Müslüman Kanı Ne Kadar Ucuz!

Ebubekir Sifil2011, Gazete Yazıları, Mayıs 2011Bir Yorum Yazınız

Efendimiz (s.a.v) bir gün Kâbe-i Muazzama’ya bakarak, “Sen ne büyüksün! Hürmetin ne kadar büyük! Ama nefsimi kudret elinde tutana yemin olsun mü’minin Allah katındaki hürmeti senin hürmetinden daha büyüktür!..” buyurmuştu.1)İbn Mâce, “Fiten”, 2. Aynı rivayet Abdullah b. Abbâs ve Abdullah b. Ömer (r.anhuma)’dan, onların sözleri (mevkuf) olarak da nakledilmiştir. Bkz. et-Tirmizî, “Birr”, 84; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, XIV, 250; İbn … Devamını Oku

Muhammed Esed Meali

Ebubekir Sifil2011, Gazete Yazıları, Mayıs 2011, Muhammed Esed, ŞahıslarBir Yorum Yazınız

Soru “(…) Ben yıllar evvel Yeni Şafak gazetesinin dağıtmış olduğu Muhammed Esed mealini aldım. Sonra duydum ki bir kaç yerde ehli sünnet dışı söylemler var.(mucizenin inkarı gibi). Birkaç arkadaşla meseleyi tartıştık. Bir kısmı Esedin önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.Bu konu hakkında bizi bilgilendirirseniz seviniriz.” Cevap İtikadî noktada arızaları olan bir kimsenin bir yandan da “önemli” olarak nitelendirilmesi, neyi öne aldığımız … Devamını Oku

İşaretli Şehirler

Ebubekir Sifil2011, Gazete Yazıları, Mayıs 2011Bir Yorum Yazınız

Yıllar önce İmam ez-Zehebî’nin el-Emsâr Zevâtu’l-Âsar isimli eserini ilk defa gördüğümde, hakkında hadis bulunan şehirlerle ilgili bir kitap olduğunu düşünmüştüm ilk anda. Bu beni oldukça heyecanlandırmıştı… Eksikliğini hissettiğimiz alanlardan birisidir bu çünkü. Efendimiz (s.a.v) hangi şehirleri işaret buyurmuş, hangisi hakkında ne söylemiş ve ümmetini nasıl yönlendirmiş, bunu bilmek şüphesiz çok önemli. Bizim mekân algımızı oluşturan etkenlerden birisi, hatta en önemlisidir … Devamını Oku

Bir Başka Açıdan Bosna

Ebubekir Sifil2011, Gazete Yazıları, Mayıs 2011Bir Yorum Yazınız

Aliya Hakk’ın rahmetine kavuştuktan sonra Bosna’da birçok şey değişmiş. Onun Bosna’nın İslamî kimliği üzerinde yürüttüğü mücadele, vefatından sonra ülke siyasetinin temel zemini olma özelliğini büyük ölçüde kaybetmiş. Birlikte mücadele ettiği arkadaşları ülke yönetiminde söz sahibi olmaktan çoktan uzaklaştırılmış durumda. Şimdi o coğrafyada da Batılılaşma rüzgârları esiyor… Şehirler modernleştikçe kimliklerini kaybediyor. Bu bizde de, başka yerlerde de böyle. Batılı, girdiği yeri … Devamını Oku

“Arş’ın İnlemesi” ve “İp Sarkıtma” Hadisleri-7

Ebubekir Sifil2011, Gazete Yazıları, Mayıs 2011Bir Yorum Yazınız

Allah Teala’nın mekândan ve zamandan münezzeh olduğu hakikatinin Kur’an’dan, Sünnet’ten ve ma’kulattan delilleri vardır. Bu deliller Allah Teala’nın muhdes varlıklara ve cisimlere mahsus özelliklerden münezzeh olduğunu hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde göstermektedir. Bütün mahlukatı olduğu gibi, mekânı da yaratan Allah Teala’dır.  O, yarattığı diğer varlıklara muhtaç olmadığı gibi, mekâna da muhtaç değildir. Eğer, “Allah Teala, ihtiyacı bulunmaksızın bir mekâna hulul … Devamını Oku

