan bireysel ve toplumsal hayatta arızalara sebebiyet verir görülmesi kaçınılmaz oluyor. Kendisini her türlü değerin üstünde gören/gösteren modernitenin dayatmaları karşısındaki bireyin/toplumun durumunu en iyi tanımlayan ifade “cebrî ihtiyar” olmalı. Mustafa Sabri Efendi merhumun Zâhid … Devamını Oku

İbrahim Canan Hocanın Ardından

Ebubekir Sifil2009, Ekim 2009, Gazete YazılarıBir Yorum Yazınız

İlk defa bir çevirisiyle tanımıştım hocayı. Hayatımın dönüm noktalarından birini oluşturan bir eserin çevirisiydi o. İ’lâu’s-Sünen’in üç mukaddimesinden Hadis Usûlü’ne dair olanı: Kavâ’id fî Ulûmi’l-Hadîs. Allame Abdülfettâh Ebû Gudde merhumun o nefis ta’likleri ile müstakil olarak da basılan bu eseri Canan hoca Yeni Usûl-i Hadîs adıyla dilimize kazandırmıştı. Dili nisbeten ağır bulunmuş olsa da, insanı hemen sarıveren ve eserin mana … Devamını Oku

Evlilikte Gençlerin Onayını Almak-1

Ebubekir Sifil2009, 2009 Yılı, Ekim 2009, Ekim Ayı 2009 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu SorularıBir Yorum Yazınız

Soru Selamun Aleykum Hocam Size daha önce Talak – 4 ile ilgili bir soru göndermiştim.1)http://www.ebubekirsifil.com/index.php?sayfa=detay&tur=gazete&no=802 Bu konu ile alaklı ufak bir ek sorum olacak. İnternette rastladığım bir yazıda şöyle denmiş: “Kızların evlendirilmesine gelince, İmam Malik ve Şafiî’ye göre, ergenlik çağındaki kızı, babası cebren evlendirme hakkına sahiptir. Bu fakihler, nikâhla ilgili âyet ve hadislerde geçen “evlendirin” ifadelerini ve kızların tedbirsiz davranıp kendilerine … Devamını Oku

Büyük Bir İmtihan Günü

Ebubekir Sifil2009, Ekim 2009, Gazete YazılarıBir Yorum Yazınız

Siz bu satırları okuduğunuzda ya Mescid-i Aksa’nın mübarek toprağı, bütün Ümmet’in harim-i ismetini müdafaa adına nöbet tutan yiğit mücahitlerin mübarek kanı ile buluşmuş, ya da Siyonist işgal güçlerinin iğrenç emelleri bir kere daha kursaklarında kalmış olacak. Ümmet için çetin imtihan günlerinden birini daha yaşıyoruz. Coğrafî olarak bizden “uzak” bulunmaları; iniltilerinin, yardım çağrılarının ve sitemlerinin televizyon ekranlarının sanallığını aşarak her birimizin … Devamını Oku

Halku’l-Kur’an Fitnesi ve Emeviler-2

Ebubekir Sifil2009, 2009 Yılı, Ekim 2009, Ekim Ayı 2009 OS, Gazete Yazıları, Okuyucu SorularıBir Yorum Yazınız

Halku’l-Kur’an tartışmalarının arkasında, geçen hazfa zikrettiğim iki husus dışında başka saikler tesbit edenler de olmuştur.1)Bkz. DİA, XV, 371 vd. Sebep her ne olursa olsun, bu iddiayı “siyasî” olarak nitelendirip Emevîler’le irtibatlandırmaktan daha anlamsız ve “uçuk” bir tez olamaz. Zira Mu’tezile’nin bu tezi siyasî planda Emevîler’e muhalefet maksadıyla ortaya attığına ve kullandığına dair en küçük bir veri yoktur! Söz konusu tartışmanın ve … Devamını Oku