Muhtelif Meseleler

Ebubekir Sifil2007, 2007 Yılı, Gazete Yazıları, Ocak 2007, Ocak Ayı 2007 OS

Soru

“(…) Dua ederken peygamber efendimizin veya diğer peygamberlerin, Kuranı Kerimin, önemli mübarek gün ve gecelerin yüzü suyu hürmetine dua edebilir miyiz? Misali Allahım Peygamber efendimizin yüzü suyu hürmetine beni affet vs gibi. Bu şekilde dua etmek doğru mudur? Bir sakıncası var mıdır bu şekil duanın? Yıllardan beri camilerimizde yapıldığını biliyoruz. Bazı arkadaşlarımız şirk gibi olabileceğini söylüyor.”

Cevap

Tevessül konusunda daha önce bu köşede ifade etmeye çalıştığım hususlar doğrultusunda, bu sorunun cevabının olumlu olacağı açık. Gerek Kur’an’ın, gerekse Sünnet’in delaleti ve Selef’in uygulamaları, Tevessül’ün caiz olduğunu göstermektedir. Allah Teala’dan bir şey isterken Esma-i Hüsna, Peygamberler, salih kişiler ve amellerle tevessülde bulunmakta herhangi bir sakınca yoktur.

Ancak burada bir hususa dikkat etmek gerekir: Hacetimizi, kendisiyle tevessülde bulunduğumuz şahıstan değil, onun vasıtasıyla Allah Teala’dan talep etmeliyiz. Zaten soruda zikredilen misalde de bu husus net olarak ifade edilmiş.

Soru

“10 yıldır 5 vakit namaz kılıyorum lakin 15 yıl da kaza namazı borcum var. Bunun Allah huzuruna giderken büyük bir günah olduğunu, önce bu kazaları kılıp daha sonra da bunun için mağfiret dilemek gerektiğini yeni öğrendim. Kaza namazını kılarken, sıra takip etmek gerekmediğini öğrendim. Önce kılamadığım sabahları kaza edip bitirsem, sonra da sırasıyla öğlen ve diğerlerini kılsan uygun olur mu? Böylesi benim için daha kolay ve hızlı olacak çünkü; ama yanlış yapmaktan çekiniyorum.”

Cevap

Çok miktarda kaza borcu bulunan bir kimsenin, önce sabah namazlarını kaza etmesi, onları bitirdikten sonra öğle namazlarını kaza etmesi ve bütün namazların kazasını bu şekilde kılması caizdir.

Soru

Kesilen tavuğun kanla ve karnındaki pislikle beraber, tüylerinin kolay yolunması için, sıcak su dolu kazana atılıyor. Bu durumda o tavuğun eti yenir mi?

Cevap

Eğer su, içine atılan tavuğun derisinden içeriye nüfuz edecek sıcaklık derecesinde ise ve tavuk burada, içine suyun nüfuz edeceği kadar bekletiliyorsa yenmez. Eğer suyun sıcaklığı tavuğun içine (deriyi geçerek etine)  nüfuz edecek kadar değilse ve tavuk bu suyun içinde kısa bir süre bekletiliyorsa yenmesinde bir sakınca yoktur.

Burada dikkate alınacak olan husus, suyun sıcaklığı ve tavuğun su içinde bekletilme süresidir.

Milli Gazete – 22 Ocak 2007