İbn Teymiyye Hakkında Yazdıklarım Vesilesiyle

Ebubekir Sifil

Ebubekir Sifilİbn Teymiyye, Şahıslar

Ebubekir Sifil

Muhammed Zâhid el-Kevserî merhumun Sahabe’ye hakaret ettiği iddiası üzerine yazdıklarımla başlayıp İbn Teymiyye hakkındaki tweetlerime ulaşan süreç birkaç noktayı açıkça ortaya koydu:

1. el-Kevserî merhmum hakkında yazılanlar mahza iftiradır ve kökeni, Mâturîdî/Eş’arî düşmanlığını din haline getirmiş – kendilerine “Selefî” diyen – bir kısım Müşebbihe/Mücessine kalıntılarıdır. Defalarca açık çağrı taptığım halde mahut iddiayı doğrudan merhumun kendi eserlerinden hareketle ortaya koymak yerine şahsıma hakaret etmekten ve meseleyi başka mecralara çekmekten başka birşey yapan olmadı.

2. Kevserî merhum hakkındaki düşüncem şudur: O, dostları kadar düşmanlarının da ilmini takdir ettiği bir büyük alimdir. Beşerdir. Hatasız değildir. Ama Sahabe’ye hakaret gibi bir cürmü asla işlememiştir.

3. Onun tek eserini dahi okumamış, hakkında hasımlarının yazdıklarından başka bilgisi olmayan gençlerin, onun hakkında düşmanca tavırlar takınması sond derece düşündürücüdür.

4. İbn Teymiyye’nin teşbih/tecsim ifade eden tehlikeli görüşleri yanında, kimi büyük sahâbîleri Kur’an’a muhalefetle itham eden sözleri mevcuttur. Ben bunları dile getirirken İbn Teymiyye’ye hiçbir şekilde hakaret etmedim, aşağılayıcı ifade kullanmadım. Kullanılmasını da doğru bulmam.

5. Kişi kendisine ister “selefi” desin, ister “sûfi”, Allah Teala’yı razı edecek Müslümanlığın ancak edep, terbiye ve ahlak ölçülerine riayetten geçtiğini bilmesi gerekir. Ne yazık ki günümüz ortamı da hemen her kesimde mebzul miktarda “holigan” mevcut. Hepsi birbirinin aynı. Tek farkları tuttukları takım. Yazık. Çok yazık.[1]Ebubekir Sifil, Twitter Statü No: 709813710492147716, 15 Mart 2016

Ebubekir Sifil Hocanın Mezkûr Konu Hakkındaki Tweetleri (Kronolojik Sıra (Azalan)) [2]Web Sayfası Editörü.

Kaynakça/Dipnot

Kaynakça/Dipnot
1 Ebubekir Sifil, Twitter Statü No: 709813710492147716, 15 Mart 2016
2 Web Sayfası Editörü.