“Osmancık”tan Sonra

Ebubekir Sifil2012, Gazete Yazıları, Gündem, İslam Tarihi, Mart 2012, Osmanlı, Şahışlar, Tarih, Ümmet

Bizimki gibi son derece zengin ve bir o kadar önemli bir tarihe sahip olup da ona bizim kadar ilgisiz kalan, hoyratça davranan, hakaret eden, hatta “ihanet” eden bir başka toplum var mıdır acaba? Osmanlı, tarihte eşine az rastlanan bir cihan devleti olarak İslamlığımıza ve insanlığımıza unutulmaz hizmetler yaptı. Gerek kendi döneminin, gerekse modern zamanların kalbur üstü devletleriyle kıyaslandığında hemen anlaşılıyor … Read More

Bin Yılın Sonunda…

Ebubekir Sifil2012, Gazete Yazıları, Gündem, Konularına Göre, Ocak 2012, Tarih

Bin yıl süreceği ilan edilen ve fakat 10 yıl bile ömrü olmayan bir süreç: 28 Şubat. Geriye baktığımızda kırılıp dökülenler, acılar, travmalar… En önemlisi, “savrulanlar”… Müslümanlığımızın sınandığı; imanda sebatımızın, bağlılıkta kararlılığımızın test edildiği bu süreç bu ülke için ve bu ülkenin mütedeyyin kesimleri için tam anlamıyla “öğretici” oldu. Maliyetli bir öğrenmeydi bu. Geldiğimiz noktada lisan-ı halimizle “28 Şubatlara hayır” diyoruz … Read More

Ankara İstiklal Mahkemesinden Geçenler

Ebubekir Sifil2012, Gazete Yazıları, Konularına Göre, Ocak 2012, Tarih

Ankara İstiklal mahkemesi Zabıtları -1926- isimli kitapta Ankara İstiklal Mahkemesi’nde yargılanan 40 civarında kişiye ait mahkeme zabıtları var.Mehmed Nedim, Ankara İstiklal Mahkemesi Zabıtları -1926-, İşaret yay., İst-1993, 13-258. Yazar, TBMM arşivinde bulunan bu zabıtları muhtevi bulunan 4 ve 5. defterlerin ya kendisine bilinçli olarak verilmediğini veya kaybolduğunu söylüyor. Bu iki defterin, mahkemeye getirilen diğer sanıklarla İskilipli Atıf Hoca’nın yüzleştirildiğini anlatan zabıtları … Read More

İstiklal Mahkemeleri

Ebubekir Sifil2012, Gazete Yazıları, Konularına Göre, Ocak 2012, Tarih

Bugünlerde gündeme gelen İstiklal Mahkemeleri’nin zabıtlarının açılması meselesi gözleri bir kere daha Cumhuriyet arefesinde yaşanan olağan dışı şartlara ve uygulamalara çevirdi. İstiklal Mahkemeleri, dönemin olağanüstü şartlarında adeta bir “sindirme” mekanizması olarak iş görmüştü. Bir kere karar verdi mi, geri dönüşü olmayan, temyizi gayrı kabil ve Cumhuriyet için “tehlike” olarak değerlendirilen her vakayı ilgi alanında tutan  bu mahkemelerde kimler yargılandı, yargılama … Read More

Tarihi Önyargılı Okumak

Ebubekir Sifil2002, Ağustos 2002, Gazete Yazıları, Konularına Göre, Osmanlı, Tarih

Modern dönemde İslam ilim tarihi üzerine kalem oynatanların belli bir kesiminin,  özellikle bir kısım Ehl-i Sünnet alimleri, sırf siyasal iktidarlarla iyi ilişki içinde bulunmalarını gerekçe göstererek çeşitli ithamlarla yaftaladıklarını biliyoruz. Dünyalık için sultanlara yardakçılık etmekten, onların gayrimeşru uygulama ve tutumlarını meşru göstermeye çabalamaya ve muhtemel muhalefet hareketlerini bastırmaya çalışmaya kadar birçok iddia bu kampanyanın göz dolduran malzemeleri arasındadır. Bu nispeten … Read More

İslamcilik Bitti Mi?

