Tevrat ve İncil’deki Nur-8

Ebubekir Sifil2006, 2006 Yılı, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları, Temmuz 2006, Temmuz Ayı 2006 OS

İbn Âşûr, 3/Âl-i İmrân, 28 ayeti üzerinde dururken bir önceki yazıda naklettiğim tafsilatı verdikten sonra, üzerinde durduğumuz 5/el-Mâide, 51 ayetinin tefsiri esnasında da kayda değer bilgi verir. Müfessirlerin, bu ayette geçen “İçinizden her kim onları dost edinirse, o da onlardandır” cümlesini iki şekilde tevil ettiğini belirtir: Burada geçen “dost edinme” ifadesi “onların dinine razı olmak ve İslam’a ta’n etmek” anlamındadır … Read More

Tevrat ve İncil’deki Nur-7

Ebubekir Sifil2006, 2006 Yılı, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları, Temmuz 2006, Temmuz Ayı 2006 OS

5/el-Mâide suresinin Mü’minler’in Yahudiler’i ve Hristiyanlar’ı dost edinmesini yasaklayan 51. ayeti, özellikle dinlerarası diyalog faaliyetleri meyanında çokça gündeme getirilen ve tartışılan ayetlerden biridir: “Ey iman edenler! Yahudiler’i ve Hristiyanlar’ı dost edinmeyin. Onlar ancak birbirlerinin yaranıdırlar. İçinizden her kim onları dost edinirse, o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimlere hidayet vermez.” Bu ayetin –ve benzeri muhtevadaki diğerlerinin[1]Mesela 3/Âl-i İmrân, 28, 118; 5/el-Mâide, … Read More

Tevrat Ve İncil’deki Nur-6

Ebubekir Sifil2006, 2006 Yılı, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları, Temmuz 2006, Temmuz Ayı 2006 OS

5/el-Mâide, 48 ve 49. ayetlerde Efendimiz (s.a.v)’e, Ehl-i Kitab’a “Allah’ın indirdiğiyle” hükmetmesi emir buyurulmaktadır. Her iki ayette de tekrar edilen bu emrin mahiyeti ne olabilir? “Buradaki “Allah’ın indirdiği” ifadesinden kasıt Tevrat ve İncil’in tahrif edilmemiş halidir” diye düşünürsek önümüze şu problemler çıkmaktadır: Kur’an, Tevrat ve İncil’in tahrif edildiğini haber verdiğine göre[1]Bkz. 2/el-Bakara, 75, 9, 174; 3/Âl-i İmrân, 78; 4/en-Nisâ, 46; … Read More