Sn. Adnan İnanç

Ebubekir SifilAdnan İnanç

Adnan İnanç Hakkında - Ebubekir Sifil

Sn. Başbakan tarafından Sn. Adnan İnanç’ın danışman olarak atandığı konusunda geçtiğimiz gün medyada yer alan haberler üzerine tepki içerikli bir paylaşımda bulundum. Bu tepkinin tek bir sebebi vardı: İnanç’ın Mustafa İslamoğlu ile yakın münasebeti ve Hilal TV genel müdürlüğü yapmış olması. (Mustafa İslamoğlu’nun çizgisini ve görüşlerini niçin yanlış ve “tehlikeli” bulduğumu daha önce kamuoyu önünde pek çok kere izah ettiğim için burada bu noktanın ayrıntısına girmeyeceğim.)

Söz konusu paylaşımımın ardından dün akşam (25 Temmuz) Adnan bey beni aradı; İslamoğlu’yla münasebetini ve Hilal TV sürecini anlattı. Ardından Hilal TV genel müdürlüğünden ayrılışıyla sonuçlanan kopuş sürecini özetledi. Bu çerçevede onun bir kısım görüşlerine katılmaması be bir kısım uygulamalarını yanlış bulması sebebiyle birkaç kere tartıştıklarını, bunun kopuşa kadar gittiğini ve gelinen noktada o yapıyla iki yıldan beri herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını belirtti.

İran’la ilişkisininse, “ümmetçi” söylem temeline dayandığını, Hilal TV sürecinde de sinema filmi alımıyla sınırlı olduğunu, ancak zaman içinde İranlıların “mezhepçi” ve “takiyyeci” yüzünü tanıdıkça düşüncelerinin değiştiğini ve o ilişkinin de sonlandığını ifade etti. (Kendisini tanıyanlarla yaptığım istişarî görüşmelerde de bu hususlar teyit edilmiştir.)

Ben de kendisine, hassasiyetimin sebebini izah ettim ve konunun benim açımdan iki noktada ehemmiyet arz ettiğini belirttim: Bu Ümmet’in en temel varlık zemini olan Ehl-i Sünnet çizgi ve İran meselesi. Yerli duruşla çatışmadığı sürece bunlardan ilkiyle ilgili bir muhalif tutum, benim için (onaylamamakta birlikte) ikincisi kadar tehlike arz etmez. Ancak ikincisi hiçbir şekilde hoş görülemez, tolere edilemez. Zira orada mesele “kişisel tercih” noktasının ötesine geçmiş, millî bir tehdide dönüşmüştür. İran İslam Dünyası için ve ülkemiz için açık bir tehdittir ve neler yapabileceğini Irak ve Suriye tecrübeleri açık bir şekilde göstermektedir.

Adnan beyin bu iki noktada İslamoğlu’nun fikirlerinden, politikalarından ve tarzından teberri etmesi kendisi için önemlidir; ama bugünkü konumu itibariyle bu ülke için şüphesiz çok daha önemlidir. Benim için de kendisinin bu iki noktadaki beyanı esastır. Bundan sonra yapıp edeceklerinin bu çerçevede cereyan etmesi de öyle…

Hakkında yaptığım eleştirel paylaşımın kendi beyanıyla örtüşmemesi –ki kişiyi ilzam edecek olan kendi beyanıdır– dolayısıyla o paylaşımı geri çekiyor ve Sn. Adnan İnanç’tan helallık diliyorum.

Ülke olarak içinden geçmekte olduğumuz bu son derece hassas süreçte, paralel ihanet şebekesinden boşalan alanlar doldurulurken bir sürü kişi ve çevrenin “sızma” yapmak için her türlü yola tevessül ettiğine dair kamuoyunda mevcut haklı endişenin yetkili ve sorumlu mevkilerde bulunanlarca dikkate alınması tabii ve gereklidir.

[1]© Fotoğraf: İHA. Editör.

Kaynakça/Dipnot

Kaynakça/Dipnot
1 © Fotoğraf: İHA. Editör.