Ebubekir Sifil2002, Gazete Yazıları, Konularına Göre, Şahışlar, Tarih, Temmuz 2002

“İslamcılık” kavramına niçin güvenemeyeceğimizin izahıyla devam edelim: Dün olduğu gibi bugün de bu kavram bize, çağrışım alanı hakkında  kategorik olarak sağlıklı bir muhakeme yapma imkânı sunmamaktadır. Eğer “İslamcılık”, hayatı, İslamî referansların belirleyiciliğinde şekillendirmeyi esas alanların duruşlarını ifade eden bir kavram olarak kullanılıyorsa –ki genel olarak böyledir–, esas problem bu kategorik ayrımda yatmaktadır. Zira İslamcılar’ın tümünün “İslamî referanslar”a tanınması gereken “belirleyicilik … Read More

İslamcılık Üzerine

Ebubekir Sifil2002, Gazete Yazıları, Konularına Göre, Modernizm, Tarih, Temmuz 2002

Modernleşme maceramız ile birlikte baş gösteren belli başlı akımlardan birisi olan “İslamcılık”ın bizzat kendisi modern bir ifade biçimi olması dolayısıyla benim anlam dünyamda hep “iğreti” durmuştur. Bu, tıpkı Hristiyanlar’a “İsevî”, Yahudiler’e “Musevî” denmesi gibi Müslümanlar’ın da “Muhammedî” ve İslam’ın “Muhammedîlik” şeklinde nitelendirilmesi kadar “netameli” bir durumla karşı karşıya olduğumuzun ifadesidir. İslam dünyasında özellikle 19. ve 20. yüzyıllarda Batı’nın ekonomik ve … Read More

İslam Hukuku ve Osmanlı

Ebubekir Sifil2002, Gazete Yazıları, Konularına Göre, Osmanlı, Şahışlar, Tarih, Temmuz 2002

Osmanlı‘nın 8. cildinde (196-205) yer alan ve Osmanlı’nın, sanayi döneminin ortaya çıkardığı yeni sorunlara cevaplar üretemediği için çöktüğünü savunan yazı üzerindeki değerlendirmelere devam edeceğim. Çöküş döneminin global çapta cereyan eden çok yönlü gelişmelerini göz ardı ederek Osmanlı’nın tarih sahnesinden çekilişini bir tek sebebe irca etmenin, fazlaca “kestirme” bir  istintaç olacağında kuşku yok. 1789 Fransız ihtilaliyle birlikte dünyayı saran, ekonomide liberal, … Read More

“Osmanlı”

Ebubekir Sifil2002, Gazete Yazıları, Konularına Göre, Şahışlar, Tarih, Temmuz 2002

Yaşayan en ünlü Osmanlı tarihçilerinden Prof. Dr. Halil İnalcık editörlüğünde hazırlanan 12 ciltlik Osmanlı‘yı ilim aleminin ve araştırmacıların istifadesine sunan Yeni Türkiye Yayınları’na, onu yeniden basarak faydasının umumileşmesine katkıda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ve bu muhteşem eseri müstesna bir hediye olarak kütüphaneme kazandıran Eğitim Kültür Dairesi Başkanı Hayati Kırlı beyefendiye teşekkür ederek başlamam gerekiyor. Sahasında büyük bir boşluğu doldurduğunda kuşku … Read More

Sünni-Şii Kardeşliğine Tarihsel Bir Zemin

Ebubekir Sifil2002, Ehl-i Sünnet, Gazete Yazıları, Gündem, Konularına Göre, Nisan 2002, Şia, Tarih

Ehl-i Beyt imamlarına yardım ettiği ve destek verdiği için gerek Emevîler, gerekse Abbasîler döneminde pek çok sıkıntıya maruz kalmış olan İmam Ebû Hanîfe, Ehl-i Beyt ulularından İmam Zeyd b. Ali ve kardeşi İmam Muhammed el-Bâkır’dan ilim ahzeylemiş, keza İmam Muhammed el-Bâkır’ın oğlu İmam Ca’fer es-Sâdık ile de sürekli bir ilmî münasebet içinde bulunmuştur. Hatta ulema, yaşıt olmalarına rağmen –İmam Ca’fer … Read More