Efendimiz ve Ramazan

Ebubekir Sifil2012, Gazete Yazıları, Temmuz 2012

Ebubekir Sifil

Ramazan Yazıları

Ramazan ayı geldiğinde Efendimiz (s.a.v)’in halinde bütünüyle bir değişiklik görülürdü. Oruç ibadetinin, hayatın her bucağına sirayet etmesi, bedenin her hücresine sinmesi gerektiğini biz, O’nun ahvalinde Ramazanla birlikte meydana gelen bu değişimde görüyor ve öğreniyoruz.

Söz gelimi, zaten insanların en cömerdi olan Efendimiz (s.a.v), Ramazan ayı geldiğinde infak ve tasadduku zirve noktasına yükseltirdi. Bu durumu Abdullah b. Abbâs (r.a) şöyle anlatır: “Resulullah (s.a.v) insanların en cömerdi idi. Ramazan ayı girip de Cibril (a.s) kendisine geldiğinde, cömertliği zirveye çıkardı. Cibril (a.s) ona Ramazan çıkana kadar her gece gelirdi. Nebi (s.a.v) ona (o ana kadar inmiş olan) Kur’an (ayetlerini) arz ederdi. Cibril (a.s) ile karşılaştığında, kesintisiz esen rüzgârdan daha cömert olurdu.”[1]el-Buhârî, “Savm”, 7.

İmam el-Buhârî’nin, bu rivayeti, “Hz. Peygamber (s.a.v)’in En Cömert Olduğu Zaman Dilimi Ramazan Ayıydı” anlamına gelecek bir bab başlığı altında vermiş olması manidardır. Yukarıdaki rivayetten iki şey öğreniyoruz:

  1. Efendimiz (s.a.v), Cebrail (a.s) kendisine sair zamanlarda geldiği zaman alabildiğine cömert olurdu.
  2. Efendimiz (s.a.v)’in cömertliği, Cebrail (a.s) kendisine Ramazan ayında geldiğinde zirveye çıkardı.

Bu durum elbette son derece anlamlıdır. Salih amellere 10 katından 700 katına kadar sevap verileceğini sahih hadislerden biliyoruz.[2]El-Buhârî, “İman”, 30; Müslim, “İman”, 204. Salih amel tek başına bu kadar değerli iken, Ramazan gibi son derece faziletli bir ayda işlendiğinde, karşılığının kat kat artacağını anlamak zor değil.

Buna bir de Cibril (a.s) ile mülaki olma mazhariyeti eklendiğinde, zaten infak ve tasaddukta zirve noktada olan Efendimiz (s.a.v)’in cömertliğini anlatacak kelime bulamayan İbn Abbâs (r.a)’ın, “sürekli esen rüzgâr” benzetmesine başvurmasını daha bir kolaylıkla anlayabiliyoruz.

O’nun ümmeti olarak bizlerin de Ramazan ayında namaz, oruç gibi ibadetler yanında infak ve tasadduka verdiğimiz önemi son noktasına taşımamızda şaşılacak bir durum yok elbette. Bu sebeple zekât verebilecek durumda olanlarımız zekâtlarını bu ayda vermeyi tercih eder.

Yine bu ayda umre yapmaya ayrı bir ehemmiyet vermemizdeki espri de burada. Hadis kitaplarının hemen hemen ortaklaşa “Ramazanda Umre” başlığıyla verdiği bir rivayette Efendimiz (s.a.v), Ramazan ayında yapılacak umrenin Hac sevabı getireceğini haber vermiştir.

30 Temmuz 2012 – Milli Gazete

Kaynakça/Dipnot

Kaynakça/Dipnot
1 el-Buhârî, “Savm”, 7.
2 El-Buhârî, “İman”, 30; Müslim, “İman”, 204.