“Yılbaşı” ve “Kutlamak”

Ebubekir Sifil2011, Aralık 2011, Gazete Yazıları

Yarın miladi 2012 yılının ilk günü. Hristiyan dünya yanında dünyanın oldukça büyük bir kısmı “yeni bir yıla” girmenin heyecanını yaşıyor. Yeni bir yıla girmek insanda niçin bir heyecan oluşturur? Doğrusu işin bu yanını düşünen pek kimse yok. Oysa burada üzerinde durulması gereken iki önemli nokta var: “Yeni bir yıl” ve onu “kutlamak.” Hemen belirtelim ki işbu “yeni yıl” sadece Hristiyan dünyaya ve onların etkisi altında bulunan kültürlere ait bir zaman algısını yansıtıyor; dolayısıyla izafi ve hatta “muhayyel.” … Devamını Oku

Tevatür Meselesi

Ebubekir Sifil2011, Aralık 2011, Gazete Yazıları

Ameliyat olduğum günlere denk gelen birkaç yazısında Prof. Dr. Hayrettin Karaman hoca kıyamet alametlerini ele almış. Yazıların ana temasını, kıyametin birtakım alametlerinin bulunduğu vurgusu ile Dabbetu’l-ard’ın S. Hawking olduğu yolundaki spekülatif yorumların reddi oluşturuyor. Görebildiğim kadarıyla ilgili yazılarının sonuncusunun başlığı “Hz. İsa ve Mehdi” olduğu halde, yazıyı hemen tamamen Hz. İsa (a.s)’ın ref’ ve nüzulü meselesine tahsis etmiş, Mehdi’den ise başlıkta yer vermesinin oluşturduğu beklenti ile mütenasip bir tafsilat vererek bahsetmemiş. Hz. İsa (a.s)’ın ref’ ve nüzulünü … Devamını Oku

“Kadın Fitnesi”

Ebubekir Sifil2011, Aralık 2011, Gazete Yazıları

Rıhle’nin “Kadın” dosyasında yer alan yazıya da bu başlığı atmıştım. Orada kısmen dile getirdiğim birkaç noktaya burada biraz daha açıklık getirmek istiyorum. Batı, dünyanın herhangi bir ülkesinin “geliştirilmesi ve kalkındırılması” gerektiğine karar verdiği zaman işe önce “kadını özgürleştirmek”le başlıyor. Daha doğrusu öncelik verdiği hususlardan birisi bu. Mesela Afganistan’da vaki işgalle birlikte öne çıkartılan ana temaların ne olduğuna baktığımızda bu hususu net olarak görebiliyoruz. Acaba bu niçin böyle? Batı’nın diğer coğrafyalardaki kadınlar üzerinde bu kadar hassasiyetle durması, onların … Devamını Oku

Kadın Üzerinden Din Sorgulaması Yapmak

Ebubekir Sifil2011, Aralık 2011, Gazete Yazıları

Her zaman söylüyorum; bir kere daha söyleyeyim: Modernite insanlığın karşılaştığı en tehlikeli virüstür. Girdiği her alanı tekeline alır ve hızla dönüştürür. Girmedik alan bırakmak onun tabiatına aykırıdır. Dolayısıyla hayatın bir alanında modernitenin hakimiyetini kabul ederek o istikamette dönüşmeye rıza göstermek, diğer alanlarda da açık veya örtülü olarak aynı durumu tescillemek demektir. Moderniteyi niçin “virüslerin en tehlikelisi” olarak nitelemeliyiz? Bu soruya değişik açılardan değişik cevaplar verilebilir. Ama sanıyorum bunların hepsini şümulüne alan cevap şudur: Çünkü modernite, dönüştürdüğü insanda  … Devamını Oku

Tefsir “Piyasası”

Ebubekir Sifil2011, Aralık 2011, Gazete Yazıları, Mustafa İslamoğlu, Şahıslar

Geçtiğimiz günlerden birinde belediye otobüsüyle Daru’l-Hikme’ye giderken bir genç bir süre yüzüme dikkatli dikkatli baktıktan sonra aramızda şöyle bir konuşma geçti: Afedersiniz, bir şey sorabilir miyim? Tabi, buyurun. Ünlü biri misiniz? Değilim. Olsaydım böyle sormazdınız. Sizi birine benzettim de. ?? Ebubekir bey misiniz? Sizin Mustafa İslamoğlu’na yazdığınız bir tenkit yazısını okumuştum. Öyle mi! Afedersiniz ama, fazla acımasız değil misiniz? Sorum biraz fazla mı “bodoslama” oldu? Sorunuzun bodoslama olması önemli değil. Benim niçin “acımasız” olduğumu düşünüyorsunuz? Eleştirirken sanki … Devamını Oku

Haram Aylar-1

Ebubekir Sifil2011, Aralık 2011, Gazete Yazıları

Modern zamanlarda “varlık” tasavvurumuz zedelendiği için zaman ve mekân algımız da arızalı. Varlık, onu var edenin ona atfettiği anlam ile değer ve hüküm alır ve elbette zaman ve mekân da böyledir. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde İslam’ın vücut verdiği birçok şey gibi, “faziletli”, “mukaddes”, “mübarek”… gibi kavramlar da hayatımızdan neredeyse tamamen çıkmış vaziyette. Oysa varlığa, zamana ve mekâna bu kavramlar eşliğinde, bu kavramlar temelinde anlam verir, kendi anlamımızı da bu anlam coğrafyasında bulurduk biz. “Haram aylar” bizim zaman … Devamını Oku