“Levle’s-Senetân Le Heleke’n-Nu’mân”

Ebubekir SifilYazılar

İnternette bir video dolaşıyor. Videoyu hazırlayanlar, İmam Ebû Hanîfe’ye atfedilen “Levle’s-senetân le heleke’n-Nu’mân” (Son iki sene olmasaydı Numan helak olmuştu) sözünün Sünnî kaynaklarda sahih bir nakille gelmediği hakikatini çürüttüğü zannıyla, benim de aralarında bulunduğum birkaç hoca arkadaşın “böyle bir rivayet yoktur” dediğimiz görüntüleri verip,  “siz yok diyorsunuz, ama var” diyerek buldukları bir-iki kitabın adını zikredip görüntülerini vermek suretiyle trajikomik bir duruma düşmüşler… Enteresandır, bir kısım Tasavvuf eserlerinde İmam Ebû Hanîfe’nin bu -asılsız- sözle, hayatının son iki yılında … Devamını Oku