Hassân bin Sâbit (ra) Hakkında

Ebubekir SifilYazılarLeave a Comment

“Şâiru’n-Nebî”, “Ebu’l-Mudarrib” (Cengâver), “Ebu’l-Hüsâm” (Keskin Kılıç) gibi ünvanlarda anılan Hassân b. Sâbit (r.a)’ın “korkak” bir kişi olduğu yolunda son zamanlarda gündeme gelen iddiaların doğru olup olmadığı sıklıkla sorulur oldu.

“Şâiru’n-Nebî”, “Ebu’l-Mudarrib” (Cengâver), “Ebu’l-Hüsâm” (Keskin Kılıç) gibi ünvanlarda anılan Hassân b. Sâbit (r.a)’ın “korkak” bir kişi olduğu yolunda son zamanlarda gündeme gelen iddiaların doğru olup olmadığı sıklıkla sorulur oldu. Sözü uzatmadan konu hakkında söylenmesi gerekenleri özetle şöyle ifade edebiliriz: 1. Adı geçen sahabî hakkındaki bu iddianın kaynağı; İbn İshâk, el-Vâkıdî, İbn Sa’d, et-Taberî (Târîh’inde), el-Hâkim ((el-Müstedrek’de), et-Taberânî (el-Kebîr’de), Ebu’l-Ferec el-Isfehânî … Read More

Cihad ve Gençlerimiz

Ebubekir SifilVehhabilik, YazılarLeave a Comment

Cihad ve Gençlerimiz - Ebubekir Sifil

Bu ülkede İslam’ın diğer yönlerini olduğu gibi “cihad” hükmünü ve bu hükmün pratiğini de kendisine “Selefî” diyen kardeşlerimizden öğrenmek durumunda kalmış gençlerimizin sayısı önemli bir yekün oluşturuyor. Bunda bütün kabahat onların değil şüphesiz. Onlara bunu anlatması gereken bizlerin, yetki sahiplerinin, karar mekanizmalarının başında bulunanların, konuşanların, yazanların.. bu noktada sorumluluğu büyük. Bu noktada kemiyet ve keyfiyet planında daha fazlasının yapılması gerektiği … Read More

Bu da Geçer Yâ Hû

Ebubekir SifilYazılarLeave a Comment

Bu da Geçer Yâ Hû - Ebubekir Sifil

el-Münâvî’nin Feydu’l-Kadîr‘inde okumuştum: ez-Zulmü lâ yedûmu, ve in dâme demmere, Ve’l-adlu lâ yedûmu, ve in dâme ammere. Zulüm berdevâm olmaz; olsa târumâr eyler; Adl dahî dâim olmaz; ger olsa i’mâr eyler.1)Ancak Osmanlı Türkçesi ile tercümenin hakkı verilebilirdi. Ben de öyle yapmaya çalıştım. Gençler biraz zorlanacak ama… Bu ümmet ne badireler atlattı uzun tarihi boyunca.. Ne ihanetler, kahpelikler gördü; ne zulümler … Read More

Efendimiz (sav)’in Son Peygamber Olduğu Anlatan Rivâyetler

Ebubekir SifilYazılarLeave a Comment

Ebubekir Sifil

Bugün bir kardeşimiz, “Efendimiz (s.a.v)’in “son peygamber”” olduğuna dair rivayetlerin durumunu sordu. Aklıma ilk olarak es-Süyûtî’nin Katfu’l-Ezhâr’ı ile el-Kettânî’nin Nazmu’l-Mütenâsir’i geldi. Mütevatir hadisleri toplamak maksadıyla kaleme alınmış bulunan bu eserlerde konuyla ilgili herhangi bir bilgiye rastlamadım.

Cevat Gök’e Münazara Cevabı

Ebubekir SifilYazılarLeave a Comment

15 Mayıs, 21:42 tarihinde Facebook sosyal mecra kanalı üzerinden (dipnotta1)http://web.archive.org/save/https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1029498973805877&set=a.236809449741504.58588.100002373519408 adresine 18.05.2016 16:59’de erişildi ve arşivlendi.adresi yer alan paylaşımınız da) yaptığınız münazara davetinizi, Ebubekir Sifil hoca memnuniyet ile kabul etti ve teşekkürlerini sunarak, münazara ile ilgili aşağıda yer alan hususları size iletmemizi beyan etti. Münazara halka açık olmayan, fakat YouTube vb. sosyal ağlardan canlı olarak yayınlanabilecek altyapıya sahip ve tarafsız … Read More

Mescid-i Aksâ Yahudi Tapınağı Olamaz – Olmayacak

Ebubekir SifilYazılarLeave a Comment

Mescid-İ Aksâ Yahudi Tapınağı Olamaz-Olmayacak

Kudüs kaygılarımız artıyor. Gün yok ki Mescid-i Aksa’ya yönelik yeni bir saldırı ile sarsılmayalım… Son iki ayda 100’e yakın Filistinli kardeşimiz Siyonist kurşunlarla can verdi; 2000’i aşkın yaralı, bir o kadar da tutuklu var. 40 yaşın altındaki Müslümanların Mescid-i Aksa’ya girişi engelleniyor… 1994 yılında El-Halil’de İbrahim el Halil Camiinde sergilenen oyun şimdi Mescid-i Aksa’da sergilenmek isteniyor. Mescid-i Aksâ’yı bir Yahudi … Read More

“Levle’s-Senetân Le Heleke’n-Nu’mân”

Ebubekir SifilYazılarLeave a Comment

İnternette bir video dolaşıyor. Videoyu hazırlayanlar, İmam Ebû Hanîfe’ye atfedilen “Levle’s-senetân le heleke’n-Nu’mân” (Son iki sene olmasaydı Numan helak olmuştu) sözünün Sünnî kaynaklarda sahih bir nakille gelmediği hakikatini çürüttüğü zannıyla, benim de aralarında bulunduğum birkaç hoca arkadaşın “böyle bir rivayet yoktur” dediğimiz görüntüleri verip,  “siz yok diyorsunuz, ama var” diyerek buldukları bir-iki kitabın adını zikredip görüntülerini vermek suretiyle trajikomik bir … Read More

Mezhep Savaşı Çığırtkanlığı

Ebubekir SifilYazılarLeave a Comment

Enformasyon çağında olduğumuz söylenir ya sık sık;  maruz bulunduğumuz duruma bakınca, bunu, başına olumsuzluk belirten ekle “dezenformasyon” şeklinde anlamak gerekir aslında. Enformasyon “propaganda”ya dönüşünce “stratejik” bir mahiyet kazanıyor zira. Ve yaşadığımız, bu anlamda tam anlamıyla bir “maruz kalma” durumu… Evet, yıllardır dilim döndüğünce üç çağdaş bid’at akımın -Modernizm, Vehhâbizm ve Şiizm- İslam coğrafyası -ve o çerçevede ülkemiz- için tehdit oluşturduğunu … Read More