Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’e Açık Mektup

Ebubekir SifilMehmet Görmez, YazılarLeave a Comment

Prof. Dr. Mehmet Görmez'e Açık Mektup

Muhterem Başkan; Yakın geçmişte İran’a gerçekleştirdiğiniz ziyaret hayli konuşuldu. Twitter hesabınızdan yaptığınız açıklamalara bakılırsa aldığınız olumsuz tepkiler, kendinizi savunma ihtiyacı hissettirecek kadar yoğun… Makamınız, ağırlığını, Türkiye’deki Müslümanları temsil konumunda bulunuyor olmanızdan alıyor. Bu büyük bir sorumluluğun ifadesidir ve hiç şüphesiz bu sorumluluk, uhrevî açıdan, Diyanet İşleri Başkanı’nın idarî hiyerarşideki sorumluluğundan daha ağırdır… İran’ın “Ümmet’in birliği/vahdet” temalı her faaliyetinin “Ümmet’in maslahatını … Read More

Abdullah b. Sebe’

Ebubekir SifilDergi Yazıları, YazılarLeave a Comment

Hz. Osman (r.a) döneminde Müslüman olmuş görünen bu Yemen yahudisi, üçüncü halifenin şehit edilişiyle başlayan ve İslam tarihinde silinmez izler bırakan “fitne” sürecinin baş aktörlerinden birisi, hatta belki birincisidir. Rafızîlik ideolojisinin temel- lerini, ilk olarak bu zatın propaganda ettiği fikirlerde buluyoruz. Bu bakımdan Abdullah b. Sebe’i tanımadan Râfızîliği tanımak ve anlamak mümkün değildir. Râfızîliğe karakterini veren en temel unsurlar onun … Read More

Uydurma Hadis Saplantısı

Ebubekir SifilYazılarLeave a Comment

13/a- Birtakım mütevatir hadislerin uydurma olduğunu iddia eden yazarın, bu konuda örnek olarak gösterdiği riva- yetler hakkındaki cevabi değerlendirmelerim konusuna girerken “İmamlar Kureyştendir” hadisi hakkında yazar şunları söylüyor: “Bu hadisin mevzû veya zayıf addedilebilmesi için onun birtakım kaynaklarda mevzû veya zayıf olduğunun söylenmesi şart değildir. Kendi kendine bir hüküm vermek- ten korkan ve herşeyi eski ulemanın eserlerine göre çözmeyi adet … Read More

Din’i Kimden Öğrenmeli?

Ebubekir SifilYazılarLeave a Comment

Ümmet olarak belki de en önemli problemimiz, dini, temelden arızalı yaklaşımlardan (Şiilik, Modernizm, Vehhabılik), mütefekkirlerden (Cemil Meriç, Aliya lzzetbegoviç, …) ya da mühtedilerden (Muhammed Esed, Roger Garaudy, Martin Lings, Rene Guenon, Fritjof Schuon … ) öğrenmekte bir beis görmeyen, hatta bunu “ayrıcalık” sayma zaafıyla malul oluşumuz. Ya da böyle yapmaya mecbur bırakılmış olmamız. Oysa bunların kimi “yapı-bozucu etki yapıyor; kimi “yetersiz” kalıyor/bırakıyor. Bu kaynakların hangisinden beslenirsek beslenelim, bir şeyler yanlış gidiyor, birşeyler … Read More

#3AralıkDünyaEngellilerGünü Vesilesiyle

Ebubekir SifilYazılarLeave a Comment

İslam, dünyanın bir “imtihan yurdu” olduğu gerçeğini hayatın temeline yerleştiren bir din olarak, özellikle irademiz dışında başımıza gelenleri bu çerçevede değerlendirmemizi ister. Ve böyle olduğu için İslam, insanların “engelliler” ve “normal insanlar” gibi yapay, gayri tabii ve “yanlış” sınıflandırılmasını onaylamaz. Hayata ve insana bu zaviyeden bakan Müslüman toplumlarda, bugün “engelli” denerek kategorize edilen, daha doğrusu “etiketlenen” insanlarla ilgili ayrı, farklı değerlendirmelere rastlanmıyor oluşunun ebebi budur. Sahabe neslinden  başlayarak hiçbir dönemde insanların, bedensel özellikleri dolayısıyla … Read More

Ehl-i Sünnet Müslümanlığın Kendisidir

Ebubekir Sifil[dosya], Kur'an Müslümanlığı, YazılarLeave a Comment

Ehl-i Sünnet Müslümanlığın Kendisidir

Ehl-i sünnet anlayışına yönelik  yapılan itirazların asıl amacı sizce nedir? Sahabe asrından sonra İslam  fütuhatı genişlemeye başladı. Farklı kültürlerden ve dinlerden kitleler  halinde İslam’a girişler başladı. Bir taraftan farklı kültürler ve dinlerin, bir taraftan içerideki bir takım  arızalı anlayışların, yapıların etkisi ile Saha­be Asrı’nın sonlarına doğru saha­benin hiç görmediği, duymadığı bir takım fikirler, görüşler duyulmaya, görülmeye başlandı. Dolayısıyla Ehl-i sünnet … Read More

Seçim Dolaysıyla Son Olarak

Ebubekir SifilYazılarLeave a Comment

İttihat Terakki’nin kurucularından İbrahim Temo, anılarında ilginç bir itirafta bulunur: “…dedim ki: Yahu, biz toplanıp hasbihal ediyoruz ve dertleşiyoruz, Osmanlı idaresini, başımızda bulunan bu istibdad belasını tenkid edip duruyoruz. Ya birgün Abdülhamid insafa gelir, tuttuğu yolun çıkmaz bir sokak olduğunu anlar ve etrafındaki muzır mikropları temizleyerek “buyurun efendiler, bu idare arabasının dizginlerini elinize vereyim; geliniz ıslahata başlayınız, vatanı kurtarınız” derse? … Read More

Muharrem Ayının Özellikleri

Ebubekir SifilYazılarLeave a Comment

Adı “hürmetli kılınmış” anlamına gelen bu mübarek ay, kendine has bir kısım özelliklere sahiptir. Bunları şöyle özetleyebiliriz: Haram aylardandır. Ramazan orucundan sonraki en efdal orucun bu ayda tutulan oruç olduğu (Müslim), Aşure günü tutulan orucun geride bırakılan senenin günahlarına keffaret olabileceği (Tirmizî) rivayet edilmiştir. Önceki ve sonraki ulemadan birçoğu, Ramazan’dan sonraki en efdal ayın Muharrem olduğu görüşündedir. Bu doğrultuda rivayet … Read More

Irdâ’u’l-Kebîr

Ebubekir SifilYazılarLeave a Comment

Hollanda devleti bir kısım Suriyeli sığınmacıları kabul etme kararı almış. Hollanda’dan bana ulaşan bir kardeşimiz, devletin, kimsesiz Suriyeli çocukları bakıcı ailelere dağıtma kararı aldığını söyledi ve şöyle sordu: “Buradaki Müslüman aileler olarak bizler, gayrimüslimlerin eline düşmesin diye  bu çocukların tamamını almaya karar verdik. Aksi takdirde Hristiyan, ya da eşcinsel ailelere verilecekler. Küçük çocuklar için şimdilik bir problem yok. Onları aile … Read More