Avrupa’nın Ahvali

Ebubekir Sifil2015, Gazete Yazıları, Şubat 2015

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa seyahatleri yoğun şekilde devam ediyor. Bu yazıyı Hollanda’dan yazıyorum. Bu coğrafyada yaşayan Müslüman nüfus ve o çerçevede Anadolu insanı, İslam coğrafyasında yaşayanlara kıyasla ilave pek çok problemle baş etmek zorunda. Her şeyden önce yaşadıkları ülkelerin sosyo-kültürel, tarihsel ve dinî farklılığından gelen “yapısal” problemler söz konusu. Her ne kadar “Avrupa Birliği”ne ruh veren … Read More

Yine Hollanda

Ebubekir Sifil2011, Gazete Yazıları, Mart 2011

Geçtiğimiz Cuma sabahı geldiğim Hollanda’da 3. günüm. Avrupa ülkeleri içinde sesimize (Daru’l-Hikme’nin sesine) ses veren ülkelerden birisi, belki de başta geleni. Bir yandan buradaki teşkilat bünyesinde görev yaparken, bir yandan da okuyan, araştıran, kendini geliştirme yolunda güçlü bir irade ortaya koyan genç kardeşlerimizin davetlisi olarak buradayım bu kez. İslamî ilimlerin bizim için su kadar, ekmek kadar, hava kadar, hatta onlardan … Read More