Bosna Seyahati

Ebubekir Sifil2011, Gazete Yazıları, Mayıs 2011Bir Yorum Yazınız

Geride bıraktığımız haftayı Daru’l-Hikme olarak (bir kısmımız fiilen geri kalanlarımız kalben) Bosna’da geçirdik. Dolu dolu bir seyahat oldu gerçekten. Fatih hoca, Hakan hoca, Ö. Faruk hoca ve ben, başlangıçta 2 gün olarak planladığımız Bosna seyahatini “görülen lüzum üzerine” Cuma’ya kadar uzattık. Tv Net’te her Çarşamba canlı olarak yaptığımız “İlm-i Hâl” programının bu hafta aksamasının sebebi de bu seyahat oldu. Uluslararası … Devamını Oku

Fıtrat

Ebubekir Sifil2011, Gazete Yazıları, Mayıs 2011Bir Yorum Yazınız

Basına yansıyan haberlere göre, Oxford Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırma, insanlarda inancın “genetik” olduğunu ortaya koymuş. Yani insan, daha doğuştan bir “Allah inancı”na sahip, ya da daha doğrusu “yatkın” olarak dünyaya geliyormuş. Şöyle diyor haber: “İngiltere’de Oxford Üniversitesi öncülüğünde, 20 farklı ülkede 57 akademisyenin yürüttüğü araştırmada, Tanrı’ya ve ölümden sonra yaşamın varlığına inancın insan doğasına “kodlanmış” olduğu ortaya çıktı. Araştırmaya göre … Devamını Oku

“Arş’ın İnlemesi” ve “İp Sarkıtma” Hadisleri-6

Ebubekir Sifil2011, 2011 Yılı, Gazete Yazıları, Mayıs 2011, Mayıs Ayı 2011 OS, Okuyucu SorularıBir Yorum Yazınız

Başlıkta zikri geçen iki hadisin durumunu gördükten sonra okuyucu sorusunda yer alan diğer hususlara geçebiliriz. Soruda şöyle diyordu: “(…) Zayıf hadis nedir. Yani zayıf hadis deniliyorsa kesinlikle art niyetli insanların uydurduğu rivayet mi demek oluyor, eğer böyle olmuyorsa senedinde kopukluk da olsa böyle bir hadisi o zaman ki insanlar dillendiriyorsa bunda bir geçerlilik payı olamaz mı?…” Zayıf hadisi, “senedindeki veya … Devamını Oku

Seçim, Toplumsal Mutabakat ve Dinin Yaşanması

Ebubekir Sifil2011, Gazete Yazıları, Mayıs 2011Bir Yorum Yazınız

  Hayatı Allah Teala’nın rızası istikametinde yaşamayı varoluş amacı olarak gören Müslümanlar, içinde yaşadıkları şartlar elverdiğince bu amacı gerçekleştirmeye çalışırlar ve güçlerinin yetmediği hususlarda –Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye’de açıkça ifadesini bulduğu üzere– sorumlu tutulmayacaklarına inanırlar. Bu cümle, hayatın Müslümanlar tarafından “sorumluluk” temelinde anlamlandırıldığını ifade etmesi yanında bir şeyi daha ifadeye koyuyor: “Bir şey, tamamı elde edilemiyor diye tamamen terk … Devamını Oku

“Arş’ın İnlemesi” ve “İp Sarkıtma” Hadisleri-5

Ebubekir Sifil2011, 2011 Yılı, Gazete Yazıları, Mayıs 2011, Mayıs Ayı 2011 OS, Okuyucu SorularıBir Yorum Yazınız

Her ne kadar Sünenu’t-Tirmizî’ye Ârıdatu’l-Ahvezî adıyla yazdığı şerhte Ebû Bekr b. el-Arabî, bir önceki yazıda zikri geçen “ip sarkıtma hadisi”ni zikrettikten sonra el-Hasenu’l-Basrî’nin münkatı (senedinde kopukluk bulunan) rivayetlerinin de muttasıl (senedi kesintisiz) rivayetleri gibi sahih olduğunu söylemiş ve bunu da onun, sadece haberi kabul edilecek kimselerden rivayet alan bir ravi olduğunu söyleyerek gerekçelendirmiş ise de1)el-Alâî, el-Hasenu’l-Basrî’nin mürsel rivayetlerinin kabule şayan … Devamını Oku