Namazda Ayakların Durumu ve Cenaze Namazında Ellerin Salıverilmesi-2

Ebubekir Sifil2012, 2012 Yılı, Fıkıh, Gazete Yazıları, Konularına Göre, Okuyucu Soruları, Temmuz 2012, Temmuz 2012 OS

Rükûda ve secdede ayakların nasıl bir pozisyonda tutulacağı konusunda Efendimiz (s.a.v)'den herhangi bir rivayet nakledilmediğini bir önceki yazıda belirtmiştik.

Rükûda ve secdede ayakların nasıl bir pozisyonda tutulacağı konusunda Efendimiz (s.a.v)’den herhangi bir rivayet nakledilmediğini bir önceki yazıda belirtmiştik. Rükû ve secdede ayak topuklarının bitiştirilmesinin sünnet olduğunu kaydeden kaynaklarımızda da bu konuda herhangi bir rivayet nakledilmemiştir. Dolayısıyla bu konuyu abartıp, öyle yapmayanları kınamak doğru değildir.

Okuyucu sorusunun ikinci kısmı, cenaze namazı kılınırken namazın sonunda ellerin çözülmesiyle ilgiliydi.

Şöyle deniyordu soruda


“- Son tekbir ile birlikte okuma / dua etme işi bittiğinden el bağlamak da son bulmuştur. Zira bu kıraatin / okumanın gereğidir. Bundan ötürü eller çözülür ondan sonra selam verilir. (Böyle yapıyordum; fakat selâm verirken ölüye selam verme noktasında bir niyet söz konusu olduğundan bu artık bana uygun gibi gelmedi izahınıza göre tavır belirleyeceğim.)

– Sağa selam verirken sağ el, sola selam verilirken sol el çözülür.

– Her iki el de sola selam verme tamamlandıktan sonra çözülür.

Bunun doğrusu hangisi?”


Bunlar arasında doğru olan, her iki tarafa selam verdikten sonra ellerin çözülmesidir. Sağa selam verirken sağ elin, sola selam verirken sol elin çözülmesi, cenaze namazlarında sık gördüğümüz bir uygulamadır. Ancak bu doğru değildir. Her iki tarafa selam vermeyi tamamlamadıkça namaz içinde sayıldığımızı unutmamak gerekir. Namaz içindeyken de ellerin ikisinin veya birisinin çözülmesi uygun değildir.

Şu halde cenaze namazını bitirip namazdan çıkışta uygulama şöyle olmalıdır: Dördüncü tekbiri alır, arkasından önce sağa, sonra selam veririz. Bu esnada bağlı olan ellerimizi çözmeyiz. Sola selam vermeyi bitirdikten sonra ellerin ikisini birden çözeriz.

Okuyucu sorusunda yer alan, “Son tekbir ile birlikte okuma / dua etme işi bittiğinden el bağlamak da son bulmuştur. Zira bu kıraatin / okumanın gereğidir. Bundan ötürü eller çözülür ondan sonra selam verilir” kısmı –ki okuyucum önceleri böyle yaparken bilahare bunu terk ettiğini de yazıyor– şu bakımdan doğru değildir: Cenaze namazında alınan son tekbir ile birlikte okuma işi son bulmuştur, ama henüz namazdan çıkılmamıştır. Namazdan çıkış, iki tarafa selam verdikten sonra vuku bulacaktır. Dolayısıyla kıraat bitti diye selam vermeden önce elleri –ikisini veya birini– salıvermek doğru değildir.

Vallahu a’lem.

7 Temmuz 2012 – Milli Gazete