Seçim Dolaysıyla Son Olarak

Ebubekir SifilYazılar

İttihat Terakki’nin kurucularından İbrahim Temo, anılarında ilginç bir itirafta bulunur: “…dedim ki: Yahu, biz toplanıp hasbihal ediyoruz ve dertleşiyoruz, Osmanlı idaresini, başımızda bulunan bu istibdad belasını tenkid edip duruyoruz. Ya birgün Abdülhamid insafa gelir, tuttuğu yolun çıkmaz bir sokak olduğunu anlar ve etrafındaki muzır mikropları temizleyerek “buyurun efendiler, bu idare arabasının dizginlerini elinize vereyim; geliniz ıslahata başlayınız, vatanı kurtarınız” derse? … Read More