Seçim, Toplumsal Mutabakat ve Dinin Yaşanması

Ebubekir Sifil2011, Gazete Yazıları, Mayıs 2011

  Hayatı Allah Teala’nın rızası istikametinde yaşamayı varoluş amacı olarak gören Müslümanlar, içinde yaşadıkları şartlar elverdiğince bu amacı gerçekleştirmeye çalışırlar ve güçlerinin yetmediği hususlarda –Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye’de açıkça ifadesini bulduğu üzere– sorumlu tutulmayacaklarına inanırlar. Bu cümle, hayatın Müslümanlar tarafından “sorumluluk” temelinde anlamlandırıldığını ifade etmesi yanında bir şeyi daha ifadeye koyuyor: “Bir şey, tamamı elde edilemiyor diye tamamen terk … Read More