Kur’an Kıssaları

Ebubekir Sifil2010, Gazete Yazıları, Haziran 2010

NTV Tarih dergisi 17. (Haziran) sayısında “Nuh tufanı”nını konu edinmiş. Olayın işleniş tarzı klasik oryantalist yaklaşımın tipik bir yansıması niteliğinde. Hz. Nuh (a.s) ile kavmi arasında geçen “tebliğ-inkârda ısrar” geriliminin sonucunda varılan nokta “tufan”dır ve ondan ancak Hz. Nuh (a.s)’a inananlar kurtulmuştur. Dergide bu olayın Sümerler’den, Gılgamış destanından hatta Batılı birtakım tufan efsanelerinden elde edilen bulgularla ortak noktalar taşıdığına dikkat çekilmiş ve olay, alışılagelmiş oryantalist tavır satır aralarına serpiştirilmek suretiyle verilmiş. Nuh (a.s) tufanı olsun diğer Kur’an … Devamını Oku