Muhtelif Meseleler-3

Ebubekir Sifil2004, 2004 Yılı, Gazete Yazıları, Haziran 2004, Haziran Ayı 2004 OS, Okuyucu Soruları

Soru: “1- Bir müçtehit içtihadında hata dahi etse o sevap alır, onu taklid eden müslim de sevap alır. Bir SÖZDE müçtehit de, sözde içtihadında isabet etse dahi, içtihat yetkisini haiz olmadığı için günahkardır ve onu taklid eden mukallid de mesul olur. Bu söz doğru mudur? 2- Hak indullahta birdir, tagayyür etmez. İçtihat da içtihatla nakz olmaz. Müçtehitler avama göre hata etmez. Müçtehitler birbirlerine göre hata etseler de içtihat içtihadı nakzetmez. Müçtehitler Allah‘a göre hata veya isabet eder. … Devamını Oku

Muhtelif Meseleler-2

Ebubekir Sifil2004, 2004 Yılı, Gazete Yazıları, Haziran 2004, Haziran Ayı 2004 OS, Okuyucu Soruları

Soru: “Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî‘nin “Bir müslimde 99 küfür alameti görülse, bir iman alameti olsa onun küfrüne hükmetmeyiz” sözü ne demektir? Yani adam 99 tane küfür sözü söylese de, bir tane alamet-i iman hamili olsa onu, tekfir etmeyiz mi diyor? Bu nasıl olur peki?” Cevap: Gümüşhânevî hazretlerinden nakledilen söz, hemen bütün Ehl-i Sünnet ulemanın (özellikle de müteahhirunun) Kelam ve Fıkıh kitaplarında rastladığımız bir hükmü ifade etmektedir. Tekfir (bir kimsenin herhangi bir söz veya fiilden dolayı küfre girdiğine hükmetmek), … Devamını Oku

Muhtelif Meseleler-1

Ebubekir Sifil2004, 2004 Yılı, Gazete Yazıları, Haziran 2004, Haziran Ayı 2004 OS, Okuyucu Soruları

Soru Fakir bir tanıdığım olduğunu söyleyip sizden zekat istiyorum, siz de zekatınızın bir bölümünü bana veriyorsunuz. Ama ben aldığım zekatı yerine götürmekte ağır davranıyorum ve zaten hasta olan tanıdığım, bu arada vefat ediyor. Vebalim ve mükellefiyetim? Soru Eş’ari mezhebinde, İslam dininden olmayanların bazı şartlar altında Ehl-i Necat sayılabileceği gibi bir görüş var mıdır? Varsa, mesela hangi şartlardır? Özellikle, bugünün Avrupası için, böyle bir yol düşünülebilir mi?” Cevap: 1. Bu durumdaki kişinin sorumluluğu, aldığı bir emaneti yerine ulaştırmamaktan … Devamını Oku

Tevatür Meselesi

Ebubekir Sifil2004, 2004 Yılı, Gazete Yazıları, Haziran 2004, Haziran Ayı 2004 OS

Soru: “1- Mütevatir hadisin münkiri tekfir olunur mu?” 2- “Ben hadise inanıyorum, lakin Resulullah efendimize aidiyetine inanmadığım için bu hadisin sahih olduğuna inanmıyorum” diyenin itikaden hükmü nedir?” 3- “Resulullah da (s.a.s) söylese kabul etmem diyen zaten keferedir, ona şek yok.” 4- “Altın ve ipeğin haramlığı Sünnet’le sabittir. Mütevatir oluyor herhalde. Bu hükmü inkar küfür müdür?” 5- “Hadisin mütevatir olduğunu inkar küfür müdür?” 6- “Bir muhaddis bir hadise mevzu derse, diğeri de mevzu değildir derse bu hadisin hükmü … Devamını Oku

Bazı Şahıslar

Ebubekir Sifil2004, Cemâleddin Efgânî, el-Karadâvî, Gazete Yazıları, Haziran 2004, İbn Rüşd, İbn Teymiyye, Mevdudi, Muhammed Abduh, Muhammed Esed, Şahıslar, Seyyid Kutub

Soru: “Mevdudi, Seyyid Kutub, C. Efgani, M. Abduh, Hamidullah, Yusuf Kardavi, M. Ebu Zehra‘nın Ehl-i Sünnet dışı olduğu şayi olmuştur, bunların kitaplarından istifade edilemez mi? İbn-i Teymiyye, tilmizi İbn-i Kayyım el Cevzi ve İbn-i Rüşd için de hakeza…” Cevap: Adı zikredilen şahısların hepsini aynı kategoride değerlendirmek doğru değildir. Her birinin kendine mahsus görüşleri ve tavırları vardır. (Bu genellemeden İbn Teymiyye ve İbnu’l-Kayyım‘ı hariç tutmak gerekir. Zira el-Kevserî merhumun tabiriyle “İbn Teymiyye‘nin ayağını kaldırdığı yere İbnu’l-Kayyım basmıştır.” Yani … Devamını Oku

