Hadis Tarihi Bağlamında Bir Fazlur Rahman Eleştirisi(*)

Ebubekir Sifil1997 Yılı, Dergi Yazıları, Dergilere Göre, Fazlur Rahman, İslâmî Araştırmalar Dergisi, Şahıslar, Yıllara GöreLeave a Comment

Bismillâhirrahmânirrahîm Bu çalışmanın çerçevesi, Fazlur Rahman’ın “Tarih Boyunca İslami Metodoloji Sorunu” adıyla dilimize çevrilen kitabında konuyla ilgili olarak yer alan görüşleriyle sınırlandırılmıştır. Onun özellikle İslamî disiplinlerin –ve tabii bu arada Hadis ilminin– metodolojisi ve tarihî gelişimiyle ilgili görüşlerini oluşturan temel argümanlar büyük ölçüde bu eserde ortaya konduğu için bu çalışmanın bu başlık altında sunulmasında bir sakınca görmedik. Bilindiği gibi Fazlur … Read More

Saptırılan Gerçekler

Ebubekir Sifil1989 Yılı, Dergi Yazıları, Dergilere Göre, Girişim Dergisi, Yıllara GöreLeave a Comment

GİRİŞİM dergisinin Temmuz-89 sayısında Doç. Dr. Yunus Vehbi Yavuz’un “İslam Tarihinde Hilafetten Saltanata Geçilmesi ve Doğurduğu Sonuçlar” başlıklı bir yazısı yayımlandı. Doğrusu sayın Yavuz’un ağzından tarihi ve fıkhi gerçeklerden bu derece nasipsiz şeyler duymak bizleri oldukça şaşırttı. Hilafetten Saltanata geçişin, İslam dünyasında yol açtığı yönetimsel, toplumsal ve fikri yapılanma hiç kimsenin gizlisi değildir! Ancak bunları öne sürerek ve olaylar arasında … Read More

İbn-i İshak ve “Siyer”i

Ebubekir Sifil1988, Dergi Yazıları, Dergilere Göre, İlim ve Sanat Dergisi, Yıllara GöreLeave a Comment

Son zamanlarda kamuoyunu bir hayli meşgul eden “ Şeytan Ayetleri”, Selman Rüşdi ve “Garanik Olayı” ile birlikte İbn-i İshak ve El Vâkıdi gibi isimler de, adı geçen olayın aktarıcıları olmaları hasebiyle gündeme geldi. Bu isimler hakkında pek çok şey yazıldı ve söylendi. Ama nedense bu kişilerin Rical İlmi ve Cerh-Ta’dil açısından durumlarına hemen hiç değinilmedi. Oysa bizce konunun net olarak … Read More