Hadis Tarihi Bağlamında Bir Fazlur Rahman Eleştirisi(*)

Ebubekir Sifil1997 Yılı, Dergi Yazıları, Dergilere Göre, Fazlur Rahman, İslâmî Araştırmalar Dergisi, Şahıslar, Yıllara Göre

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu çalışmanın çerçevesi, Fazlur Rahman’ın “Tarih Boyunca İslami Metodoloji Sorunu” adıyla dilimize çevrilen kitabında konuyla ilgili olarak yer alan görüşleriyle sınırlandırılmıştır. Onun özellikle İslamî disiplinlerin –ve tabii bu arada Hadis ilminin– metodolojisi ve tarihî gelişimiyle ilgili görüşlerini oluşturan temel argümanlar büyük ölçüde bu eserde ortaya konduğu için bu çalışmanın bu başlık altında sunulmasında bir sakınca görmedik. Bilindiği gibi Fazlur … Read More