Rotamız Dünya Yükümüz Ağır

Ebubekir Sifil2010, Gazete Yazıları, Mayıs 2010

İslam dünyası iki türlü işgale muhatap durumda: Toprak işgali ve zihniyet işgali. Bunlardan ilki gözle görülür sonuçlar doğurduğu için tepki görmesi kolay oluyor. Filistin’de, Afganistan’da, Irak’ta, Çeçenistan’da, Doğu Türkistan’da… fiilî işgalle birlikte sergilenen vahşet konusunda dünyanın büyük bir kısmı “üç maymunlar”ı oynasa da, İslam dünyası –sivil halk düzeyinde– artık daha hızlı tepki verir duruma geldi.

Sadece “hızlı tepki vermek” mi? Değil elbette. İslam dünyasında, küresel sisteme “bir şekilde” eklemlenmiş yönetimlerin aksine sivil halk daha bir öne çıkabilir ve güç yetirebildiği her şekilde olaylara fiilen müdahil olma iradesini ortaya koyabilir durumda. Çeşitli yardım derneklerinin başta Afrika olmak üzere İslam coğrafyasının her bucağına götürdüğü çok yönlü hizmetler bunun en bariz göstergesi.  Müslümanlar kendi kaderlerine sahip çıkacak kıvama ulaşmış durumda hamdolsun.

İHH önderliğinde 5 uluslar arası girişimin icra etmekte olduğu “Rotamız Filistin Yükümüz İnsanî Yardım” hareketi bu “diriliş süreci”nin  hayatî bir aşamasını oluşturuyor. İHH ve diğer uluslar arası sivil toplum örgütleri bugüne kadar Filistin’e/Gazze’ye devletlerin yapamadığı katkıları yaptılar. Bu gerçekten “yeni” ve gurur verici bir aşama. Bu olağanüstü emek ve fedakârlık her türlü takdirin üzerindedir.

Bu hayatî girişimin koordinasyonunda İHH adına yer alan Ahmet Emin kardeşimin verdiği bilgiye göre (ayrıca http://www.ihh.org.tr/mavi-marmara-gemisi-filistin-e-dualarla-ugurlandi/ adresinden de detaylı bilgi edinilebilir) söz konusu 5 girişimi, İHH yanında, Avrupa ve Amerika’dan pek çok örgüt deruhte diyor. Müslümanların yanında Hristiyanların ve anti-siyonist Musevilerin de yer aldığı girişim mensupları, Gazze için onurlu bir duruş sergileyerek gerçekten örnek bir işbirliği yapıyor.

Sözün burasında bir parantez açalım ve “diyalog” bağlamında gerçekten çok kötü örneklikler oluşturan girişimlerin “Rotamız Filistin” girişimini yakından incelemelerini salık verelim. Hep söylüyoruz, yanlış olan diyaloğun kendisi değil. İnsanlığın ortak problemlerine elbette işbirliği halinde çözüm bulunacak. Rotamız Filistin hareketi ve Gazze için ortaya konulan daha evvelki benzer girişimler bunun güzel örneklerini oluşturuyor. Diyalog bağlamında yanlış olan, farklı dinler ve inanç sistemleri arasında ortak noktalar teşkiline gidilerek hak ile batılın birbirine karışmasına yol açacak işler yapmak… Diyalog ve işbirliği yapmak için böyle yanlışların altına imza atmak gerekmediğinin en güzel ve somut örneği önümüzde…

Konumuza dönelim.. Aralarında İngiltere, Avrupa ve Amerika’dan sivil toplum hareketi mensupları yanında milletvekillerinin de bulunduğu girişime 50 ülke ve binlerce sivil toplum kuruluşu destek veriyor. Türkiye’den ne yazık ki sadece –aralarında Daru’l-Hikme’nin de yer aldığı– sivil toplum örgütlerinin katılımı söz konusu; milletvekili düzeyinde bir katılım mevcut değil.

Türkiye’den 3, İngiltere’den 2, Yunanistan, İrlanda, Cezayir ve Kuveyt’ten 1’er olmak üzere toplam 9 gemilik filoda, yolcu gemisi dışındakiler ilaç, tıbbî malzeme, prefabrik evler, jeneratör ve inşaat malzemesi yüklü. Yükleriyle birlikte gemilerin toplam maliyeti tahminen 15-20 milyon dolar civarında.

Daha dün Afganistan’da iki güzel insanı Müslümanların kardeşliği ve dayanışması uğruna şehit veren İHH’yı bir kere de buradan tebrik edelim. Şehit olan kardeşlerimizin ailelerine sabr-ı cemil dileyelim ve “Rotamız Filistin” hareketinin salimen hedefine ulaşmasını Yüce Mevla’dan niyaz edelim. İsrail de, bütün dünya da biliyor ki, bu gemilerin hedefe ulaşması Siyonist İsrail yönetiminin insanlık onuruna ve iradesine mağlup olması anlamına gelecektir. Devletlerin dize getiremediği İsrail’i, onurlarından ve vicdanlarından başka silahı olmayan sivil insanlar dize getiriyor.

Neresinden bakarsanız bakın ibret dolu bir süreç bu. Allah yollarını açık ve maksutlarına vasıl eylesin.

Milli Gazete – 24 Mayıs 2010