Peygamberler’in Hepsi Müslümandır!

Ebubekir SifilÖmer Faruk Harman, Şahıslar

Peygamberler'in Hepsi Müslümandır!

Prof. Dr. Ömer Faruk Harman hocanın TRT 1 ‘deki programda söyledikleri ne “sürç-i lisan”dır, ne de “tasvir”.

Hoca, Hz. İsa (a.s)‘ın “Yahudi” olduğunu, Yahudi bir anneden (Hz. Meryem) dünyaya geldiğini ve Yahudi şeriatına göre yaşayıp öldüğünü söyledi. Keşke konuyu “Yahudilere göre” anlatıyor olsaydı. Ama yazık ki öyle değil [1]Dileyen, kayıtlardan 8 Haziran Çarşamba gecesi yayınlanan Gündem Ötesi programını izleyebilir.

Esasen bu konuda kendisi yalnız değildir. Ülkemizin yetiştirdiği belli başlı Dinler Tarihçileri’nin ortak kanaatidir bu neredeyse.[2]Elbette hepsini kastetmiyorum. Öyle olmayanların bundan müstesna olduğu izahtan varestedir.

Ekrem Sarıkçıoğlu hoca da aynı şekilde düşünenlerden. Şu satırlar ona ait: “Hz. İsa da İsrailoğulları’nı istikbalde bahşedilecek “Tanrı Krallığına” hazırlamak üzere tebliğine başlamıştı. ( … ) Hristiyanlığın kurucusu sayılan Hz. İsa ( … ) bir Yahudi ailesinde doğdu …[3]Diğer İnciller, 9, 11.

“Dinler Tarihi, Müslüman bakışıyla yeniden yazılmalıdır.” derken kastettiğim işte budur. Kur’an’da Hz. Musa (a.s)‘a iman edenlerin “Müslüman” olduğu 7/el-A’râf 126 ayetinde -Firavun’a yönelik hitapları olarak- şöyle zikredilmektedir: “Sen sırf, Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde iman ettiğimiz için bize hınç duyuyorsun. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim canımızı al.”[4]Ayrıca bkz. 10/Yun’us 84.

Aynı durum Hz. İsa (a.s)‘ın ümmeti için de geçerlidir: “İsa, onların (Yahudilerin) inkârlarını sezince,

# “Allah yolunda benim yardımcılarım kim?” dedi.

# Havariler, “Biziz Allah yolunun yardımcıları. Allah’a iman ettik. Şahit ol, biz Müslümanlarız.” dediler.”[5]3/Alû İmran 52.

Bunda şaşılacak bir durum yoktur. Zira bütün peygamberlerin tebliğ etiği din aynıdır: İslam!

Hz. Nuh şöyle demişti: “Eğer yüz çeviriyorsanız, sizden zaten hiçbir ücret istemedim. Benim ücretim, ancak Allah’a aittir. Bana müslümanlardan olmam emredildi.[6]10/Yunûs 72.

Hz. İbrahim (a.s)‘ın da, Hz. Ya’kûb (a.s)‘ın da dini İslam’dı: “İbrahim, bunu kendi oğullarına da vasiyet etti, Yakub da öyle: “Oğullarım! Allah, sizin için bu dini (İslam’ı) seçti. Siz de ancak müslümanlar olarak ölün” dedi.[7]2/el-Bakara, 102.

Ve Efendimiz (s.a.v)’e emir: “De ki: biz inandık Allaha iman getirdik: bize indirelene de, İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Ya’kûb’a ve Esbata indirilene de Musa’ya ve İsa’ya ve Nebiyyuna Rablarından verilene de, onlardan birinin arasını ayırmayız ve biz ancak ona boyun eğer müslimleriz.[8]3/Alû imran, 84.

Hz. İsa Yahudi’ydi” dediğinizde, Hz. Mûsâ‘nın da Yahudi olduğunu söylemiş olursunuz. Peki, bunu dayandırabileceğiniz tek bir ayet ya da hadis var mıdır?

Kur’an ve Sünnet Yahudiliğin de Hristiyanlığın da “küfür” olduğunu ilan edip Ehl-i Kitab’ı iman etmeye çağırırken aslında şu basit gerçeğin altını çizmektedir: Yahudilik Hz. Mûsâ (a.s)‘dan ve Hristiyanlık Hz. İsa (a.s)‘dan sonra ortaya çıkarılmış iki batıl/uyduruk dindir. Bu dinlerin o aziz Peygamberlerle -sahte bir nispet ilişkisi dışında- hiç bir bağlantısı yoktur.

Evet, hep söylediğim gibi ülkemizde Müslüman bakış açısıyla “telif” Dinler Tarihi Metin‘lerine ihtiyaç vardır.

9 Haziran 2016

Kaynakça/Dipnot

Kaynakça/Dipnot
1 Dileyen, kayıtlardan 8 Haziran Çarşamba gecesi yayınlanan Gündem Ötesi programını izleyebilir.
2 Elbette hepsini kastetmiyorum. Öyle olmayanların bundan müstesna olduğu izahtan varestedir.
3 Diğer İnciller, 9, 11.
4 Ayrıca bkz. 10/Yun’us 84
5 3/Alû İmran 52.
6 10/Yunûs 72.
7 2/el-Bakara, 102.
8 3/Alû imran, 84.