“İnkişaf”ın Son Sayısı

Ebubekir Sifil2005, Eylül 2005, Gazete Yazıları, İhsan Şenocak, Şahıslar

Son (dördüncü) sayısı çıkalı epey oldu; www.ebubekirsifil.com’dan duyurusu da yapılmıştı, ama muhtevasından söz etmek bugüne nasip oldu. “İnkişaf“, Hristiyanlık, misyonerlik, dinlerarası diyalog vb. temalarla dopdolu yazılardan oluşan bu sayısını Ehl-i Kitab’a ayırdı.

Hemen burada bir özeleştiri yapayım: Dosya konusunu oluşturan “Makâlât” kısmının muhtevası “Ya hep İslam, ya da muharref dinler sahiplerinin olsun” başlığıyla takdim edildiği halde Ehl-i Kitab‘ın “Yahudilik” ayağıyla ilgili bir eksiklik göze çarpıyor. Murat Hafızoğlu imzalı yazı Teslis havzasında Tevhid’in izini sürerken, benzeri bir “iz sürme” de İsrailoğulları‘nın serencamında yapılabilirdi mesela. Muvahhid İsevîliğin Hristiyanlıklaştırılması gibi İsrailoğulları’na gönderilen dinin Yahudilikleştirilmesi de önemli zira. Belki biraz “teknik” kaçacaktı ama, gerek Yahudilik‘te gerekse Hristiyanlık‘ta halihazır “Kutsal Kitap” anlayışınhın oluşum ve gelişimi de işlenebilirdi. Sadece bizim onlara bakışımız değil, onların bize ve birbirlerine bakışı da öyle…

Bundan önceki sayılar için de benzeri eksikliklerden söz edilebilir şüphesiz. Bütün bu eksikliklerin birer izah var elbette. Ama isterseniz bu konuda daha fazla ayrıntıya boğulmayalım ve okuyucu huzurunda kendisini bu tarz özeleştiriye tabi tutan ilk ve tek dergi olma özelliği dolayısıyla, bu söylenenleri “İnkişaf“ın artı hanesine kaydedelim…

Bununla birlikte şurası kesin ki, “İnkişaf“, üzerine eğildiği konuyu ilkeli, seviyeli, tutarlı ve “omurgalı” biçimde ele almasıyla temayüz ediyor. Ehl-i Sünnet çizginin muhafaza ve müdafaasını temel endişe edinmiş olması onu diğerlerinden ayıran en temel özellik. Her yeni sayıda eskisine oranla baskı adedini artırıyor olması, Ehl-i Sünnet çizginin “medeniyet kuran” özelliğinin ne oranda fark edildiği hakkında da bir fikir veriyor şüphesiz.

www.inkisaf.net adresinde de görülebileceği gibi bu sayıda yer alan yazılardan bazıları –dergide yar aldığı sırayla– şöyle:

*Dinlerarası diyalog ve misyonerlik faaliyetleri [Ebubekir SİFİL]

*Süleyman Ateş’in “Cennet kimsenin tekelinde değildir” başlıklı makalesinin tenkidi [Prof.Dr.Muhammed Ali Es-Sabuni]

*Nüzul-ü İsa (a.s) [Halit İSTANBULLU]

*Bediüzzaman, diyalog ve misyonerliğe dair mülahazalar [Mustafa ÖZCAN]

*Hayri Kırbaşoğlu’nun “Hz.İsa’yı gökten indiren hadislerin tenkidi” başlıklı makalesine reddiye [İhsan ŞENOCAK]

*Fıtratın inkar edilmiş hali: Yahudilik ve diyalog [Adem TUNCER]

*İncil-i Şerif ve havarilerin öyküsü [Murat HAFIZOĞLU]

*Dinlerarası diyalog ya da ehl-i kitabın encâmı [Ali NAR]

*İbn-i Sebe’in yolundan gidenler [M.Şevket EYGİ]

*Temayül yazarı’nın yahudileşme temayülü [Alim YÜCER]

*Avrupa fetva ve araştırma konseyi açılış toplantısı ve Yusuf El-Karadavi’nin fıkıh anlayışı üzerine mülahazalar [Talha Hakan ALP]

*Huzur derslerinde sistemi sorgulayan allame: Ali Haydar Efendi [Ahmet AÇIKGÖZ]

*Emin SARAÇ Hoca ile geçmişe dair [Mülakat]

*Camide hapisteyiz [Necip Fazıl KISAKÜREK]

ve diğer yazılar…

Gelecekte bugünün tarihini İslamî nokta-i nazardan yazacak olanların bir “okul” olarak söz edeceğinde şüphe bulunmayan “İnkişaf”, yolu, yolcuyu ve yolculuğu bilerek yoluna devam ediyor. Ona yoldaş olmayanlar neyi bekliyor?!

Adres: Pazar mah. Park sk. No: 117 19 Mayıs/SAMSUN

Tel: 0362 438 81 83 – 0362 438 17 45

Milli Gazete – 12 Eylül 2005