Fiillerimizi “İbadet” Yapan Nedir?

Ebubekir Sifil2011, Gazete Yazıları, Ocak 2011

Ulemamız, İslam’ın özünü şu üç hadisin teşkil ettiğini söyler: “Ameller niyetlere göredir…” “Helal bellidir; haram da bellidir. Bu ikisi arasında ise şüpheliler vardır…” “Üstüne vazife olmayan işleri terk etmesi, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir.” Dikkat edilirse bu hadislerden ilki “niyet/maksat”la ilgilidir ve her işin başlangıcını (dolayısıyla da sonunu) tayin eder. Bir işten maksat/niyet neyse, hüküm de ona göre olacağından, tashih-i niyet her … Read More