“Kitab”ın Muhafazası

Ebubekir Sifil2005, Ağustos 2005, Gazete Yazıları

Ehl-i Kitab‘ın kendilerine indirilen kitapları tahrifi ne suretle olmuştur? Konuyla ilgili İslamî kaynaklar bu ameliyenin birkaç şekilde meydana geldiğini belirtir: Kelimelerin/sözlerin yerini/bağlamını değiştirmek, metni eksiltmek veya artırmak, yorum/tefsir suretiyle muradı saptırmak… vb. İkinci soru: Muharriflerin (tahrif edicilerin) bütün bu tahrif çeşitlerini uygulamaya koyması nasıl mümkün olmuştur? Bu soru “en az” ilki kadar önemlidir ve fakat önemiyle mütenasip bir ilgiye mazhar … Read More

Ne Alaka?!

Ebubekir Sifil2005, Ağustos 2005, Gazete Yazıları

11 Eylül hadisesinden sonra yaşanmaya başladığına inanmamız istenen süreçte Batılılar‘ın parmağı “kötü” olarak kimi işaret ediyor? Bu sorunun cevabını bizden birilerinin Seyyid Kutup, Mevdudi, hatta İbn Teymiyye olarak tesbit etmesi doğrusu oldukça yadırgatıcı. Aynı derecede yadırgatıcı bir başka husus da, bu isimlerin bir desenin motifleri gibi uyumlu ve aynı kalıpta değerlendirilebilecek kadar benzeşen kimseler olarak telakki edilmesi… İbn Teymiyye Moğol … Read More

Hz. İsa (as) Üzerine

Ebubekir Sifil2005, Ağustos 2005, Gazete Yazıları

Ülkemizde Dinler Tarihi, özellikle de Hristiyanlık Tarihi konusunda kaleme alınmış ya da tercüme edilmiş eserlerin büyük çoğunluğunda Hz. İsa (a.s) konusunda eni-konu bir “dil” sıkıntısı yaşandığı göze çarpıyor. “Yabancı dil”den bahsetmiyorum; konuyla ilgili son dönem çalışmaları büyük ölçüde bu sorunu aşmış görünüyor. Kasdettiğim, “ifade” arızası. Elbette “zarf”taki bu arıza, “mazruf”ta da doğru olmayan bir şeyler bulunduğunun göstergesi. “Mazruf”taki problem de … Read More