Başörtüsü

Ebubekir Sifil2004, 2004 Yılı, Gazete Yazıları, Haziran 2004, Haziran Ayı 2004 OS, Okuyucu Soruları

Soru: “Bir konuşmasında F. Gülen hocaefendi tesettür için teferruat dedi. Bu doğru mudur? Teferruat ne demektir? Ayrıntı ve detay anlamına geliyor ama, buradaki manası nedir? Üstelik tesettürün teferruat değil, füruat olduğunu biliyordum ben. Teferruat ve füruat ne demektir? Tesettür füruat mı, yoksa teferruat mıdır?” Cevap: Fethullah Gülen hocaefendinin başörtüsü hakkında kullandığı kelimenin “füruattandır” tarzında olduğunu hatırlıyorum. (Yanlış hatırlıyorsam düzeltin.) “Füru(at)”, Fıkhî bir tabirdir ve “Usul‘e ilişkin olmayan” anlamındadır. “Teferruat” kelimesi de aynı kökten gelmekle birlikte fıkhî bir … Devamını Oku

Nur

Ebubekir Sifil2004, Gazete Yazıları, Haziran 2004

Bugün birbiriyle ilişkili iki soruyu cevaplandırmaya çalışacağım: Soru.1: “Allah yerine “tanrı” kelimesini istimal caiz midir, değilse küfür müdür, fısk mıdır? Ve şu kelimeyi istimal etmek caiz midir: Bizim tanrımız Allah’tır, lakin Allah’ımız tanrı değildir?” Soru.2: “Malumunuz nur mahluktur, yaratılmıştır. “Allâhu nûrussemâvâti vel ard” (Allah göklerin ve yerin nurudur) ayetinde Allah kendisinden nur diye bahsediyor. Oysa nur mahluktur. Allah hâlıktır. Zahiren tezat var gibi görünüyor. Bu ikisinin arasını nasıl telif edebiliriz? Cevap.1: Allah ism-i şerifinin, Yüce Yaratıcı‘nın bütün … Devamını Oku

Cuma Namazı ve Zuhr-i Ahir

Ebubekir Sifil2004, 2004 Yılı, Gazete Yazıları, Haziran 2004, Haziran Ayı 2004 OS

Soru: “Cuma namazı farz iken öğle namazı kılınır mı? Öğle namazı kılınırken cuma namazı kılınır mı? (…) Madem cuma namazı kılınabilir, neden cuma namazından sonra zühr-ü ahir namazı kılıyoruz? Bunu çoğu alim “Cuma namazı kabul edilmeyebilir, o yüzden kılınmalı” diye yorumluyor. Madem cuma namazı farz değil, neden kılınıyor? Yok cuma namazı farz ise o zaman neden zühr-ü ahir namazı kılınıyor?” Cevap: Sorunun, “Cuma namazı farzken öğle namazı kılınır mı?” kısmını şöyle anlıyorum: Bir kimsenin üzerine Cuma namazı … Devamını Oku

Saadet-i Ebediyye

Ebubekir Sifil2004, 2004 Yılı, Gazete Yazıları, Haziran 2004, Haziran Ayı 2004 OS, Okuyucu Soruları

Okuyucu soruları içinde hakkında bilgi istenen kitapların başında gelen “Saadet-i Ebediyye” isimli eserin benim elimde bulunan son baskısı 2001 tarihli ve yaklaşık 1250 sayfa. Bu hacimdeki bir kitabın bir yazı çerçevesinde detaylı bir değerlendirmesini yapmak takdir edersiniz ki mümkün değil. Bununla birlikte, piyasaya ilk çıktığı tarihten bu yana hacmi durmadan kabaran ve muhtevasında değişiklikler yapıldığı görülen bu eserin baştan sona zararlı olduğunu söylemek insaf ve adaletle bağdaşmaz. Eserde Ehl-i Sünnet‘e yapılan yoğun vurgu ve genel olarak Ehl-i … Devamını Oku

Bazı İsimler

Ebubekir Sifil2004, 2004 Yılı, Cemâleddin Efgânî, Gazete Yazıları, Haziran 2004, Haziran Ayı 2004 OS, Muhammed Abduh, Muhammed İkbal, Okuyucu Soruları, Şahıslar, Seyyid Kutub

Bir okuyucumun oldukça uzun sorusunu özüne dokunmadan aşağıya alıyorum: Soru: “İhlas yayın grubu Seyyid Kutup, Efgani, Abduh, Elbani vs. gibilerini mezhebsizlikle itham ediyorlar. Delillerini de kaynaklarından vererek gösteriyorlar, biz de kabul ediyoruz. (…).Bakalım sıra kimde. Vallahi korkuyorum sizin aleyhinizde de Ehl-i Sünnet olmadığınıza dair bir iddia çıkacak diye. (…) grubunun sitesini tetkik ederken bir de ne göreyim, Muhammed Ebu Zehra, Ebul Hasan Ali en-Nedvi, Seyyid Sabık, Mustafa İslamoğlu v.s. gibileri mezhebsiz ilan edilmiş. (…) Biz kimi okuyacağız, … Devamını Oku