Erkeklerin Altın Zinet Kullanımı-3

Ebubekir Sifil2006, 2006 Yılı, Gazete Yazıları, Okuyucu Soruları, Temmuz 2006, Temmuz Ayı 2006 OS

Bir önceki yazıda İmam et-Tahâvî’den naklen Sahabe’den altın yüzük kullananların isimlerini zikretmiştim. Bunlara Suheyb[1]Bkz. en-Nesâî, “Zînet”, 45., Huzeyfe[2]İbn Ebî Şeybe, VI, 66., Habbâb b. el-Erett[3]İbn Ebî Şeybe, a.y., Câbir b. Semure[4]İbn Ebî Şeybe, VI, 67. ve Abdullah b. Yezîd’i[5]İbn Ebî Şeybe, a.y. de (Allah hepsinden razı olsun) ekleyebiliriz. Böylece altın yüzük taktığı rivayet edilen sahabîlerin sayısı tesbit edebildiğim kadarıyla 9’u bulmaktadır.

Ancak bu sahabîlerin altın yüzük taktığını anlatan rivayetler –en azından birçoğu– hakkında söylenmesi gereken şeyler mevcuttur. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

  1. el-Berâ b. Âzib (r.a): Bu sahabî, aynı zamanda Efendimiz (s.a.v)’in erkeklere altın yüzük takmayı yasakladığı rivayetini de nakletmiştir.[6]Bkz. et-Tahâvî, Şerhu Ma’âni’l-Âsâr, IV, 261; İbn Abdilberr, et-Temhîd, XVII, 96. et-Tahâvî, onun bu rivayetinin diğerine göre daha sahih ve sabit olduğunu[7]et-Tahâvî, IV, 262., İbn Hacer de bu riayetin sıhhati üzerinde ittifak bulunduğunu söyler.[8]İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, X, 317. Buna karşın el-Hâzimî, diğer rivayetin isnadının sahih olmadığını söylemiştir.[9]el-Hâzimî, el-İ’tibâr, 526.

Duruma bakılırsa onun altın yüzük taktığı meselesi arkadaşları arasında da tartışma konusu olmuştur. İbn Abdilberr’in naklettiği bir rivayet, ziyaretine giden arkadaşlarından birisinin (Ebu’s-Sefer) el-Berâ’nın altın yüzük taktığını gördüğünü söylemesi üzerine diğeri (Ebû İshak[10]Kûfe’li meşhur tabiî Ebû İshak Amr b. Abdillah es-Sebî’î olmalıdır.) buna, “Yalan mı söylüyorsun?” diyerek şiddetle itiraz etmiş ve yanına beraberce gittikleri halde kendisi böyle bir şey görmediğini söylemiştir.[11]İbn Abdilberr, et-Temhîd, XXIV, 338.

Şu halde el-Berâ (r.a)’ın altın yüzük takması konusunda şunları söyleyebiliriz:

  1. O, önceleri altın yüzük takarken, bilahare bundan vazgeçmiştir. Ebû İshak’ın onun parmağında altın yüzük gördüğünü söyleyen kişiyi şiddetle eleştirerek iddiasını reddetmesinin bunu gösterdiğini söyleyebiliriz.

Ancak buna, yine Ebû İshak kanalıyla el-Berâ (r.a)’ın altın yüzük taktığının nakledildiği söylenerek itiraz edilebilir.[12]İbn Ebî Şeybe, VI, 66.

Devam edecek.

Milli Gazete – 23 Temmuz 2006

Kaynakça/Dipnot

Kaynakça/Dipnot
1 Bkz. en-Nesâî, “Zînet”, 45.
2, 12 İbn Ebî Şeybe, VI, 66.
3, 5 İbn Ebî Şeybe, a.y.
4 İbn Ebî Şeybe, VI, 67.
6 Bkz. et-Tahâvî, Şerhu Ma’âni’l-Âsâr, IV, 261; İbn Abdilberr, et-Temhîd, XVII, 96.
7 et-Tahâvî, IV, 262.
8 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, X, 317.
9 el-Hâzimî, el-İ’tibâr, 526.
10 Kûfe’li meşhur tabiî Ebû İshak Amr b. Abdillah es-Sebî’î olmalıdır.
11 İbn Abdilberr, et-Temhîd, XXIV, 338.