Yeni Din Tasavvurunun Fıkhı

Ebubekir Sifil2010, Gazete Yazıları, Mart 2010

İslam’ı, altı bin altı yüz küsür Kur’an ayetinden kendi anladıkları şeyden ibaret sayan “yeni din tasavvuru” savunucularının her birinin kendine mahsus bir fıkhı da var tabii olarak. Kur’an ayetlerinin “eskiye muhalif” yorumlanması dışında belki de hiçbir konuda ittifakı bulunmayan bu “yeni din tasavvuru”nun müdafileri, günümüzde tartışma gündemini teşkil eden hususların hemen her birine ilişkin de farklı “ictihad”larda bulunuyor. Siz bu … Read More